logo

V akých situáciách a akým spôsobom požiadať o zvýšenie platu?

27.5.2020

cover image

Zvyšovanie platu sa podvedome spája najmä s koncom roka, kedy vo firmách prebiehajú hodnotiace pohovory. Príležitostí a dôvodov na žiadosť o zvýšenie platu je však viac a všetky majú spoločné jedno – mala by im predchádzať dôsledná príprava. Predtým, ako sa rozhodnete požiadať o zvýšenie platu, zosumarizujte si všetky argumenty, ktoré vám pomôžu uspieť. Pripravili sme pre vás niekoľko užitočných tipov, ako na to.


Ukončenie roka či skúšobnej doby

Koniec roka či ukončenie skúšobnej doby je príležitosť na poohliadnutie sa za uplynulým obdobím, počas ktorého ste vo firme pôsobili a zhodnotenie vašej doterajšej práce, s čím sa spája aj prehodnotenie platu. Ak vás čaká hodnotiaci pohovor, venujte poctivej príprave dostatok času a pripravte si argumenty, ktoré vášho zamestnávateľa utvrdia v tom, že si zvýšenie mzdy zaslúžite.

Tip: Neváhajte počas hodnotiaceho pohovoru vyzdvihnúť vašu spokojnosť v tíme či na danej pozícií. Obzrite sa za vašimi výsledkami a úspešnou snahou o naplnenie cieľov, ktoré sa od vás očakávali. Povedzte o svojich silných stránkach, vďaka ktorým sa vám to podarilo.

Pokiaľ ste vašou prácou a prínosom naplnili očakávanie, je to ideálna príležitosť na požiadanie o zvýšenie platu a nič by vám nemalo stáť v ceste.

Tip: Zaobstarajte si diár alebo zápisník, kam si počas celého obdobia budete zaznamenávať menšie aj väčšie úspechy alebo pochvaly od nadriadeného. Krátko pred hodnotiacim pohovorom sa ťažko rozpamätáva na všetko, čo ste dosiahli. Takto to budete mať vždy poruke.

Viac o hodnotiacich pohovoroch sme písali aj v článku Ako zvládnuť koncoročné hodnotiace pohovory?


Keď za vás hovoria výsledky

Proaktivita, nadšenie pre svoju prácu, chuť veci neustále zlepšovať, produktivita – toto sú niektoré z nemála vlastností, ktoré na svojich zamestnancoch oceňuje nejeden zamestnávateľ. Rastúci výkon a s ním spojené výsledky by sa však mali odraziť aj na vašej výplatnej páske.

Pracujete vo firme dva roky a viac? Ak žiadate o zvýšenie platu, skúste porovnať vaše dosiahnuté výsledky v prvom a v druhom roku. Ukážte, že vo vašej snahe je výrazný posun, že ste so svojou pozíciou a miestom vo firme zžití čoraz viac.

Tip: Spíšte aspoň tri body, v ktorých badať medziročné zlepšenie a ktoré vám poslúžia ako vhodné argumenty.

Pristálo vám na stole viac úloh, zodpovednosti a s tým spojený aj väčší objem práce a opracovaných hodín? Porovnajte ich s tými, ktoré máte v popise vašej pozície v pracovnej zmluve. Vyjadrite vašu vďaku za dôveru, ktorú do vás zamestnávateľ vkladá. Tento fakt ochotne prijmite. No adekvátne voči tomu by mal zamestnávateľ prihliadať aj na zvýšenie vášho platu. Nebojte sa oň preto požiadať.

Ak v práci podávate skvelý výkon, či dokonca ste svoj deň zefektívnili natoľko, že zvládnete prijať aj ďalšie výzvy a projekty, je tu priestor o tom povedať a ako formu motivácie požiadať zamestnávateľa o vyšší plat.

Tip: Pripravte si sumár s ohodnotením od vášho nadriadeného, ktorý ste obdržali na ročnom zhodnotení vašej práce. Pochváľte sa vašimi úspechmi a vyzdvihnite aspoň tri najdôležitejšie body, ktoré vám pomôžu uspieť. Zosumarizujte si úlohy a zodpovednosti, ktoré by ste adekvátne voči vyššiemu platu chceli prijať.

Nie vždy musí platiť, že vyšší plat si šikovný zamestnanec zaslúži až po skončení určitého obdobia, môže sa preňho stať vhodnou motiváciou aj pri novom projekte. Povýšili vás či dokonca posunuli na iné oddelenie, ktoré si vyžaduje aj vyššie pracovné nasadenie? Opäť je to priestor na diskusiu o zvýšení vášho finančného ohodnotenia.

Mimoriadne úspechy, ktoré by nemali zostať nepovšimnuté

Každá firma si cení zamestnanca, ktorý vďaka svojmu nápadu či prístupu pomohol k dlhodobému zlepšeniu alebo svojím inovatívnym prístupom pomáha posúvať veci vpred. O to viac, ak sa to odrazí aj na celkových finančných výsledkoch.

Ak ste sa narodili s kreatívnym zmýšľaním a podarilo sa vám vo firme presadiť inovácie, potom je na mieste, aby ste o zvýšenie platu požiadali.

Tip: Popíšte, aké zlepšenie tento váš prístup priniesol a ako môžete byť nápomocní aj v budúcnosti.

Platí to aj v prípade, že ste dosiahli mimoriadny úspech v zlepšení procesov (interných, externých), lepšie predajné výsledky, ukončili obrovský projekt s dobrými výsledkami alebo ste pomohli skvalitniť služby či firme ušetriť náklady. Vo všetkých zmienených prípadoch platí jedno a to isté – nehanbite sa pochváliť.

Tip: Hovorte o vašich prednostiach, vďaka ktorým ste dosiahli to, čo ste dosiahli. Vaše soft aj hard skills doplňte o kvalitatívne aj kvantitatívne porovnanie.

Mimoriadny úspech je aj to, ak sa počas vašej kariéry rozhodnete pre dodatočné vzdelanie – či už si dokončujete školu alebo robíte ďalšiu alebo absolvujete dôležité školenie či kurz, ktoré sa môžu pozitívne odraziť na vašom vzdelaní a dopomáhajú ku skvelým výsledkom vašej práce. To všetko môže priniesť želané výsledky vám, ale aj firme.


Máte nižší plat ako je priemer?

Stalo sa vám, že ste sa po niekoľkých rokoch nedočkali zvýšenia platu? Máte dokonca nižší plat ako je priemer ponúkaný na vašej pozícii? Prípadne ste na tom horšie ako vaši kolegovia, no váš výkon a výsledky hovoria, že by to malo byť inak?

Ak vám nebol zvýšený plat už pomerne dlhé obdobie, začnite tým, že poviete, kedy sa tak stalo naposledy a čo sa odvtedy udialo – pozitívne zmeny, vaše výsledky, skrátka všetko to, čo vám vo vašej snahe môže pomôcť.

Pokiaľ sa vás týka druhý prípad, a teda pri porovnávaní platov na internetových stránkach vám vyšla nižšia mzda ako je priemer na pozícii vo vašom okrese, pripravte si to ako jeden z argumentov, prečo by vaša pláca mala byť aspoň priemerná, ak nie aj nadpriemerná.

Tip: Porovnajte si bezplatne plat na Platy.sk alebo si za malý poplatok zakúpte prehľadnú analýzu, ktorá poslúži ako argument pri žiadaní o vyšší plat.


Osobné dôvody

Ak sa vaša firma sťahovala alebo ste boli pridelení do tímu, ktorý sídli v inej časti mesta či dokonca v celkom inom meste alebo štáte, pravdepodobne sa to odrazí aj na nákladoch na život. Pokiaľ sú z tohto dôvodu zvýšené, môžete požiadať zamestnávateľa o zvýšenie platu na ich zmiernenie.

Ktokoľvek z nás sa môže na určitý čas dostať do zložitej životnej a osobnej situácie (strata druhého rodiča, rozvod, závažné zdravotné dôvody a pod.). Síce sa to neodohráva priamo na pracovisku, no vplyv na pracovný život zamestnanca to nepochybne má. Tip: Ak ste sa do takejto situácie dostali a na čas vám náklady na život porastú, úprimne o nich povedzte a požiadajte svojho zamestnávateľa o pomoc na určitý čas, kým sa vaša situácia nezlepší.


© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat