Odporuč zamestnanca a  odmeníme ťa. Aká je rozšírenosť referenčného bonusu na Slovensku a  v  Českej republike?

Firmy nepodceňujú silu sociálnych kontaktov svojich zamestnancov. Naopak, začali odmeňovať to, ak ich pracovníci do firmy privedú novú šikovnú posilu. Platové portály Platy.sk a  Platy.cz, ktoré kontinuálne monitorujú zamestnanecké benefity, zmapovali rozšírenosť referenčného benefitu na Slovensku a  v  Českej republike.


Každý zamestnanec pozná niekoho, kto pozná niekoho ďalšieho a  ten susedí s  človekom, ktorý by sa výborne hodil na špecializovanú pozíciu vo  vašej firme. Možno dotyčný aktívne prácu nehľadá, avšak cez aktivity vášho zamestnanca sa o  otvorenej pracovnej ponuke dozvie a  možno sa nad ňou zamyslí.  


Ľudí ku kariérnej zmene motivujú najmä priatelia a známi


Cez neformálnu, nenútenú a  otvorenú komunikáciu môže potenciálny kandidát prostredníctvom vášho zamestnanca získať viac informácií o chode  firmy a  tiež o konkrétnej pracovnej náplni. Mnohé takéto aktivity privedú nových ľudí na pohovor. Referenčný bonus odmeňuje to, ak sa takýto uchádzač na odporúčanie, stane aj plnohodnotnou posilou a ostane pracovať vo firme dlhšie ako napríklad jeden rok.  

Referenčný bonus, teda odmenu za odporúčanie zamestnanca, deklaruje ako benefit  na Slovensku 10,4 % a  v  Českej republike 11,8 % zamestnancov. Celkovo sú referral programy rozšírené o  niečo viac v  hlavných mestách, kde sa nachádza aj väčšie množstvo centrál so špecializovanými požiadavkami na zamestnancov. Napríklad v  Bratislave má tento benefit k  dispozícii až takmer 14 percent a v  Prahe necelých 13 percent zamestnancov

porovnanie platu, platy na pracovnej pozicii


Oblasťou, kde sa referral programy uplatňujú najintenzívnejšie, sú informačné technológie, kde firmy pociťujú dlhodobý nedostatok kvalitných odborníkov. Referenčný bonus deklaruje až pätina zamestnancov v  oblasti IT. Ďalšími sektormi je finančníctvo, priemyselná výroba, doprava a  logistika. 

referencny bonus, odmena za odporucanie zamestnanca SR a CR


Referenčný bonus ponúkajú najmä zahraničné firmy


Referenčný bonus priniesli do praxe v našich končinách najmä súkromné zahraničné spoločnosti. Tie už dávnejšie vycítili, že ľudia sú kapitál a netreba podceňovať sociálne vzťahy zamestnancov, ktoré môžu siahať do rôznych spoločenských kruhov a kútov.  

Na Slovensku deklaruje referenčný bonus až 21 percent zamestnancov, ktorí pracujú pre zahraničné firmy. V  Českej republike je to dokonca až 24 percent zamestnancov pracujúcich pre zahraničné korporácie. Odmenou za úspešný referral je v  zahraničných firmách najmä finančný príspevok, ktorý môže v  niektorých firmách dosiahnuť až sumu niekoľkých mesačných platov. Niektoré firmy majú odmeny za referencie odstupňované aj podľa náročnosti obsadzovanej pozície.

ponukaju firmy referencny bonus


Odmena za osobnú zaangažovanosť


Aj keď výdavky na odmeny pre zamestnancov sú štedré, v  konečnom dôsledku to firme šetrí nemalé prostriedky na náborové procesy. Na druhej strane sú spoločnosti, kde sa zamestnancom, ktorí priniesli do firmy novú krv, poskytujú aj nefinančné bonusy ako napríklad viac dní voľna, alebo poukážky na rôzne produkty a služby


porovanie platov na poziciach, platy na poziciach


Referenčné programy sú pre firmy vhodnou formou, ako budovať medzi zamestnancami komunitu. Je v záujme zamestnancovej dobrej vôle, že odporučí kvalitného uchádzača, lebo do celého procesu vstupuje jeho osobná zaangažovanosť. Prácu s  referalmi umožňuje aj HR nástroj Mark. Personalisti môžu jednoducho označiť ľudí vo výberovom procese nálepkou „Referral" alebo vygenerovať interný reakčný link, cez ktorý môžu zamestnanci posielať tipy na vhodných kandidátov. Každopádne, o otvorených pracovných pozíciách sú zamestnanci kontinuálne informovaní internou komunikáciou a referenčný program má jasne nastavené pravidlá.

Rozšírnosť referral bonusu v ostatných krajinách Európy:

Mapa - rozsirenost referral bonus referaly EuropaČlánky o platoch

08
Aug.
Paylab.com skvalitnil platové analýzy, pri výpočtoch využíva regresné modely

August 2018 - Medzinárodná sieť Paylab, ktorá zastrešuje 19 lokalizovaných platových portálov, priniesla na trh inováciu v spracovaní platových údajov. Novinkou je zavedenie regresných modelov, ktoré skvalitňujú platové analýzy a poskytujú v nich komplexnejšie a detailnejšie údaje o odmeňovaní zamestnancov. Metodika dokáže zo zozbieraných dát vyťažiť oveľa viac informácií a podľa vzťahov medzi jednotlivými skupinami dát aj lepšie odhadovať platy pri pozíciách, kde je platových údajov nedostatok. Zároveň môže plnohodnotne uspokojiť širšie spektrum klientov, ktorí majú záujem o platové reporty.

07
Aug.
Prečo sme tak veľmi citliví na to, koľko zarábame?

V spoločnosti vládne atmosféra, že o plate sa nahlas nehovorí a ak áno, tak určite nie o konkrétnych číslach a už tobôž nie medzi kolegami. Napriek tomu je však otázka odmeny za prácu pre mnohých ľudí kľúčová. Pozreli sme sa na hlavné dôvody, prečo sa dnes zdá, že sme mimoriadne citliví na to, koľko zarábame.

24
Jul.
Prečítajte si prehľad výhod a nevýhod typov pracovných úväzkov: 2. časť - Živnosť

Kým niektorí sa jej skôr vyhýbajú, ostatní ju vyhľadávajú. Reč je o práci na živnosť, ktorá podľa prieskumu Paylab Data Research patrí k druhému najpopulárnejšiemu "typu úväzku" voči zamestnávateľovi. V predchádzajúcom blogposte sme vám predstavili hlavné výhody a nevýhody práce na pracovnú zmluvu, ako je to v prípade živnosti?