logo

Muži na Slovensku aj v roku 2020 zarábali viac. Ako sa im ženy môžu vyrovnať?

8.2.2021

cover image

Muži naďalej v priemere zarábajú výrazne viac ako ženy. Každý rok porovnávame čerstvé dáta o platoch pohlaví, pričom z tohto porovnania zatiaľ vždy vyšli horšie ženy. Čo sa však mení, je pohľad na túto skutočnosť a stále aktívnejšia snaha ju meniť. Ako sa ženy môžu platovo vyrovnať mužom?


Podľa dát z portálu Platy.sk bol v roku 2020 priemerný celkový mužský plat 1 633 eur. Ženský v tomto roku dosiahol 1 231 eur, čo tvorí rozdiel vo výške 25 %. Zjednodušene tak na každé mužské euro zarobila žena na Slovensku 75 centov.

V tomto článku si prečítate:

  • prečo vznikajú platové rozdiely medzi mužmi a ženami,
  • v ktorých odvetviach na Slovensku sú tieto platové rozdiely za minulý rok najmenšie,
  • ako pozitívne vplývať na znižovanie platovej nerovnosti.

Prečo ženy nezarábajú toľko ako muži?

Objektívne by sa dalo odpovedať, že preto, lebo sa vo vysokej miere nachádzajú v odvetviach s nižšími mzdami, prerušujú kariéru kvôli rodine a majú aj menšie zastúpenie na manažérskych pozíciách. Treba tiež rozlišovať, či ide o platovú diskrimináciu, teda či dvaja zamestnanci na rovnakej pozícii s rovnakou kvalifikáciou sú zaplatení odlišne, alebo o platovú nerovnosť. Tú skôr podmieňujú individuálne rozhodnutia, kultúrne a spoločenské nastavenie a tiež legislatíva v oblasti rodiny a rodové stereotypy.

Na rozdiely v odmeňovaní, ku ktorým dochádza, môže vplývať výber vzdelania, zamestnania, odboru, typ úväzku a dodatočné vzdelávanie. Vo všeobecnosti ženy aj v súčasnosti uprednostňujú vzdelanie a odbory, ktoré bývajú na trhu práce nižšie ohodnotené. Majú vysoké zastúpenie v školstve, administratíve alebo personalistike, zatiaľ čo muži robia v stavebníctve, doprave a v informačných technológiách. To podľa štatistík tvorí okolo 30 % celkového platového rozdielu medzi pohlaviami.

Je tiež známe, že hneď po škole bývajú rozdiely medzi platmi mužov a žien minimálne. Rozdiel nastane vo chvíli, keď spravidla žena odchádza na materskú a rodičovskú dovolenku. Táto kariérna prestávka na dlhé obdobie poznačí jej platový rast a ťažšie dobieha zameškané. Po návrate do pracovného kolobehu už potom uprednostňuje najmä časovú flexibilitu v prospech rodiny ako platové ohodnotenie. V rámci Európskej únie pracuje na čiastočný úväzok 32 % žien v porovnaní s 8 % mužov.

Platy mužov a žien na Slovensku

V roku 2020 vyšiel podľa štatistík portálu Platy.sk rozdiel medzi priemernými platmi mužov a žien vo výške 25 %. Pri porovnaní s rokom 2019 sa v tomto smere nič neudialo a zostávame na rovnakej úrovni. Stále je veľa odvetví, v ktorých platovo dominujú muži, no začínajú sa už objavovať výnimky, kde sú platy žien mierne vyššie alebo takmer totožné s mužskými. Minulý rok ženy zarábali viac v odvetviach Priemyselná výroba (o 9 %) a Vodné hospodárstvo, dodávka tepla (o 0,4 %). Minimálne platové rozdiely medzi pohlaviami boli aj reklame, umení, lesníctve a veterinárstve. Najvyššie priemerné platy ženy dosahujú v už spomínanej priemyselnej výrobe, v informačných technológiách, v bankovníctve a poisťovníctve a tiež vo vede a výskume.


Ako dosiahnuť zmenu?

Napriek tomu, že v súčasnosti stále vidíme pomerne veľké rozdiely v platoch mužov a žien, dochádza aj k zmenám, ktoré pozitívne vplývajú na finančnú situáciu žien. Okrem toho tiež existujú kroky, ktoré môžu individuálne podniknúť práve ženy, aby boli na trhu práce úspešnejšie.

Krokom vpred bol zákon z roku 2018, ktorý dáva zamestnávateľovi povinnosť zverejniť v inzeráte výšku základnej zložky mzdy. Toto nastavenie vytvorilo transparentnú nástupnú platovú politiku a férové podmienky. Okrem toho sa v slovenskom zákone nachádza aj právo na rovnaké odmeňovanie mužov a žien, čím sa predpokladá, že nebude dochádzať k diskriminácii na základe pohlavia.

1. Kariéra začína vzdelaním

Nie každý má rád matematiku a informatiku, teda odbory, vďaka ktorým môže váš plat v budúcnosti dosahovať vyššie čísla. To však neznamená, že sa o budúcej kariére nedá uvažovať už pri výbere vysokej školy. Jedným z hlavných dôvodov platovej nerovnosti je fakt, že ženy si vyberajú nízko zárobkové profesie, a to už tým, pre aké odbory sa rozhodnú na škole. Preto by už dievčatám mala byť ukázaná možnosť presadiť sa aj v dominantne mužských profesiách, o čo sa už dlhé roky zasadzuje napríklad neziskovka Aj ty v IT.

2. Viac mužov na materskej dovolenke

Trend mužov na materských dovolenkách sa v posledných rokoch rozbieha celosvetovo, no tiež na Slovensku. Aj napriek tomu, že materská dovolenka je stále najmä na pleciach ženy, nájde sa čoraz viac mužov, ktorí sa rozhodnú využiť ju tiež. V súčasnosti môže ísť u nás otec na materskú dovolenku od 6 týždňov dieťaťa a môže ju čerpať počas 28 týždňov, pričom poberá rovnako ako žena - 75 % svojho platu. Žena tak dostane priestor pokračovať vo svojej kariére, poprípade si aspoň skrátiť čas, ktorý bude mimo trhu práce.

3. Flexibilný pracovný čas

Existuje predpoklad, že žena si vyberá medzi rodinou a prácou, čo vôbec nemusí byť pravda. Ženy by mali rady možnosť aj počas starostlivosti o dieťa využívať čiastočné úväzky, ak im zamestnávatelia vytvoria dostatočne flexibilné podmienky. Inštitút finančnej politiky vo svojej štúdii o tom, koho zamestnávatelia volajú na pohovory, nenašiel diskrimináciu. V rovnakej miere dostávali príležitosť muži aj ženy. Pružnosť v zamestnávaní a pracovných podmienkach by tak mohla vytvoriť priestor aj pre mamičky s malými deťmi, ktoré majú záujem naďalej pracovať na svojej kariére.

4. Väčšia odvaha

Ak hovoríme o platovej nerovnosti medzi mužmi a ženami, často dochádza aj k tomu, že ženy si dostatočne neveria. Už na prijímacom pohovore si absolventky s obdobnými skúsenosťami ako ich mužskí kolegovia zvyknú pýtať menej. Podľa analýzy portálu Paylab.com je tento rozdiel na úrovni 15 %. Ženy vo všeobecnosti málo pracujú na svojich vyjednávacích schopnostiach, ktoré sú už však v dnešnej dobe základným predpokladom na kariérny postup. Muži tiež tieto vyjednávacie schopnosti využívajú častejšie a zvýšenie platu si chodia pokojne pýtať aj každého pol roka. Či už je to spomínaný úvodný pohovor, koniec skúšobnej doby, ukončenie úspešného projektu, zmena pracovnej náplne alebo povýšenie, vždy sa dá dohodnúť aj na zmene platových podmienok, len sa toho ženy nemôžu obávať.


5. Vzájomná podpora

Vzájomná podpora žien a pozitívne pracovné príklady môžu tiež meniť trh práce v ich prospech. Ešte v roku 2017 bolo na manažérskych pozíciách len 26 % žien. V súčasnosti sa Slovensko môže pochváliť prezidentkou, čiže k posun vo vnímaní mužsko-ženských rolí u nás dochádza. Každý pozitívny príklad z praxe, kde sa ženy chcú zlepšovať a získavať nové skúsenosti, môže ovplyvniť ďalšie generácie. Ak vie skúsená kolegyňa poskytnúť mentoring práve nastúpenej absolventke, ide o pomoc, ktorá sa môže niekoľkonásobne zúročiť. Ženy, ktoré si navzájom pomáhajú rásť, vytvárajú zmenu aj v prevažne mužskom prostredí.


Mojmíra Némethová

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat