Odporuč zamestnanca a  odmeníme ťa. Aká je rozšírenosť referenčného bonusu na Slovensku a  v  Českej republike?

Firmy nepodceňujú silu sociálnych kontaktov svojich zamestnancov. Naopak, začali odmeňovať to, ak ich pracovníci do firmy privedú novú šikovnú posilu. Platové portály Platy.sk a  Platy.cz, ktoré kontinuálne monitorujú zamestnanecké benefity, zmapovali rozšírenosť referenčného benefitu na Slovensku a  v  Českej republike.


Každý zamestnanec pozná niekoho, kto pozná niekoho ďalšieho a  ten susedí s  človekom, ktorý by sa výborne hodil na špecializovanú pozíciu vo  vašej firme. Možno dotyčný aktívne prácu nehľadá, avšak cez aktivity vášho zamestnanca sa o  otvorenej pracovnej ponuke dozvie a  možno sa nad ňou zamyslí.  


Ľudí ku kariérnej zmene motivujú najmä priatelia a známi


Cez neformálnu, nenútenú a  otvorenú komunikáciu môže potenciálny kandidát prostredníctvom vášho zamestnanca získať viac informácií o chode  firmy a  tiež o konkrétnej pracovnej náplni. Mnohé takéto aktivity privedú nových ľudí na pohovor. Referenčný bonus odmeňuje to, ak sa takýto uchádzač na odporúčanie, stane aj plnohodnotnou posilou a ostane pracovať vo firme dlhšie ako napríklad jeden rok.  

Referenčný bonus, teda odmenu za odporúčanie zamestnanca, deklaruje ako benefit  na Slovensku 10,4 % a  v  Českej republike 11,8 % zamestnancov. Celkovo sú referral programy rozšírené o  niečo viac v  hlavných mestách, kde sa nachádza aj väčšie množstvo centrál so špecializovanými požiadavkami na zamestnancov. Napríklad v  Bratislave má tento benefit k  dispozícii až takmer 14 percent a v  Prahe necelých 13 percent zamestnancov

porovnanie platu, platy na pracovnej pozicii


Oblasťou, kde sa referral programy uplatňujú najintenzívnejšie, sú informačné technológie, kde firmy pociťujú dlhodobý nedostatok kvalitných odborníkov. Referenčný bonus deklaruje až pätina zamestnancov v  oblasti IT. Ďalšími sektormi je finančníctvo, priemyselná výroba, doprava a  logistika. 

referencny bonus, odmena za odporucanie zamestnanca SR a CR


Referenčný bonus ponúkajú najmä zahraničné firmy


Referenčný bonus priniesli do praxe v našich končinách najmä súkromné zahraničné spoločnosti. Tie už dávnejšie vycítili, že ľudia sú kapitál a netreba podceňovať sociálne vzťahy zamestnancov, ktoré môžu siahať do rôznych spoločenských kruhov a kútov.  

Na Slovensku deklaruje referenčný bonus až 21 percent zamestnancov, ktorí pracujú pre zahraničné firmy. V  Českej republike je to dokonca až 24 percent zamestnancov pracujúcich pre zahraničné korporácie. Odmenou za úspešný referral je v  zahraničných firmách najmä finančný príspevok, ktorý môže v  niektorých firmách dosiahnuť až sumu niekoľkých mesačných platov. Niektoré firmy majú odmeny za referencie odstupňované aj podľa náročnosti obsadzovanej pozície.

ponukaju firmy referencny bonus


Odmena za osobnú zaangažovanosť


Aj keď výdavky na odmeny pre zamestnancov sú štedré, v  konečnom dôsledku to firme šetrí nemalé prostriedky na náborové procesy. Na druhej strane sú spoločnosti, kde sa zamestnancom, ktorí priniesli do firmy novú krv, poskytujú aj nefinančné bonusy ako napríklad viac dní voľna, alebo poukážky na rôzne produkty a služby


porovanie platov na poziciach, platy na poziciach


Referenčné programy sú pre firmy vhodnou formou, ako budovať medzi zamestnancami komunitu. Je v záujme zamestnancovej dobrej vôle, že odporučí kvalitného uchádzača, lebo do celého procesu vstupuje jeho osobná zaangažovanosť. Prácu s  referalmi umožňuje aj HR nástroj Mark. Personalisti môžu jednoducho označiť ľudí vo výberovom procese nálepkou „Referral" alebo vygenerovať interný reakčný link, cez ktorý môžu zamestnanci posielať tipy na vhodných kandidátov. Každopádne, o otvorených pracovných pozíciách sú zamestnanci kontinuálne informovaní internou komunikáciou a referenčný program má jasne nastavené pravidlá.

Rozšírnosť referral bonusu v ostatných krajinách Európy:

Mapa - rozsirenost referral bonus referaly EuropaČlánky o platoch

19
Feb.
Zmena zamestnania je najpreferovanejšia stratégia ako si zvýšiť príjem

Keď chceme lepší plat, mali by sme zmeniť prácu. Aspoň tak to vidia zamestnanci v našich končinách. Slováci totiž vnímajú hľadanie nového zamestnania ako najúčinnejší spôsob na mzdový progres. Vyplýva to z medzinárodného prieskumu portálu Paylab.com.Zistenie vyplýva z aktuálneho prieskumu Salary Satisfaction and Preferences Survey, do ktorého sa zapojilo 34 065 respondentov, z čoho bolo 6462 ľudí zo Slovenska. Prieskum realizoval portál Paylab.com, ktorý zastrešuje v jednotlivých krajinách platové portály – u nás Platy.sk.

19
Feb.
Ak kariérna zmena - tak do lepšieho – vyššia mzda je stále najdôležitejším impulzom pre zmenu práce

Pre zamestnancov je najdôležitejším kritériom pri výbere nového zamestnania jednoznačne lepšie finančné ohodnotenie v porovnaní s tým, čo aktuálne zarábajú. Viac peňazí a finančných benefitov je rozhodujúcim faktorom pre 63 percent zamestnancov pri rozhodovaní sa medzi viacerými pracovnými ponukami. Pre ľudí, ktorí sa cítia vo svojej práci platovo podhodnotení, je vyšší plat kľúčovým kritériom až v tri štvrtine prípadov. Druhým najdôležitejším faktorom, ktorý najčastejšie zaváži pri rozhodovaní, je zaujímavá pracovná náplň. Práve zaujímavejšia práca je silnou motiváciou pre zmenu predovšetkým pre ľudí, ktorí sú spokojní so svojím platovým ohodnotením. S tým súvisí aj tretie najsilnejšie kritérium a to podnetné, stimulujúce prostredie, kde by zamestnanec naplno využil svoje znalosti a vedomosti.

16
Jan.