Odporuč zamestnanca a  odmeníme ťa. Aká je rozšírenosť referenčného bonusu na Slovensku a  v  Českej republike?

Firmy nepodceňujú silu sociálnych kontaktov svojich zamestnancov. Naopak, začali odmeňovať to, ak ich pracovníci do firmy privedú novú šikovnú posilu. Platové portály Platy.sk a  Platy.cz, ktoré kontinuálne monitorujú zamestnanecké benefity, zmapovali rozšírenosť referenčného benefitu na Slovensku a  v  Českej republike.


Každý zamestnanec pozná niekoho, kto pozná niekoho ďalšieho a  ten susedí s  človekom, ktorý by sa výborne hodil na špecializovanú pozíciu vo  vašej firme. Možno dotyčný aktívne prácu nehľadá, avšak cez aktivity vášho zamestnanca sa o  otvorenej pracovnej ponuke dozvie a  možno sa nad ňou zamyslí.  


Ľudí ku kariérnej zmene motivujú najmä priatelia a známi


Cez neformálnu, nenútenú a  otvorenú komunikáciu môže potenciálny kandidát prostredníctvom vášho zamestnanca získať viac informácií o chode  firmy a  tiež o konkrétnej pracovnej náplni. Mnohé takéto aktivity privedú nových ľudí na pohovor. Referenčný bonus odmeňuje to, ak sa takýto uchádzač na odporúčanie, stane aj plnohodnotnou posilou a ostane pracovať vo firme dlhšie ako napríklad jeden rok.  

Referenčný bonus, teda odmenu za odporúčanie zamestnanca, deklaruje ako benefit  na Slovensku 10,4 % a  v  Českej republike 11,8 % zamestnancov. Celkovo sú referral programy rozšírené o  niečo viac v  hlavných mestách, kde sa nachádza aj väčšie množstvo centrál so špecializovanými požiadavkami na zamestnancov. Napríklad v  Bratislave má tento benefit k  dispozícii až takmer 14 percent a v  Prahe necelých 13 percent zamestnancov

Oblasťou, kde sa referral programy uplatňujú najintenzívnejšie, sú informačné technológie, kde firmy pociťujú dlhodobý nedostatok kvalitných odborníkov. Referenčný bonus deklaruje až pätina zamestnancov v  oblasti IT. Ďalšími sektormi je finančníctvo, priemyselná výroba, doprava a  logistika. 

referencny bonus, odmena za odporucanie zamestnanca SR a CR


Referenčný bonus ponúkajú najmä zahraničné firmy


Referenčný bonus priniesli do praxe v našich končinách najmä súkromné zahraničné spoločnosti. Tie už dávnejšie vycítili, že ľudia sú kapitál a netreba podceňovať sociálne vzťahy zamestnancov, ktoré môžu siahať do rôznych spoločenských kruhov a kútov.  

Na Slovensku deklaruje referenčný bonus až 21 percent zamestnancov, ktorí pracujú pre zahraničné firmy. V  Českej republike je to dokonca až 24 percent zamestnancov pracujúcich pre zahraničné korporácie. Odmenou za úspešný referral je v  zahraničných firmách najmä finančný príspevok, ktorý môže v  niektorých firmách dosiahnuť až sumu niekoľkých mesačných platov. Niektoré firmy majú odmeny za referencie odstupňované aj podľa náročnosti obsadzovanej pozície.

ponukaju firmy referencny bonus


Odmena za osobnú zaangažovanosť


Aj keď výdavky na odmeny pre zamestnancov sú štedré, v  konečnom dôsledku to firme šetrí nemalé prostriedky na náborové procesy. Na druhej strane sú spoločnosti, kde sa zamestnancom, ktorí priniesli do firmy novú krv, poskytujú aj nefinančné bonusy ako napríklad viac dní voľna, alebo poukážky na rôzne produkty a služby

Referenčné programy sú pre firmy vhodnou formou, ako budovať medzi zamestnancami komunitu. Je v záujme zamestnancovej dobrej vôle, že odporučí kvalitného uchádzača, lebo do celého procesu vstupuje jeho osobná zaangažovanosť. Prácu s  referalmi umožňuje aj HR nástroj Mark. Personalisti môžu jednoducho označiť ľudí vo výberovom procese nálepkou „Referral" alebo vygenerovať interný reakčný link, cez ktorý môžu zamestnanci posielať tipy na vhodných kandidátov. Každopádne, o otvorených pracovných pozíciách sú zamestnanci kontinuálne informovaní internou komunikáciou a referenčný program má jasne nastavené pravidlá.


Spravodajstvo

14
Nov.
Odporuč zamestnanca a  odmeníme ťa. Aká je rozšírenosť referenčného bonusu na Slovensku a  v  Českej republike?

Firmy nepodceňujú silu sociálnych kontaktov svojich zamestnancov. Naopak, začali odmeňovať to, ak ich pracovníci do firmy privedú novú šikovnú posilu. Platové portály Platy.sk a  Platy.cz, ktoré kontinuálne monitorujú zamestnanecké benefity, zmapovali rozšírenosť referenčného benefitu na Slovensku a  v  Českej republike.

18
Oct.
Zamestnanci, ktorí majú priateľský vzťah so svojim šéfom, zarábajú viac. Ako vidia ľudia súčasných lídrov?

Platový portál Platy.sk realizoval zamestnanecký prieskum o tom, aké vlastnosti súčasným manažérom, ktorí riadia ľudí, najviac chýbajú. Prieskum je súčasťou PAYLAB COMPENSATION MONITORA, ktorý sleduje trendy v oblasti odmeňovania. Do prieskumu sa okrem Slovenska zapojilo ďalších 10 krajín Európy, v ktorých má medzinárodný portál Paylab.com lokalizované platové portály. Zamestnancov sme sa pýtali, ako hodnotia svojho priameho nadriadeného. Pozreli sme sa tiež na to, ako vzťah so šéfom vplýva na plat zamestnanca.

28
Aug.
Platový progres mileniánov je u nás v porovnaní s ostatnými krajinami V4 najnižší

Mileniáni, či inak povedané generácia Y, sú ľudia približne vo veku 18 až 37 rokov. Ide o cieľovú skupinu, ktorá dnes svojím správaním výrazne ovplyvňuje nielen maloobchodný ale aj realitný trh. Medzinárodný platový portál Paylab sa preto rozhodol pozrieť bližšie, aká je kúpyschopnosť tejto skupiny ľudí. Analýza ukázala, že mzdy mileniánov rastú spolu s pribúdajúcim vekom pomalšie ako v susedných krajinách.