logo

Ťahajú ženy na trhu práce za kratší koniec?

5.3.2020

cover image

Problematika gender gapu – teda rozdielov v platoch mužov a žien – je dlhodobo známa. Niektorí ju zľahčujú, iní o nej píšu ako o jednej z najväčších krívd páchaných na ženách. My sme sa pozreli na problematiku cez fakty a objektívne príčiny a našli sme odpoveď na otázku, či sú skutočne ženy odmeňované slabšie ako muži.


Ženy sú často vyzdvihované pre svoju jemnosť, citlivosť, starostlivosť, schopnosť privádzať na svet deti či zvládať viacero vecí naraz. Napriek tomu Medzinárodný deň žien neoslavuje nič zo spomenutého, ale je sviatkom ženského odhodlania v boji za rovnoprávnosť. 8. marec nebol v roku 1910, kedy bol MDŽ ustanovený, vybraný náhodne, ale je pripomienkou na veľký štrajk krajčírok v New Yorku, ktoré v tento deň bojovali proti zlým pracovným podmienkam a nízkym mzdám.

Aj keď sa odvtedy ženám podarilo dosiahnuť mnohé zlepšenia, nerovnosť miezd medzi mužmi a ženami pretrváva do dnešného dňa. V roku 2019 bol podľa štatistík portálu platy.sk rozdiel v priemernej mzde až 24,4 % v prospech mužov.

Prečítajte si:

  • čo vplýva na nižšie zárobky žien,
  • o prácu v akých oblastiach sa zaujímajú ženy a muži,
  • čo hovoria dáta o skutočných zárobkoch žien,
  • aké sú platové rozdiely na konkrétnych pozíciách,
  • v akých povolaniach zarábajú ženy viac.

Čo vplýva na nižšie zárobky žien?

Platové rozdiely medzi mužmi a ženami sú komplexný problém, do ktorého vstupuje množstvo faktorov. Dva najvýraznejšie sú:

1. Materská dovolenka

Aj keď ju v posledných rokoch volí čím ďalej, tým viac mužov, faktom ostáva, že ženy ju absolvujú vo výrazne väčšej miere ako muži. Na rozdiel od mužov tiež po polročnej materskej nastupujú na 2,5-ročnú rodičovskú, vďaka čomu sú mimo trhu práce až tri roky. Po jej skončení sa do práce vracajú často s menším sebavedomím - pýtajú si menej peňazí alebo volia zárobkovo menej atraktívne povolania, pretože cítia, že nedokážu dobehnúť zameškané. Mamičky so stredoškolským vzdelaním sa napríklad po skončení materskej dovolenky najčastejšie zamestnajú na pozíciách predavačka, čašníčka či administratívna pracovníčka. Vysokoškolsky vzdelané ženy zas volia najviac administratívu, predavačku alebo ostávajú istú dobu nezamestnané. (Zdroj: Profesia.sk)

2. Výber povolania

Trh práce je rozmanitý a takisto sú rôzne aj výšky zárobkov na prieč pozíciami. Kým generálny riaditeľ dokáže zarobiť mesačne napríklad 5000 € a IT špecialista 2500 €, zdravotná asistentka si v priemere na účet pripíše 750 € a HR asistentka 1000 €, existujú teda pomerne vysoké rozdiely naprieč jednotlivými pozíciami.

Faktom je, že ženy si vo veľkej miere vyberajú práve nižšie kvalifikované a slabšie ohodnotené povolania a dominujú v oblastiach ako školstvo, administratíva či zdravotníctvo. Muži sa, naopak, realizujú v IT, telekomunikácie a energetika, kde sú zárobky zväčšia atraktívnejšie.


Čo hovoria dáta o zárobkoch žien?

Predchádzajúca tabuľka ukázala preferencie žien a mužov pri výbere pracovnej pozície aj s údajom o priemernej mzde v danom odvetví. Doposiaľ sedí tvrdenie, že oblasti, v ktorých dominujú ženy, sú rádovo slabšie ohodnotené, no my sme dáta z nich rozobrali ešte na drobnejšie.

Porovnali sme priemerné platy mužov a žien v rámci odvetvia a až na výnimku Baníctva a hutníctva ťahajú ženy stále za kratší koniec v každom jednom z nich.


Na akých pozíciách dominujú ženy a ako zarábajú?

Pri skúmaní problematiky platových rozdielov medzi mužmi a ženami nás zaujímalo tiež to, na akých pozíciách si porovnávajú plat na Platy.sk LEN ženy a aké sú ich priemerné zárobky. S výnimkou vrchnej sestry sú všetky pozície pod hranicou priemernej mzdy.Platové rozdiely medzi mužmi a ženami na konkrétnych pozíciách

Pri téme platových rozdielov medzi mužmi a ženami sa najčastejšie argumentuje faktami, ktoré sme spomínali vyššie - teda že na nižšie príjmy žien vplýva aj to, že sa zameriavajú na oblasti, kde sa jednoducho zarába menej. Zaujímalo nás preto, či existujú rozdiely aj na jednotlivých pozíciách a ak áno, aké sú veľké.


Zakončime to pozitívne

Aj napriek pretrvávajúcim rozdielom v mzdách mužov a žien (v neprospech žien) sme našli pár pozitívnych príkladov, kde je situácia opačná.


Aj keď existujú objektívne skutočnosti, prečo vznikajú platové rozdiely mužov a žien, stále sú v spoločnosti citeľné predsudky napríklad voči úspešným ženám na riadiacich pozíciách. Tých je na pracovnom trhu veľmi málo a aj tie, ktoré tam už sú, zarábajú podľa štatistík portálu Platy.sk za rok 2019 o 26 % menej. Pre pracujúce matky je zas často k dispozícii nedostatok predškolských zariadení či príležitostí na skrátené úväzky (ktoré takisto zmenšujú ich príjmy). Kým to však budú práve ženy, ktoré sa vo väčšej miere starajú o deti, je otázne, kedy a či vôbec sa ich finančná situácia zrovnoprávni.

Perlička na záver

Pred viac ako 100 rokmi to boli krajčírky, ktoré bojovali za rovnoprávnosť na pracovnom trhu. V roku 2019 bol ich priemerný plat 639,23 €.


© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat