Predavačom či SBS-károm plat nestúpne ani po rokoch praxe

Priemerný nástupný plat na Slovensku je podľa prieskumu Platy.sk 756 eur mesačne. Po roku praxe stúpne v priemere plat o desatinu.


Najvýraznejší nárast platov zažije človek po odpracovaní 3 až 5 rokov. Existujú však pozície, ktorým prax v raste platu nepomôže.

Podľa platového prieskumu Platy.sk je priemerný plat ľudí, ktorí nemajú vo svojom odbore žiadnu prax, 756 eur mesačne. Keby sme zobrali priemerný plat iba ľudí, ktorí na svojej pozícii robia 1 až 2 roky, bol by ich priemerný plat 842 eur. Plat rastie s praxou priamo úmerne, okrem ľudí, ktorí  majú na jednej pozícii odpracovaných viac ako desať rokov.


Zdroj: Platy.sk

„Nižší priemerný plat s praxou dlhšou ako desať rokov oproti ľuďom s kratšou praxou odzrkadľuje štruktúru zamestnancov. Na pozíciách viac ako desať rokov zostávajú ľudia v špecifických pozíciách, často v štátnej správe či doprave, kde ich platy nerastú úmerne s praxou," komentuje projektový manažér prieskumu Platy.sk Miroslav Dravecký. „Aj týmto zamestnancom medziročne plat rastie, no je nižší ako u ľudí, ktorí na pozícii robia 6-10 rokov."


Zdroj: Platy.sk


IT konzultant po odpracovaní viac ako 5 rokov zarobí o dve tretiny viac

Najviac stúpnu platy ľuďom po odpracovaní 3 až 5 rokoch. Ľudia, ktorí majú dlhšiu ako päťročnú prax v priemere zarábajú 1025 eur mesačne. Rozdiel oproti priemerným nástupným platom je 36%, čo znamená, že zamestnanci s praxou viac ako 5 rokov v priemere zarábajú o tretinu viac, ako keď na danú pozíciu nastupovali.

Po odpracovaní 6-10 rokov najviac stúpa plat ľuďom pracujúcim na pozíciách IT konzultant, obchodný manažér a lekár, ktorých plat po viac ako piatich rokoch praxe je oproti nástupnému platu vyšší o šesťdesiat až sedemdesiat percent.


Zdroj: Platy.sk


Robotník, ak pracuje viac ako 5 rokov, má plat vyšší o 10%, približne 50 eur

Na opačnom konci rebríčka, s najnižším rastom platov oproti nástupnému platu, sú ľudia pracujúci na pozíciách vyžadujúcich nižšiu kvalifikáciu. Najmenší rozdiel oproti tomu, koľko zarobia ľudia bez praxe a s dlhoročnou praxou, je na pozíciách predavač, pracovník bezpečnostnej služby, vedúci oddelenia, či čašník. „Platy na väčšine týchto pozícií sú nižšie ako je priemerný plat na Slovensku. Po rokoch praxe stúpnu o pár desiatok eur a ani s dlhoročnou praxou ľudia nezarobia na týchto pozíciách sumy celoslovenského priemerného platu," povedal Dravecký. 


Zdroj: Platy.sk


Porovnajte si plat s ostatnými


Články o platoch

04
Apr.
9 faktorov, ktoré vplývajú na to, koľko zarábame

Výšku platu ovplyvňujú rôzne činitele - predovšetkým vaša konkrétna pracovná pozícia. Zostavili sme zoznam deviatich kľúčových faktorov, ktoré do veľkej miery vysvetľujú, prečo zarábate viac alebo menej v porovnaní s trhom. Myslite sa to, keď budete najbližšie analyzovať svoj plat alebo uvažovať o kariérnej zmene.

15
Mar.
Ako reagovať na plat zverejnený v pracovnej ponuke?

Našli ste si pracovnú ponuku so zaujímavou náplňou práce, no plat, ktorý firma ponúka, sa vám zdá nízky? Máme pre vás dobrú správu - nemusí byť finálny.

22
Feb.
Očakávané vs. reálne platy Slovákov

Z analýzy platového portálu Platy.sk vyplýva, že najambicióznejšie platové očakávania majú ľudia, ktorí ešte len vstupujú na trh práce.