logo

V roku 2015 si zamestnanci na Slovensku polepšili, platy v Košickom kraji rástli až o 5%

27.1.2016

Prieskum platov Platy.sk má za sebou ďalší úspešný rok. Prečítajte si výročnú správu Platy.sk, kde hodnotíme rok 2015 z pohľadu platov a benefitov.


Portál pomáha ľuďom aj zamestnávateľom zorientovať sa v odmeňovaní na konkrétnych pozíciách na Slovensku. V roku 2015 si svoj plat na portáli porovnalo viac ako 67 000 zamestnancov, čo predstavuje v priemere 183 respondentov za deň. Tieto dáta prešli kontrolou na duplicity a extrémy a výsledky tak počítame zo 65 114 respondentov z rôznych regiónov a odvetví. Ďalšie tisícky uchádzačov využili Platy.sk pri príprave na pracovný pohovor, keď zisťovali, ako sa pohybujú platy na konkrétnej pozícii. Veľmi obľúbenou službou je aj kalkulačka na výpočet čistej mzdy.

Ak by sme sa mali pozrieť na to, ako vyzerá typický respondent prieskumu Platy.sk v roku 2015, bol by to 30 ročný muž z Bratislavského kraja, ktorý pracuje ako kvalifikovaný zamestnanec netechnického zamerania.

Porovnanie platov zaujímalo najviac skupinu zamestnancov, ktorí pracujú na kvalifikovaných pozíciách technického či netechnického zamerania. Svoje zastúpenie tu však majú aj manažéri či pomocní zamestnanci. 


Zdroj: Platy.sk

Platy sú na Slovensku o 3% vyššie ako pred rokom

Celkový priemerný mesačný plat na Slovensku v roku 2015 dosiahol podľa respondentov prieskumu platov 934€ v hrubom. V tomto plate sú započítané odmeny a provízie získané počas roka. Trinásty plat dostalo v roku 2015 podľa prieskumu 15% zamestnancov a jeho priemerná výška je 673€. Odmenu (zväčša na konci roka) dostáva 23% zamestnancov, pričom jej priemerná výška dosahuje 646€. Treba doplniť, že priemerným platom nedisponuje 59% zamestnancov na Slovensku, najmenej ich je v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Medziročne rástli nominálne platy o 3%. Keďže inflácia bola takmer nulová, zamestnanci by mali pocítiť rast aj tým, že si môžu dovoliť kúpiť viac tovarov a služieb, ako pred rokom.


Zdroj: Platy.sk

Najvyššie platy sú tradične v Bratislavskom kraji. Najmenej zarábajú zamestnanci v Prešovskom kraji. Najväčší rast platov sme zaznamenali v Košickom kraji (+4,6%), najmenej si prilepšili zamestnanci v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji (+2,7%).

Len 2% zamestnancov Prešovského kraja má plat vyšší ako 2 010€, v Bratislave je to až 12%

Z nasledujúceho grafu vidíme, že aj v Prešovskom kraji sú zamestnanci, ktorí v priemere zarábajú nad 2 010€ v hrubom. Ich podiel však tvorí len necelých 2% zo všetkých zamestnancov kraja. Oproti tomu, v Bratislavskom kraji zarába viac ako 2 010€ vyše 12% zamestnancov.


Zdroj: Platy.sk

Graf tiež ukazuje, že takmer dve tretiny zamestnancov v Prešovskom kraji zarábajú v rozmedzí 410 - 809€ v hrubom. Takýto plat má v Bratislavskom kraji len 18% zamestnancov.


Porovnajte si plat s ostatnými


Výška platu sa odvíja predovšetkým od toho, na akej pracovnej pozícii zamestnanec pracuje. Čím nižšia kvalifikácia je potrebná pre výkon práce, tým nižší plat za vykonanú prácu. Preto pomocní zamestnanci zarábajú v priemere 546€ v hrubom, no napríklad už kvalifikovaní robotníci či zamestnanci v službách si prídu v priemere na 674€ v hrubom. Najvyššie platy majú vrcholoví manažéri. Ich plat je takmer päťnásobkom platy pomocných zamestnancov. Z prieskumu vyplýva, že viac zarábajú kvalifikovaní zamestnanci s technickým zameraním (informačné technológie, technológovia a špecialisti v priemysle), než tí netechnickí (obchodníci, marketéri a pod.).


Zdroj: Platy.sk

Top manažéri zarobia takmer 5-krát viac ako pomocní zamestnanci a takmer 4-krát viac ako kvalifikovaní robotníci.

Ak chcete naozaj dobre zarábať, staňte sa generálnym riaditeľom. Tí v priemere zarábajú 5 074€ v hrubom. Podľa prieskumu ale 10% generálnych riaditeľov na Slovensku zarába viac ako 9 800€ mesačne.


Zdroj: Platy.sk

Z nemanažérskych profesií sú najvyššie platu u IT architektov či Key account managerov.

Naopak, najnižšie platy sme zaznamenali na pozíciách, pre výkon ktorých sa nevyžaduje kvalifikácia. Len o 21€ vyšší plat ako je aktuálna minimálna mzda na Slovensku, zarobia upratovačky, ktorých mesačná výplata je v priemere 426€ v hrubom.


Zdroj: Platy.sk

Je všeobecne známe, že okrem samotnej práce a regiónu, v ktorom pracujete, závisí plat aj od toho, pre akú firmu robíte, respektíve, v akom odvetví firma pôsobí. Sú takzvané silné odvetvia, napríklad energetika, automobilový priemysel, informačné technológie a pod., kde sú aj priemerné platy výrazne vyššie ako celoslovenský priemer.


Zdroj: Platy.sk

Oproti tomu, na Slovensku máme aj firmy z tzv. utlmených odvetví. Väčšinou ide o odvetvia, kde sa nevytvárajú produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou. Priemerné platy sú tú výrazne nižšie než celoslovenský priemer.


Zdroj: Platy.sk

Najrozšírenejší benefit sú firemné akcie, tretina zamestnancov nemá žiadny benefit

Okrem mesačného platu disponujú zamestnanci na Slovensku aj benefitmi. Tie najrozšírenejšie sleduje aj prieskum Platy.sk.


Zdroj: Platy.sk

Najrozšírenejším benefitom roku 2015 boli firemné akcie. Nasleduje poskytovanie rôznych nápojov na pracovisku zadarmo a vzdelávanie zamestnancov. Veľmi zriedkavo sa poskytujú benefity ako príspevok na bývanie alebo nadštandardná zdravotná starostlivosť. Takmer tretina respondentov uviedla, že nedisponuje žiadnym benefitom. Tento podiel zamestnancov je posledné roky nezmenený.

Zarábajú nad 1 600€ a myslia si, že ich plat je podpriemerný

Vnímanie platu je rôzne. V doplnkovom prieskume portálu Platy.sk sme položili respondentom otázku: Ako vnímate výšku svojho platu vzhľadom k priemeru na Slovensku? Prieskum, do ktorého sa zapojilo 10 167 respondentov, ukazuje, že najväčšia skupina zamestnancov, ktorí si myslia, že sú platení podpriemerne, skutočne zarába pod 410€ respektíve 810€ mesačne. Ukazuje sa, že prakticky nie je žiadny rozdiel vo vnímaní platu či ľudia zarábajú pod 410€ alebo 410-809€ mesačne. Väčšina z nich si myslí, že zarába podpriemerne.

Zamestnanci s platom 810 - 1210 vnímajú svoju situáciu realistickejšie, keď takmer polovica z nich ohodnotila svoj plat ako priemerný, no až 40% ako podpriemerný.


Zdroj: Platy.sk

Prieskum ukázal, že aj medzi vysoko nadpriemerne zarábajúcimi zamestnancami s platom 1 610 - 2 010€ je 21% takých, ktorí svoj plat vidia ako podpriemerný. Pri zamestnancoch s platom nad 2 010€ je táto skupina pesimistov 12%ná. 


Porovnajte si plat s ostatnýmiZistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat