Výročná správa Platy.sk 2013 - Platy.sk
logo

Výročná správa Platy.sk 2013

14.1.2014

V roku 2013 si svoj plat na stránke Platy.sk porovnalo viac ako 106 tisíc ľudí. Ďalšie desaťtisíce návštevníkov zisťovali, či ich platové očakávania nie sú prehnané či podhodnotené. Typický používateľ prieskumu má 32 rokov, je to muž z Bratislavského kraja a pracuje v administratíve.


V Prešovskom kraji zarábajú o minimálnu mzdu menej ako v Bratislave

Priemerný plat ľudí zapojených do prieskumu dosiahol v minulom roku 852€ v hrubom.  Oproti minulému roku sa zvýšil o 1%. Vďaka nízkej inflácii tak nezaznamenávame prepad reálnej mzdy. Muži zarábajú v priemere 937€ a ženy 742€.

Najvyššie platy sú v Bratislavskom kraji (1 176€), kde zarábajú o 38% viac oproti celoslovenskému priemeru. Naopak, najnižšie platy sú v Prešovskom kraji (741€), kde tamojší priemer je oproti celoslovenskej hodnote nižší o 13%. V tomto kraji tak zarábajú ľudia o takmer 350 €, čo je takmer hodnota minimálnej mzdy, menej ako v Bratislavskom kraji.

O regionálnych rozdieloch v odmeňovaní hovorí aj rozdelenie zamestnancov do mzdových pásem. Kým v Bratislavskom kraji najviac ľudí zarába v rozpätí 850 - 999 €, v Banskobystrickom kraji je najviac ľudí v mzdovom pásme 550 - 699 €. 


Top manažér dostane na výplatu 5 násobok platu pomocného pracovníka

Najvyššie platy majú top manažéri, no oproti minulému roku ich priemerný plat mierne klesol. Môžu za to napríklad nižšie odmeny. Top manažéri zarábajú 5-krát viac ako pomocní pracovníci, ktorých priemerný plat taktiež medziročne klesol o 1%. Oproti roku 2012 si polepšili kvalifikovaní zamestnanci.


Keď si odmyslíme zamestnancov vo vrcholovom manažmente, najviac v rámci celého Slovenska zarábajú piloti, špecialisti v IT a vo financiách.

Druhú stranu tohto rebríčka už pravidelne osídľujú pozície ako upratovačka, vrátnik, pomocný pracovník a pod. Ich priemerný plat sotva presahuje 400 eur mesačne.

V roku 2013 boli tri odvetvia, v ktorých bol podľa respondentov Platy.sk priemerný plat vyšší ako 1000€: informačné technológie, výroba, prenos a rozvod elektriny, farmácia. Pre zaujímavosť, v roku 2012 túto štvoricu dopĺňal ešte chemický priemysel.

Podľa respondentov prieskumu Platy.sk oproti roku 2012 stúpli najviac platy v zdravotníctve, nehnuteľnostiach a výrobe, prenose a rozvode elektriny. Naopak, pokles priemerných platov bol zaznamenaný v poisťovníctve či advokátskych kanceláriách.

V  roku 2014 stúpnu priemerné platy o 2%

Zdá sa, že tak európska ako aj slovenská ekonomika je z najhoršieho vonku. Nasvedčujú o tom pozitívne vyjadrenia predstaviteľov Európskej únie a jednotlivých vlád. Čo je však dôležitejšie, aj správy z jednotlivých sektorov sú pozitívne. Za všetky aspoň jeden príklad: po rokoch stagnácie celého stavebníctva štatistici oznámili, že produkcia v tomto odvetví medziročne rástla.  Otázne však je, či zaznamenaný rast ekonomiky je dostatočný na to, aby významnejšie zamával s rastom miezd a zamestnanosťou.

Napriek tomu, že Slovensko očakáva jeden z najvyšších rastov HDP v EU, nepredpokladáme, že bude postačovať na vytváranie nových pracovných miest v takom množstve, aby sa znížila nezamestnanosť. Z tohto pohľadu samotný trh nevytvorí tlak na zamestnávateľov, aby zvyšovali platy, lebo stále bude na trhu veľa disponibilnej pracovnej sily. Výnimku v tomto tvoria ako vždy špecialisti, ktorých je na trhu nedostatok. Vo všeobecnosti očakávame, že nominálny plat v roku 2014 neporastie o viac ako 2%. Napriek tomu to bude pravdepodobne postačovať na to, aby sme si za zarobené peniaze mohli kúpiť viac tovarov a služieb ako v minulom roku, keďže sa očakáva inflácia na úrovni 1%.

Aj pre rok 2014 platí, že zamestnanci sa budú snažiť udržať si pracovné miesto, status zamestnanca im dáva nádej na vyšší príjem. Nezamestnaní budú mať stále ťažkú pozíciu, lebo hľadať si zamestnanie bude aj v roku 2014 práca na plný úväzok. Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat