logo

O platoch hovoríme, ale „potichu“. Až 6 z 10 Slovákov povie blízkym, koľko zarába

Otázka platu je v pracovno-právnom vzťahu zrejme najcitlivejšou témou na diskusiu. Väčšina zamestnaných ľudí sa totiž zhoduje na tom, že informácia o mzde je osobnou záležitosťou každého človeka. Napriek tomu sa ukazuje, že množstvo Slovákov nielenže chce vedieť, koľko zarábajú ich kolegovia, ale výšku svojho príjmu nemajú problém povedať svojej rodine, či známym. Dokázal to prieskum platových portálov, ktoré sú združené pod medzinárodným webom Paylab.com.


ilustrák platy

Prieskum sa realizoval v mesiacoch máj až jún 2017 v deviatich krajinách Európy vrátane Slovenska. Bol realizovaný na platových portáloch pod záštitou medzinárodného webu Paylab.com. Účastníci zo Slovenska odpovedali na otázky prostredníctvom online formulára na portáli Platy.sk. Vzorka bola 9157 Slovákov.

O platoch hovoríme, ale len s vyvolenými

V európskych krajinách je téma platov stále tabu. Informácie, koľko ľudia zarábajú sa snažia držať firmy v tajnosti a zväčša k mlčanlivosti o plate zaväzujú v pracovných zmluvách aj svojich zamestnancov. Ako sa však ukazuje, Slováci sa o mzde rozprávať neboja. Informácie o tom, koľko zarába totiž nemá problém povedať svojim blízkym približne 6 z desiatich Slovákov. 

graf 1

Chcú vedieť, koľko zarábajú kolegovia vo firme

Rovnaký podiel, teda 59 percent Slovákov by chcelo vedieť, koľko zarábajú ich blízki priatelia, či rodinní príslušníci. Prieskum však ukazuje, že našincov viac, ako informácie o mzde najbližších, zaujímajú čísla na výplatnej páske svojich kolegov. Takéto informácie by chcelo mať až trištvrte Slovákov. Absolútny nezáujem o takéto informácie pritom prejavilo iba 9 percent ľudí.

V porovnaní s výsledkami z ostatných krajín je tak správanie sa Slovákov podobné Európe. Celkové výsledky prieskumu z deviatich krajín totiž ukázali, že 74 percent ľudí chce vedieť, koľko zarába ich kolega. Ide tak o rovnaký podiel zamestnancov ako na Slovensku.

O plate rozprávajú viac tí, čo zarábajú menej

Zamestnanci s nadpriemerným platom v slovenskom hospodárstve majú menšiu potrebu vedieť o výške mzde svojich kolegov ako tí, ktorí zarábajú menej. Záujem u oboch platových skupín však nebol nižší ako 70 percent.  

V priemere 76 percent podpriemerne zarábajúcich Slovákov chce vedieť, koľko zarábajú ostatní ľudia vo firme. V skupine nadpriemerne zarábajúcich je to 70 percent.

graf2

To isté platí aj pri informovaní známych o svojom plate. Prieskum ukázal, že čím je plat Slovákov nižší, tým menší problém majú s rozprávaním o jeho výške na verejnosti. Naopak, akonáhle je plat nadpriemerný, zamestnanci už nie sú až tak ochotní o ňom diskutovať. O tom, koľko zarába tak nemá problém informovať 63 percent respondentov s nižším platom ako je slovenský priemer. Z pomedzi skupiny s nadpriemernou mzdou je to priemerne 53 percent.

graf3

Zvedavosť je citeľná pri všetkých pozíciách

Informácie o plate svojich kolegov chce väčšina zo všetkých skupín zamestnancov. Najnižšia motivácia v informovaní sa o platoch ostatných vo firme je však vidieť pri top manažmente. Naopak najväčší záujem vedieť o platoch svojich kolegov môžeme sledovať pri kvalifikovaných robotníkoch a technických pracovníkoch.

 graf4


Výšku platu väčšiny manažérov nepoznajú ani ich blízki

Hoci väčšina Slovákov má potrebu podeliť sa o svoj plat aspoň s niekým, pri top manažéroch je situácia iná. Väčšina z nich totiž informácie o tom, akú výšku majú uvedenú na svojej výplatnej páske, nepovie ani svojim najbližším. 

graf5

O prieskume

Prieskum sa realizoval v mesiacoch máj až jún 2017 v deviatich krajinách Európy. Bol realizovaný na platových portáloch, ktoré patria pod medznárodný portál Paylab. Respondenti odpovedali na otázky v Českej republike (Platy.cz), Fínsku (Palkkadata.fi), Chorvátsku (Mojaplaca.hr), Litve (Manoalga.lt), Lotyšsku (Algas.lv), na Slovensku (Platy.sk), v Poľsku (Pensjometr.pl), v Slovinsku (Placa.si) a v Srbsku (Infoplate.rs).


Ak chcete spoznať približný plat vašich kolegov, prípadne iných ľudí na konkrétnych pozíciach, platový portál Platy.sk umožňuje zamestnancom porovnať si plat a disponuje údajme o platoch zamestnancov na stovkách pracovných pozíciách. 

Porovnajte si plat s ostatnýmiKontakt pre médiá:

Nikola Richterová
PR Manager
Mob.: +421 917 697 726
e-mail: [email protected]


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat