Stres na pracovisku? Ktoré stresové faktory berú zamestnancom spánok?

Pracovný stres ovplyvňuje spánok. Zamestnaní ľudia pod stresom spia kratšie. Z prieskumu medzinárodného portálu Paylab.com pod názvom Stress in the Workplace vyplýva, že zamestnanci, ktorí pravidelne zvyknú spať počas pracovného týždňa menej ako 6 hodín denne, sa v oveľa väčšej miere sťažujú na stres v práci. Trápi ich predovšetkým zlé finančné ohodnotenie a veľký nápor povinností. Prieskum sa realizoval začiatkom roka 2017 v 11 európskych krajinách, vrátane Slovenska.Na Slovensku prieskum realizoval portál Platy.sk, ktorého metodika a know how sa preniesla aj do ostatných krajín združených pod medzinárodnou značkou Paylab. Na Slovensku sa do prieskumu zapojilo 14 237 respondentov.

Iba 8 percent zamestnancov v Európe, ktorí spia menej ako 6 hodín denne počas pracovného týždňa, hovorí, že v práci nepociťujú stres. Čím sa však spánok u ľudí predlžuje, stúpa aj podiel ľudí, ktorí sú viac v pohode a tvrdia, že stres ich v práci netrápi.

Keď porovnáme nízkopríjmových zamestnancovvysokopríjmových zamestnancov, tak ľudia s nižšími príjmami sú na tom o niečo horšie. Z prieskumu vyplynulo, že v skupine zamestnancov s vyššími zárobkami je výrazne vyšší podiel ľudí, ktorí deklarujú, že nemajú stres v práci.


Zamestnanci sú na pracovisku vystavovaní tlaku na dosahovanie adekvátneho pracovného výkonu a výsledkov. Ľudia, ktorí spia kratšie, sa v porovnaní s priemerom trápia kvôli práci oveľa intenzívnejšie. Nižšie kvalifikovaní zamestnanci a zamestnanci s nízkymi príjmami sa viac sužujú financiami, zlými pracovným podmienkami a pracovným prostredím, ďalej ich vo významnejšej miere trápia zdravotné problémy prameniace z vykonávania práce, dochádzanie za prácou a zlé vzťahy s kolegami.

Na druhej strane manažéri a ľudia, ktorí majú v krajinách nadpriemerné príjmy sa oveľa viac sťažujú na veľkú pracovnú záťaž, častejšie spomínajú pocit vyhorenia, stresy vyplývajúce z organizačných zmien a častejšie tiež riešia ťažkosti so zosúladením súkromia a práce - takzvaný work-life balance. Podrobnejšie informácie z medzinárodného prieskumu nájdete v Newsroome Paylabu.


Aký dlhý spánok majú zamestnanci na Slovensku?
Najväčší podiel (74 percent) zamestnancov na Slovensku spí 6 až 8 hodín denne, čo je považované za dostatočný prísun oddychu pre mozog a regeneráciu organizmu. Sú aj takí šťastlivci, ktorí zvyknú spať pred pracovným dňom viac ako 8 hodín, no tých je iba 6 percent. Na druhej strane je tu aj početná skupina zamestnancov, ktorí sa dlho v posteli nezdržia. Asi 20 percent pracujúcich ľudí na Slovensku spí menej ako 6 hodín denne počas pracovného týždňa. Tento trend sa začína stupňovať u ľudí starších ako 35 rokov. Kratší spánok sa tiež o niečo častejšie týka zamestnancov, ktorí sú na nižších pozíciách ako pomocní pracovníci (30 percent), kvalifikovaní robotníci a zamestnanci v službách (26 percent). Môže to súvisieť aj s tým, že ich pracovná doba sa začína skôr, prípadne je viazaná na smeny. Krátky spánok sa nevyhýba ani vyššie postaveným profesiám. Napríklad top manažérov, ktorí spia menej ako 6 hodín denne, je na Slovensku asi 21 percent.


Čo zamestnancov na Slovensku najviac trápi?


Najvýznamnejšou oblasťou, ktorá zamestnancom na Slovensku spôsobuje stres, sú finančné problémy prameniace z nízkych zárobkov, ktoré nestačia pokrývať životné náklady. Tento aspekt označila za kľúčový stresový faktor až 31 percent respondentov, pričom o niečo častejšie ide o ľudí s nižšou úrovňou pozície.


Nároky zamestnávateľov a tlak na výkon je druhou významnou oblasťou, ktorá zamestnancom spôsobuje stres. Viac ako štvrtina zamestnancov (28 %)  sa vyslovila, že ich trápi priveľký tlak povinností a zodpovednosť, ktorá z riešenia úloh vyplýva. Čo sa týka ľudí na riadiacich pozíciách, túto formu stresu vyslovilo až 35 percent nižších a stredných manažérov a 32 percent top manažérov. S náporom práce do veľkej miery súvisia aj nadčasy, ktoré v prieskume označilo za závažný problém až 16 percent respondentov.

Pálčivým prejavom chronického stresu na pracovisku je burn-out syndróm, teda stav psychickej a emočnej vyčerpanosti z práce. V prieskume portálu Platy.sk sa k nemu priznalo až 12 percent zamestnancov a najväčšiu kumuláciu tohto stavu je možné pozorovať u ľudí vo veku 35 až 44 rokov. Vyčerpanosť z práce zasahuje zamestnancov na všetkých úrovniach, o niečo častejšie manažérov. V prieskume ho uviedlo až 16 percent top manažérov a rovnaké percento nižších a stredných manažérov.

Stresujúce môže byť aj pracovisko samotné. Ženy sú v porovnaní s mužmi celkovo o niečo viac citlivejšie na zlé pracovné podmienky a pracovné prostredie. To označilo ako významný stresujúci faktor 13 percent respondentov.

Málo dní voľna/dovolenky na oddych trápi 10 % opýtaných. Za časovo náročnú záťaž považujú Slováci aj dochádzanie do práce (10 %).

Ľudia sú vnímaví aj na organizačné zmeny, ktoré označilo za stresujúce 9 percent zamestnancov. Významným faktorom, ktorý ľuďom nedáva spávať, sú aj zlé vzťahy s kolegami (6 percent) a aj tie oveľa citlivejšie vnímajú ženy.

Nedostatočný work-life balance je stresovým faktorom, kde práca zasahuje už aj do súkromia. Sťažuje sa naň 8 percent zamestnancov. Zdravotné problémy prameniace z vykonávania práce označilo 6 percent respondentov.

Ďalšími stresujúcimi faktormi sú vysoké očakávania a nároky nadriadeného (9 %) a nároky a očakávania klientov (4 %).

Najmä rodičia s deťmi poznajú ťažkosti skombinovať prácu s rodičovskými povinnosťami. Tie spomenulo v prieskume celkovo 4 percent respondentov, avšak až 8 percent zamestnancov vo veku 35 až 44 rokov. Vykrývanie chorôb detí má vplyv na dochádzku a vyzdvihovanie zo školy/škôlky a vozenie na rôzne krúžky ich stavia do časového stresu.


O prieskume

Medzinárodný prieskum Stress on the Workplace realizoval portál Paylab.com online formou prostredníctvom lokálnych platových portálov, ktoré spravuje v 11 krajinách strednej a východnej Európy (Fínsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko a Bosna a Hercegovina).

Prieskum sa realizoval online dopytovaním v lokálnom jazyku danej krajiny v mesiacoch január a február 2017 na vzorke 58 508 zamestnancov. Na Slovensku dáta zbieral platový portál Platy.sk, ktorý patrí do siete Paylab portálov s identickou metodikou zberu dát. Na Slovensku sa do prieskumu zapojilo 14 237 respondentov.

  

Spravodajstvo

14
Nov.
Odporuč zamestnanca a  odmeníme ťa. Aká je rozšírenosť referenčného bonusu na Slovensku a  v  Českej republike?

Firmy nepodceňujú silu sociálnych kontaktov svojich zamestnancov. Naopak, začali odmeňovať to, ak ich pracovníci do firmy privedú novú šikovnú posilu. Platové portály Platy.sk a  Platy.cz, ktoré kontinuálne monitorujú zamestnanecké benefity, zmapovali rozšírenosť referenčného benefitu na Slovensku a  v  Českej republike.

18
Oct.
Zamestnanci, ktorí majú priateľský vzťah so svojim šéfom, zarábajú viac. Ako vidia ľudia súčasných lídrov?

Platový portál Platy.sk realizoval zamestnanecký prieskum o tom, aké vlastnosti súčasným manažérom, ktorí riadia ľudí, najviac chýbajú. Prieskum je súčasťou PAYLAB COMPENSATION MONITORA, ktorý sleduje trendy v oblasti odmeňovania. Do prieskumu sa okrem Slovenska zapojilo ďalších 10 krajín Európy, v ktorých má medzinárodný portál Paylab.com lokalizované platové portály. Zamestnancov sme sa pýtali, ako hodnotia svojho priameho nadriadeného. Pozreli sme sa tiež na to, ako vzťah so šéfom vplýva na plat zamestnanca.

28
Aug.
Platový progres mileniánov je u nás v porovnaní s ostatnými krajinami V4 najnižší

Mileniáni, či inak povedané generácia Y, sú ľudia približne vo veku 18 až 37 rokov. Ide o cieľovú skupinu, ktorá dnes svojím správaním výrazne ovplyvňuje nielen maloobchodný ale aj realitný trh. Medzinárodný platový portál Paylab sa preto rozhodol pozrieť bližšie, aká je kúpyschopnosť tejto skupiny ľudí. Analýza ukázala, že mzdy mileniánov rastú spolu s pribúdajúcim vekom pomalšie ako v susedných krajinách.