logo

Zmeny v príspevkoch, príplatkoch a dávkach: O koľko si prilepšíte v roku 2020?

31.1.2020

cover image

Nový rok priniesol opäť nové pravidlá a zmeny v Zákonníku práce. Viaceré z nich pocítime najmä v peňaženkách, no menia sa tiež pravidlá pre dovolenky, prihlasovanie sa na úrade práce či posudzovanie nároku na príspevky na dieťa. Prinášame to najdôležitejšie v kocke.


Historicky najvyššie zvýšenie minimálnej mzdy z 520 € v roku 2019 na 580 € pre rok 2020 nie je jediným opatrením, ktoré ovplyvní financie mnohých zamestnancov. O zmenách v minimálke a jej vplyve na príplatky či daňový bonus za neopatrené dieťa, sme už podrobnejšie písali pred koncom minulého roka.

V tomto článku sa dočítate o:

  • zmene výšky rodičovského príspevku, 
  • športových poukazoch pre deti, 
  • 5 dňoch dovolenky navyše pre pracujúceho rodiča mladšieho ako 33 rokov, 
  • novej výške nezdaniteľnej časti základu dane, 
  • menšej byrokracii pri prihlasovaní sa na Úrad práce či doručovaní potvrdenia o návšteve školy.


Výraznejšie zvýšenie rodičovského príspevku

Rodičovský príspevok je dávka od štátu, ktorú získava oprávnená osoba (rodič, náhradný rodič alebo manžel či manželka rodiča) na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do jeho troch rokov alebo šiestich v prípade jeho dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.

Vypláca ho Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a od 1. januára 2020 sa jeho výška mení po prvýkrát výraznejšie. Rodičia, ktorí pred jeho poberaním pracovali (boli nemocensky poistení a poberali materské – platí to pre zamestnancov aj SZČO), majú nárok na 370 €, čo je o 150 € viac ako v minulom roku. Tým rodičom, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali, sa rodičovský príspevok zvýši o 50 €, teda v roku 2020 dostanú 270 €.

O vyšší rodičovský príspevok netreba žiadať, na účet príde automaticky.

Príspevok na športovanie pre deti

Ak u svojho súčasného zamestnávateľa pracujete nepretržite viac ako dva roky, môžete ho požiadať o poskytnutie príspevku na šport pre vaše dieťa. Ten je, rovnako ako rekreačný poukaz, vo výške 55 % vašich výdavkov na športovú činnosť, avšak maximálne 275 € ročne.

Príspevok nemusí byť vyplatený naraz, môžete si ho rozdeliť v priebehu roka alebo medzi viacerých poskytovateľov. Dávajte si pozor na to, aby bolo športovisko zapísané v registri právnických osôb v športe, v opačnom prípade vám na takúto činnosť zamestnávateľ nemôže poskytnúť financie.

Príspevok na športovú činnosť dieťaťa je pre zamestnávateľov dobrovoľný, nemusíte ho teda získať automaticky. Keďže je však oslobodený od daní a odvodov a je možné dať si v plnej výške do nákladov, môže to byť pre vášho zamestnávateľa výhodnejší variant napríklad na vyplatenie bonusov.

5 týždňov dovolenky pre rodičov mladších ako 33 rokov

Rodičia, ktorí sa trvalo starajú o dieťa a majú menej ako 33 rokov, majú nárok na týždeň dovolenky navyše, dokopy môžu vyčerpať 25 dní.

Vyšší čistý príjem vďaka nezdaniteľnej časti základu dane

Nezdaniteľná časť základu dane sa v priebehu rokov menila pravidelne vďaka zvyšovaniu sumy platného minima, od ktorej sa odvodzuje ako jej 19,2-násobok. Po novom sa však táto suma bude počítať ako 21-násobok sumy životného minima, vďaka čomu si v čistom prilepšíme o takmer 72 € ročne. Daň tak v roku 2020 nebudeme platiť zo sumy 4414,20 €.

Menej byrokracie pre rodičov a nezamestnaných

Na úrad práce zrejme nikto nechodí rád, no od 1. júla 2020 bude aj proces vybavovania dávky v nezamestnanosti aspoň o kúsok príjemnejší. Od druhej polovice tohto roka totiž vybavíte evidenciu aj žiadosť o príspevok bez toho, aby ste museli chodiť do pobočky Sociálnej poisťovne – úrad práce poisťovňu informuje elektronicky a ak splníte podmienky na získanie dávky v nezamestnanosti, tá vám dávku vyplatí.

Menej byrokracie majú už od 1. septembra 2019 na starosti aj rodičia, ktorí poberajú prídavky na dieťa. Potvrdenie o návšteve školy ich dieťaťa si už totiž Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny musí z informačného systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu získavať samo.


NOVINKA: Vylepšili sme našu kalkulačku čistej mzdy, ktorá vám dá ešte presnejší výsledok. Vyskúšajte ju.


© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat