Najviac benefitov majú zamestnanci vo veľkých a... - Platy.sk
logo

Najviac benefitov majú zamestnanci vo veľkých a zahraničných spoločnostiach v Bratislavskom kraji

Tieto a ďalšie zaujímavé zistenia z oblasti zamestnaneckých výhod na Slovensku prináša profesionálny prieskum platov Merces. Prieskum sa realizoval na vzorke 23 000 respondentov v období august až september 2007 a sledoval rozdelenie benefitov podľa krajov, vlastníctva a veľkosti spoločnosti. Ďalšie poznatky boli získané z ankety na portáli Profesia.sk, do ktorej sa zapojilo 8 500 respondentov.

Čo očakávajú zamestnanci

Z ankety jednoznačne vyplýva, že zamestnanci očakávajú okrem platu aj ďalšie zamestnanecké výhody. Uchádzači o prácu sa pri výbere svojho zamestnania rozhodujú nielen podľa výšky ponúkaného platu, ale aj podľa poskytovaných benefitov. Medzi najviac očakávané zamestnanecké výhody patrí pružná pracovná doba, služobné auto a vzdelávanie. Ale rozhodujúce sú aj mobilný telefón, notebook a rôzne typy pripoistení.
 

Spoločnosti najviac ponúkajú vzdelávanie zamestnancov a nápoje na pracovisku

Vzdelávanie zamestnancov, nápoje na pracovisku a flexibilný pracovný čas patria medzi najrozšírenejšie benefity na Slovensku. Rebríček sledovaných zamestnaneckých výhod uzatvárajú benefity týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a príspevku na zdravotné pripoistenie. Benefity v najväčšej miere ponúkajú veľké a zahraničné spoločnosti v Bratislavskom kraji.


 Názov benefituPodiel (%)
 Vzdelávanie zamestnancov 33,4
 Nápoje na pracovisku zadarmo 33,2
 Flexibilný pracovný čas 29,3
 Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie 25,8
 Mobilný telefón aj na súkromné účely 23,7
 Notebook aj na súkromné účely 13,9
 Dovolenka navyše 12,9
 Firemné víkendové akcie 12,2
 Služobné auto aj na súkromné účely 10,6
 Nadštandardná zdravotná starostlivosť 5,9
 Príspevok na zdravotné pripoistenie 4,6


 Najčastejšie poskytované benefity
Zdroj: Merces.skNajviac benefitov je v Bratislavskom kraji, v Prešovskom ich je najmenej

Prvú trojku ešte dopĺňajú spoločnosti z Košického a Žilinského kraja. Vzdelávanie zamestnancov je najrozšírenejšie v piatich krajoch. Výnimkou je len Bratislavský, Banskobystrický a Košický kraj, kde prevládajú nápoje na pracovisku a príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie. Prieskum odhalil aj značné výkyvy pri poskytovaní dovolenky navyše. V Bratislavskom kraji sa benefit Dovolenka navyše vyskytuje takmer o polovicu častejšie oproti iným krajom.

 Poskytovanie benefitov podľa krajov
Zdroj: Merces.skZahraničné a súkromné spoločnosti sú v poskytovaní benefitov štedrejšie

V porovnaní zahraničných a domácich spoločnosti nebol zaznamenaný výrazný rozdiel v štruktúre poskytovaných benefitov. Čo sa týka objemu, zahraničné spoločnosti ponúkajú o tretinu viac benefitov ako domáce.

Pri porovnaní súkromných a štátnych spoločnosti bol zaznamenaný rozdiel nielen v objeme ale aj v ich zložení. Zamestnanci štátnych podnikov sa najviac tešia príspevkom na dôchodkové zabezpečenie, vzdelávaniu, flexibilnej pracovnej dobe a dovolenke navyše. No na rozdiel od ostatných, si zabezpečujú nápoje z vlastného, keďže im zamestnávateľ prispieva na nápoje v oveľa menšej miere. Objem poskytovaných benefitov je v prospech súkromných spoločností, kde je ich o tretinu viac.

Poskytovanie benefitov podľa vlastníctva spoločnosti 
 Zdroj: Merces.sk


 Poskytovanie benefitov podľa vlastníctva spoločnosti
Zdroj: Merces.skČím väčšia spoločnosť, tým viac benefitov

Pri benefitoch podľa veľkosti spoločnosti platí priama úmera, čím väčšia spoločnosť, tým viac poskytovaných benefitov. Neplatí tu však štruktúra poskytovaných benefitov podľa celoslovenských výsledkov. V malých spoločnostiach vedie pitný režim, flexibilná pracovná doba a mobilný telefón aj na súkromné účely. Veľké spoločnosti preferujú zase vzdelávanie zamestnancov, príspevky na dôchodkové sporenie a flexibilnú pracovnú dobu. Väčšia pravdepodobnosť, že zamestnanec dostane služobné auto, je v malých a stredných spoločnostiach. Naopak, zamestnanci vo veľkých spoločnostiach sa tešia dovolenke navyše a nadštandardnej zdravotnej starostlivosti. Ponuka benefitov u stredných spoločností je obdobná ako celoslovenské výsledky.

 Poskytovanie benefitov podľa veľkosti spoločnosti
Zdroj: Merces.sk