Štrajkujúcim učiteľom v Bratislave sa nečudujem

Miro Dravecký prináša osobný pohľad na požiadavku učiteľov na zvýšenie platov.

Učitelia sa neuspokojili s 5% navýšením platov, ktoré im tento týždeň schválil parlament. Neviem ako vám, no mne sa zdá, že najhlasnejšie sa ozývajú bratislavskí učitelia, ktorí dávajú o sebe najviac vedieť. Stretávajú sa a premýšľajú o ďalších krokoch, ktoré podniknú na podporu svojich požiadaviek. Viem, že štrajk nie je len o platoch, no pri pohľade na ne je zrejmé, prečo práve učiteľom v Bratislavskom kraji najviac záleží na tom, aby sa ich platy zvýšili výraznejšie než o spomínaných 5 percent.

Porovnával som stredné hodnoty platov (tzv. medián) jednotlivých typov učiteľov regionálneho školstva. V Prešovskom kraji je to pre učiteľov základných škôl suma 710 eur. To znamená, že polovica učiteľov zarába viac ako uvedená hodnota a druhá polovica menej. V Bratislavskom kraji je medián platu učiteľa základnej školy 650 eur. Tieto údaje vychádzajú z prieskumu, do ktorého sa zapojilo sto respondentov v jednotlivých krajoch.

Stredná hodnota platu učiteľov základných škôl v Bratislavskom kraji predstavuje len 65% mediánu platu všetkých zamestnancov v tomto kraji. V Prešovskom kraji sú na tom oveľa lepšie, lebo učitelia tu zarábajú približne rovnako ako ostatní zamestnanci v kraji.

Podmienkou pre prácu učiteľa je absolvovanie univerzitného štúdia a preto je rozumné porovnávať ich platy s ostatnými zamestnancami, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie. Výsledky sú z pohľadu učiteľov deprimujúce. Špeciálne v Bratislavskom kraji je situácia najhoršia. Učitelia základných škôl tu zarábajú len polovicu toho, čo ostatní vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci v kraji. Ich kolegovia v Prešovskom kraji sú na tom lepšie než v Bratislave, no i tak zarábajú 89% toho, koľko ostatní vysokoškolsky vzdelaní zamestnanci Prešovského kraja.


Zdroj: Platy.sk

Porovnanie platov učiteľov v jednotlivých regiónoch ukazuje, že aj keby sa zvýšili platy o 5%, v žiadnom kraji nedosiahnu platy učiteľov úroveň platov ostatných vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov. A najhoršie sú na tom ozaj učitelia v Bratislavskom kraji.

Miroslav Dravecký, bývalý učiteľ

Články o platoch

04
Apr.
9 faktorov, ktoré vplývajú na to, koľko zarábame

Výšku platu ovplyvňujú rôzne činitele - predovšetkým vaša konkrétna pracovná pozícia. Zostavili sme zoznam deviatich kľúčových faktorov, ktoré do veľkej miery vysvetľujú, prečo zarábate viac alebo menej v porovnaní s trhom. Myslite sa to, keď budete najbližšie analyzovať svoj plat alebo uvažovať o kariérnej zmene.

15
Mar.
Ako reagovať na plat zverejnený v pracovnej ponuke?

Našli ste si pracovnú ponuku so zaujímavou náplňou práce, no plat, ktorý firma ponúka, sa vám zdá nízky? Máme pre vás dobrú správu - nemusí byť finálny.

22
Feb.
Očakávané vs. reálne platy Slovákov

Z analýzy platového portálu Platy.sk vyplýva, že najambicióznejšie platové očakávania majú ľudia, ktorí ešte len vstupujú na trh práce.