logo

Minimálna mzda v roku 2022: Všetko, čo potrebujete vedieť

15.10.2021

cover image

Od prvého januára 2022 sa zvýši mesačná minimálna mzda o 23 € na 646 €. Minimálna hodinová mzda sa pritom zvýši o 0,133 € na 3,713 €. Čo všetko ešte v súvislosti s novo stanovenou minimálnou mzdou potrebujete vedieť?


Minimálna mzda v roku 2022

Pre prvý stupeň náročnosti je minimálna mesačná mzda na rok 2022 stanovená na 646 €. Táto suma platí pre zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na plný úväzok. V prípade skráteného pracovného úväzku sa pomerne kráti aj výška minimálnej mzdy. To znamená, že ak napríklad pracujete na ¾ úväzok, minimálna mzda pre vás je 484,50 € (¾ z 646 €).

Hodinová sadzba minimálnej mzdy 3,713 € je určená ako 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej pre zamestnanca so 40-hodinovým týždenným pracovným časom. Oproti roku 2021, kedy bola hodinová minimálna mzda stanovená na 3,580 €, sa zvýšila o 0,133 € za hodinu pracovného času. Pokiaľ ide o čistú mzdu (z minimálnej hrubej mzdy), v roku 2022 si oproti minulému roku prilepšíte o 17,21 € a na účet dostanete 525,65 € mesačne. Táto suma platí v prípade, že si uplatňujete nezdaniteľnú časť základu dane a zároveň neuplatňujete daňový bonus na dieťa.

Zdroj: Prehľad odvodov a preddavku na daň zamestnanca pri mesačnej minimálnej mzde

Minimálna mzda podľa stupňov náročnosti

Zamestnávateľ pri zaraďovaní pracovného miesta do jednotlivých stupňov náročnosti postupuje prísne individuálne a zohľadňuje pritom všetky charakteristiky aj nároky, ktoré daná pozícia a pracovné miesto obsahujú.

Je dobré si uvedomiť, že na minimálnu mzdu v príslušnom stupni máte nárok len vtedy, ak pracujete na trvalý pracovný pomer, teda na základe pracovnej zmluvy. Na dohody, ktoré nezakladajú pracovný pomer, sa použijú ustanovenia o minimálnej mzde príslušné pre prvý stupeň, a to aj v prípade, že na základe dohody vykonávate prácu, ktorá by v podmienkach pracovného pomeru spadala pod vyšší stupeň náročnosti.

To znamená, že ak na rovnakom pracovnom mieste pôsobia dvaja pracovníci a pracovné miesto je zaradené pod štvrtý stupeň náročnosti, pracovník s pracovnou zmluvou a trvalým pracovným pomerom má nárok na minimálnu mzdu vo výške 994 € a pracovník pracujúci na dohodu na 646 €.Elena Gemzová

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat