Muži na Slovensku zarábajú o 34 percent viac ako ženy - Platy.sk
logo

Muži na Slovensku zarábajú o 34 percent viac ako ženy

Tieto a ďalšie zaujímavé zistenia týkajúce sa vplyvu pohlavia na výšku platu prináša kontinuálny platový prieskum Merces.sk. Údaje boli zozbierané počas mesiacov august až október 2007 od vyše 30 000 respondentov v Slovenskej republike zapojených do prieskumu platov. Údaje z prieskumu umožnili identifikovať najlepšie platené mužské a ženské pozície, rozdiely v ich platoch podľa pozícií a vplyv vzdelania a regiónov na výšku platu na Slovensku.

Muži zarábajú najviac na pozícii generálny riaditeľ a country director

Najlepšie platené mužské pozície sú podľa prieskumu vo vrcholovom manažmente a v oblasti zdravotníctva a farmácie. Medzi pozíciami vedú generálny riaditeľ, country director, ekonomický riaditeľ, riaditeľ IT a produktový manažér pričom rozdiel v platoch medzi prvými dvomi pozíciami je minimálny. Medzi najmenej platené mužské pozície patria čašník, sanitár a kurič.

 

Platový rebríček žien vedú country directorky a personálne riaditeľky

Podľa Merces.sk dosahujú ženy najvyššie príjmy na pozíciách country directora, personálneho riaditeľa, produktového manažéra, obchodného a výkonného riaditeľa. Aj u žien ide o pozície z oblasti vrcholového manažmentu, zdravotníctva a farmácie. Medzi najmenej platené ženské pozície patria upratovačky, barmanky a sanitárky.

 

Muži zarobia až o 50 percent viac ako ženy na rovnakých pozíciách

Medzi oblasti s výraznými platovými rozdielmi patria vrcholový manažment, zdravotníctvo a farmácia, oblasť ekonomiky, financií a účtovníctva. Pri pozíciách z týchto oblastí majú muži o viac ako polovicu vyšší plat. Ide napríklad o pozície country director, finančný riaditeľ, produktový manažér a konzultant. Najvýraznejší rozdiel bol zaznamenaný na pozícii marketingový riaditeľ, kde muž zarobí o 95% viac ako žena. Tieto údaje však nezohľadňujú prax na pozícii, ktorá môže ovplyvniť výšku platu.


Prehľad vybraných pozícii, na ktorých muži zarábajú viac ako ženy

Názov pozície

Kategória

Pohlavie

Platový interval

Rozdiel

Marketingový riaditeľ

Vrcholový manažment

Muži

57 592 - 89 386

95%

Ženy

25 699 - 49 665

Finančný riaditeľ

Vrcholový manažment

Muži

78 307 - 102 903

84%

Ženy

41 900 - 56 484

Country director

Vrcholový manažment

Muži

89 747 - 128 693

73%

Ženy

41 834 - 84 390

Konzultant

Ekonomika, financie, účtovníctvo

Muži

41 093 - 71 638

71%

Ženy

26 234 - 39 415

Produktový manažér

Zdravotníctvo a farmácia

Muži

56 194 - 108 290

48%

Ženy

44 441 - 66 046

Zdroj: Merces.sk


Pozície, na ktorých muži zarábajú výrazne viac ako ženy
Zdroj: Merces.sk Novinárky, špeditérky, dizájnerky, kalkulantky a analytičky zarábajú viac ako ich mužskí kolegovia

Platovému prieskumu Merces.sk sa podarilo identifikovať pozície, na ktorých zarábajú ženy viac ako muži. Rozdiel v platoch nie je príliš výrazný a tvorí maximálne 15%. Približne rovnaké platy boli zaznamenané pri pozíciách úverový pracovník, programátor, masér a fyzioterapeut.

 

Prehľad vybraných pozícii, na ktorých ženy zarábajú viac ako muži

Názov pozícia

Kategória

Pohlavie

Platový interval

Rozdiel

Prepravca, špeditér

Doprava, špedícia, logistika

Muži

18 418 - 26 808

15%

Ženy

19 093 - 33 271

Dizajnér

Umenie a kultúra

Muži

13 466 - 20 540

11%

Ženy

15 426 - 22 192

Novinár

Žurnalistika, polygrafia, média

Muži

17 034 - 24 702

10%

Ženy

20 125 - 26 443

Rozpočtár, kalkulant

Ekonomika, financie, účtovníctvo

Muži

18 402 - 26 528

10%

Ženy

19 844 - 29 844

Finančný analytik

Bankovníctvo

Muži

31 864 - 35 934

7%

Ženy

33 432 - 39 159

Zdroj: Merces.sk


 Pozície, na ktorých ženy zarábajú viac ako muži
Zdroj: Merces.sk


Najväčší rozdiel v platoch je pri vysokoškolskom vzdelaní

Aj v prípade vzdelania sa potvrdilo, že pri všetkých úrovniach zarábajú muži viac ako ženy. Najväčší rozdiel v platoch bol zaznamenaný pri vysokoškolskom vzdelaní a  rozdiel sa postupne znižuje s úrovňou dosiahnutého vzdelania.


 Priemerný plat na pozíciach podľa pohlavia a vzdelania
 Zdroj: Merces.sk

Vo všetkých krajoch Slovenska zarábajú muži takmer o 40% viac ako ženy

Pri regionálnom porovnaní platov medzi pohlaviami vyplynulo, že muži vo všetkých krajoch zarábajú skoro o 40% viac ako ženy. Najvyššie platy boli zaznamenané v Bratislavskom, Trnavskom a Žilinskom kraji, najnižšie v Prešovskom.


 Priemerný plat podľa pohlavia a regiónu
Zdroj: Merces.skMuži dosahujú o tretinu vyššie platy aj v Českej a Maďarskej republike

Fakt, že muži zarábajú viac ako ženy sa potvrdil aj v Českej a Maďarskej republike. V Českej republike zarábajú muži o 32%, v Maďarskej o 29% a v Slovenskej republike o 34% viac ako ženy. Údaje boli taktiež zozbierané počas mesiacov august až október 2007 od vyše 18 000 respondentov Merces.hu v Maďarskej republike a 10 000 respondentov Merces.cz v Českej republike.


 Priemerný plat podľa pohlavia a krajín
Zdroj: Merces.sk, Merces.cz, Merces.hu 


Záver

Okrem pohlavia ovplyvňujú výšku platu aj ďalšie kritéria napríklad typ vzdelania, prax, región a veľkosť spoločnosti. Na trhu práce sú pozície, na ktorých ženy zarábajú viac ako muži, no rozdiel v platoch predstavuje maximálne 15%. Oproti tomu na pozíciách, na ktorých muži zarábajú viac ako ženy, sú rozdiely niekoľkonásobne vyššie. Zaujímavosťou je, že podľa údajov z databázy životopisov na stránke Profesia.sk uchádzačky očakávajú nižší nástupný plat ako uchádzači na rovnakej pozícii.