logo

Práca na skrátený úväzok: Aké sú jej finančné špecifiká?

25.8.2020

cover image

Na skrátený úväzok pracuje na Slovensku len zlomok – podľa Eurostatu asi šesť percent ľudí. Na portáli Profesia.sk je aktuálne menej ako desatina ponúk práce na kratšiu pracovnú dobu. Počas koronakrízy však začali úväzky krátiť viaceré firmy, ktorým klesli tržby a tak je možné, že ich bude pribúdať. Čo by ste o nich mali vedieť?


Skrátené úväzky využívajú hlavne študenti, dôchodcovia a matky s malými deťmi. Ich výhodou je flexibilnejší pracovný čas, možnosť stíhať aj iné povinnosti - u študentov vyučovanie, u matiek zase starostlivosť o deti. Sú často jedinou voľbou pre zdravotne znevýhodnených, ktorí nemôžu pracovať 8 hodín denne.

Na internete sa dá nájsť množstvo článkov o tom, že sú nevýhodné, pretože môžete dostať výpoveď bez dôvodu a výpovedná lehota je kratšia. To však už dávno nie je pravda. Práve na príkaz Európskej únie bola táto diskriminácia z nášho zákonníka práce vymazaná. Napriek tomu podmienky pre tých, ktorí trávia v práci celý deň a pracovníkov, ktorí prídu len na pár hodín, nie sú rovnaké. Ak zvažujete prácu na skrátený úväzok, rátajte s tým, že nebudete mať nárok na to isté ako kolegovia.

V článku sa dozviete:

  • Aký vplyv majú skrátené úväzky na výšku dôchodku či materskej? 
  • Ako je to s dovolenkou, ak nepracujete 8 hodín denne? 
  • Kedy máte nárok na gastrolístky a prestávky?

Dôchodok

Európske štatistiky poukazujú na to, že ženy majú nižšie dôchodky ako muži. Nevyplýva to len z platovej nerovnosti, ale aj faktu, že ženy (matky) častejšie volia kratšiu pracovnú dobu. V Európe je to celá tretina pracujúcich žien, na Slovensku osem percent.

Kto pracuje na skrátený úväzok, si tak spravidla môže znížiť dôchodok. Sociálna poisťovňa totiž pri výpočte dôchodku vychádza nielen z počtu odpracovaných rokov a priemernej výšky dôchodku v danom roku, ale rieši aj výšku hrubého platu. Človek s nižším platom si totiž, logicky, platí aj nižšie odvody na dôchodok.

Príklad: Pri priemernom plate by zamestnanec na plný úväzok po 40 rokoch dostal dôchodok vo výške 562 eur, kým jeho kolegovi s polovičným úväzkom by vyšlo len 337 eur. Keďže je však táto suma nižšia ako minimálny dôchodok na Slovensku a tak by mu ho poisťovňa zaokrúhlila na 378 eur. Samozrejme, záleží aj od výšky platu - iný dôchodok bude mať pokladníčka, ktorá na polovičný úväzok zarobí 500 eur, iný IT-špecialista, ktorý môže zarobiť aj tisícku.

Ak si na dôchodok sporíte aj v II. pilieri, jeho výška bude závisieť od celkovej nasporenej sumy. No a tá opäť závisí od výšky platu - z polovičného bude aj polovičný dôchodok. Polovičný úväzok však neznamená, že musíte odpracovať dvojnásobok rokov do dôchodku. „Rovnako sa započítava obdobie dôchodkového poistenia za plný aj za kratší pracovný úväzok, keďže nie je vhodné dvakrát penalizovať osoby s kratším pracovným úväzkom,“ uvádza ministerstvo práce.

Dovolenka

S dovolenkou je to trochu komplikovanejšie, dostanete jej toľko, koľko pracovných dní v týždni odpracujete. Zákonník práce totiž hovorí, že kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni, takže polovičný úväzok môže znamenať, že pracujete každý deň štyri hodiny alebo 2,5 dňa do týždňa.

Podľa zákona má každý nárok na štyri týždne dovolenky. Tie sa ale v prípade skráteného úväzku prepočítajú podľa počtu odpracovaných dní. Ak teda napríklad máte polovičný úväzok a pracujete každý deň štyri hodiny, dovolenka sa vám vyráta ako bežnému zamestnancovi. Ak však chodíte do práce len štyri dni v týždni, počet dní dovolenky sa vám skráti. Ostanú vám, samozrejme, voľné dni, kedy nepracujete. Tie si ale budete musieť „zladiť“ s dňami, kedy máte dovolenku, aby na seba nadväzovali.

Materská

Aj materská sa odvíja od výšky platu. Aktuálne vychádza zhruba na tri štvrtiny hrubej mzdy. Ženy, ktoré tento rok dostávajú priemernú mesačnú mzdu, tak majú pri plnom úväzku nárok na 834,8 eura a v pri polovičnom na 417,4 eura.

Platí, že výška materskej sa vypočíta podľa príjmu z minulého roku. Ak teda plánujete odchod na materskú, prejsť na polovičný úväzok sa veľmi neoplatí, lebo by ste dostali nižšiu materskú. Podobne je to v prípade, ak by ste si pred odchodom na materskú našli prácu na polovičný úväzok. V prípade zmeny práce v roku, kedy nastupujete na materskú, alebo predchádzajúcom roku, sa zase materská ráta z aktuálneho príjmu.

Gastro lístky

Zákon hovorí, že zamestnávatelia musia zamestnancom „zabezpečovať“ stravu. Pokiaľ nemajú podnikovú jedáleň, riešia to gastrolístkami či kartami. Zo zákona majú povinnosť preplatiť zamestnancom 55 percent z ceny jedla, minimálne 2,20 eura. Týka sa to však len tých, ktorí pracujú viac ako štyri hodiny denne. Ak teda robíte na polovičný úväzok, príspevok na stravu nedostanete, zatiaľ čo zamestnanci na plný úväzok dostanú aspoň 40 eur.

Prestávky

Ak idete do práce len na štyri hodiny, nemáte nárok na prestávku. Ten vzniká až vtedy, ak je pracovná doba dlhšia ako šesť hodín. Prestávka na odpočinok a jedenie má trvať 30 minút. Výnimku majú mladiství zamestnanci, ak ich pracovná zmena trvá dlhšie ako 4,5 hodiny.

Výhodou skrátených úväzkov je, že máte viac času, ktorý môžete využiť, ako potrebujete - na voľný čas, rodinu alebo iný pracovný úväzok.


Nezabúdajte, že aj pri skrátenom úväzku by ste mali akceptovať spravodlivú odmenu. Ak si ju chcete pred nástupom do nového zamestnania overiť, stačí, ak výsledok z platového dotazníka (ktorý platí pre plný, spravidla 40-hodinový úväzok) adekvátne prepočítate podľa hodnoty pracovného fondu konkrétneho skráteného pracovného úväzku. 


Martina Hilbertová

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat