logo

Minimálna mzda v roku 2021: Všetky zmeny, o ktorých potrebujete vedieť

21.12.2020

cover image

Od 1. januára 2021 narastie minimálna mzda v hrubom na 623 €. Minimálna hodinová mzda pre zamestnanca na trvalý pomer tak dosiahne 3,580 €. Čo všetko to ešte prináša a aké ďalšie zmeny nastali?

V tomto článku si prečítate:

  • ako novela zákona upravila výpočet minimálnej mzdy,
  • ako sa nastavila výška minimálnej mzdy pre rôzne stupne náročnosti práce,
  • ako sa zmení určovanie príplatkov za prácu cez víkendy, sviatky a nočné služby,
  • o koľko narástla minimálna mesačná mzda za posledných päť rokov.

Minimálna mzda v roku 2021

Určenie výšky minimálnej mzdy na rok 2021 najviac ovplyvnila novela zákona z tohto roku. Tá stanovila výpočet sumy minimálnej mzdy na 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. Pôvodne sa tento výpočet stanovoval ako 60 % z daného priemeru. To znamená, že minimálna mzda v roku 2021 narastie o 43 € na 623 € v hrubom.

Minimálna mzda v praxi

V čistom si v roku 2021 prilepšia zamestnanci oproti predchádzajúcemu roku o 31,70 €, čiže čistá mzda bude na hodnote 508,44 €. Po prvýkrát tak presiahne hranicu 500 eur.

Na zdravotné poistenie tak odvedú zamestnanci s minimálnou mzdou 24,92 € mesačne a odvody do Sociálnej poisťovne budú v roku 2021 vo výške 58,56 €. Daň z príjmov bude zamestnancovi počítaná zo základu dane, ktorý sa zníži o nezdaniteľnú časť. Vďaka zvýšeniu životného minima, ktoré sa schválilo ešte v roku 2020, tvorí nezdaniteľná časť príjmu pre rok 2021 sumu 375,95 €. Mesačne tak zamestnanec s minimálnou mzdou odvádza na dani z príjmov 31,08 €.

Vedeli ste, že?

V rokoch 1993 až 1995 bola na Slovensku minimálna mzda na hranici 81 €. Ide o roky s historicky najnižšou minimálnou mzdou v rámci samostatnej Slovenskej republiky. Hranicu 100 € dosiahla minimálna mzda v roku 1998.

Zmeny v minimálnej mzde podľa stupňov náročnosti práce

Zmena v zákone sa okrem výpočtu minimálnej mzdy v prvom stupni náročnosti práce dotkla aj nastavovania výšky v ostatných stupňoch. Kým po minulé roky určoval výšku na danom stupni náročnosti práce výhradne prislúchajúci koeficient, v roku 2021 sa mzdový nárok po úprave výpočtu zvýši zhodne po 43 € v každom stupni. To, v akom stupni náročnosti práce ste zaradení, určuje najmä typ vašej práce, úroveň vzdelania, akú máte zodpovednosť za iných či do akej miery je vaša práca fyzicky namáhavá.

Príklad: Pracovník s menej zložitým riadením a zvýšenou fyzickou námahou, ktorého práca dosahuje tretí stupeň náročnosti práce, by mal podľa starého výpočtu nárok na 1,4 násobok minimálnej mzdy, a teda (623 x 1,4) 873 €. Po novom sa výpočet upravil nasledovne: (mesačná minimálna mzda 2021 – mesačná minimálna mzda 2020) + mesačná minimálna mzda 2020 x koeficient pre príslušný stupeň. V roku 2021 tak bude v treťom stupni náročnosti práce výška minimálnej mzdy 855 eur ((623 – 580) + 580 x 1,4).


Aké budú príplatky za víkendy a sviatky?

Minimálna hodinová mzda zamestnanca, ktorý cez týždeň odrobí 40 hodín, bude v roku 2021 na úrovni 3,580 €. Doteraz hodnota minimálnej hodinovej mzdy priamo ovplyvňovala výšku príplatkov za prácu cez víkendy alebo v noci. Od nového roka sa však mení spôsob počítania výšky príplatkov. Po novom sa budú určovať pevnou sumou.

To v praxi znamená, že kým doteraz príplatok za prácu v sobotu tvoril najmenej 50 % z minimálnej hodinovej mzdy, po novom to bude fixne najmenej 1,79 €. Rovnako je určený príplatok za prácu v nedeľu. Zamestnanec by mal za prácu v nedeľu dostať príplatok najmenej 3,58 € na hodinu. V porovnaní s týmto rokom ide o nárast 25 centov. Za hodinu nočnej by mal byť povinný príplatok za hodinu na minimálnej hranici 1,43 €, pri rizikovom povolaní je tento príplatok vo výške najmenej 1,79 €.

Výška povinných príplatkov za prácu počas sviatku bude po novom na úrovni 100 % minimálnej hodinovej mzdy, čo je pre rok 2021 suma 3,58 €.

Vývoj minimálnej mzdy za posledných päť rokov

Vývoj minimálnej mzdy a jej podiel na priemernej mzde je dôležitý ukazovateľ životnej úrovne v krajine. Ak je minimálna mzda príliš vysoká, hrozia negatívne dosahy na zamestnanosť. Ak je, naopak, príliš nízka, rastie riziko poklesu životnej úrovne obyvateľstva.

Podiel minimálnej mzdy v roku 2021 na priemernej mzde bude 54 %. Medzinárodný menový fond odporúča úroveň minimálnej mzdy držať v rozpätí od 25 % do 50 % priemernej mzdy. Od roku 2016 po rok 2020 narástla minimálna mzda na Slovensku o 175 €.
Mojmíra Némethová

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat