Zmena zamestnania je najpreferovanejšia stratégia ako si zvýšiť príjem
logo

Zmena zamestnania je najpreferovanejšia stratégia ako si zvýšiť príjem

19.2.2018

Keď chceme lepší plat, mali by sme zmeniť prácu. Aspoň tak to vidia zamestnanci v našich končinách. Slováci totiž vnímajú hľadanie nového zamestnania ako najúčinnejší spôsob na mzdový progres. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu portálu Paylab.com.Zistenie vyplýva z aktuálneho prieskumu Salary Satisfaction and Preferences Survey, do ktorého sa zapojilo 34 065 respondentov, z čoho bolo 6462 ľudí zo Slovenska. Prieskum realizoval portál Paylab.com, ktorý zastrešuje v jednotlivých krajinách platové portály – u nás Platy.sk.

Zmena práce je najefektívnejšia

Zamestnanci, ktorí sú platovo podhodnotení, majú vyššiu tendenciu voliť ako najprijateľnejšiu možnosť na zvýšenie svojho príjmu odchod do iného zamestnania. Osobne by sa k tejto možnosti prikláňalo najviac, až 53 percent zamestnancov s podpriemernou mzdou.

 

Zaujímavé ale je, že zmenu povolania považujú za najefektívnejšiu možnosť aj Slováci, ktorí zarábajú priemerne alebo viac. Hľadanie lepšie platenej práce totiž zvolilo za možnosť až 46 percent Slovákov s priemerným, či vyšším platom.

Vyjednávanie so šéfom také populárne nie je

Iné možnosti, ako napríklad otvoriť so svojím šéfom diskusiu o plate a vyjednávať o zvýšení mzdy, by volilo podstatne menej ľudí. Iba 28 percent platovo poddimenzovaných zamestnancov. Rovnaký počet takýchto zamestnancov ešte pripúšťa ďalší postup a to komunikovanie ochoty na kariérny postup v rámci existujúceho zamestnania.

Asi 13 percent zamestnancov by ako riešenie zvýšenia príjmu, volilo side job – teda privyrábanie si popri existujúcom zamestnaníRozbehnúť vlastné podnikanie by zvažovalo 14 percent zamestnaných ľudí na Slovensku.

Zmenu práce si vybrali aj v zahraničí

Podobné výsledky neboli zaznamenané iba u nás. Zmena zamestnania bola najčastejšie označovaná aj vo Fínsku, v ostatných stredoeurópskych krajinách, aj v pobaltských štátoch.

 

Zaujímavosťou môže byť, že zamestnanci v stredoeurópskych štátoch označili iniciatívu začať vyjednávanie o plate so svojím šéfom oproti Fínsku a pobaltským krajinám za najmenej efektívnu. Celkové výsledky však môžeme označiť za podobné.

Vyše pätina Slovákov nedokázala zhodnotiť svoj stav

Veľká časť zamestnancov na Slovensku nedokázala zhodnotiť, či je ich mzda adekvátna k pracovnému miestu, na ktorom pracujú. V oboch platových skupinách išlo o pätinu zamestnancov.

 

Kým väčšina ľudí s podpriemerným platom sa zaraďuje do skupiny podhodnotených pracovníkov, najväčšia časť ľudí s nadpriemerným  platom si myslí, že zarába adekvátne. Len veľmi nízky podiel Slovákov sa zaraďuje medzi platovo nadhodnotených zamestnancov.

 

 

porovnanie platu, platy na pracovnej pozicii


 

O prieskume:

Medzinárodný zamestnanecký prieskum s fokusom na tému Salary Satisfaction and Preferences sa realizoval v 10 krajinách Európy na celkovej vzorke 34 065 repondentov. Je súčasťou Paylab Compensation Monitoru, ktorý na pravidelnej báze sleduje trendy v oblasti zamestnaneckých preferencií a odmeňovania v Európe. Zber dát sa uskutočnil v mesiacoch November a December 2017 prostredníctvom lokalizovaných salary portálov: Česká republika – Platy.cz (5778 respondentov), Slovensko – Platy.sk (6462 respondentov), Maďarsko – Fizetesek.hu (3528 respondentov), Slovinsko – Placa.si (2629 respondentov), Chorvátsko – MojaPlaca.hr (3172 respondentov), Srbsko – InfoPlate.rs (735 respondentov), Estónsko – Palgad.ee (1268 respondentov), Litva  – Manoalga.lt (2371 respondetov),   – Algas.lv (1433 respondentov), Fínsko – Palkkadata.fi (6689 respondents).


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat