logo

Minimálna mzda v roku 2020: Praktické informácie, ktoré sa vám zídu

25.11.2019

cover image

Od 1. januára 2020 bude minimálna mzda na Slovensku vyššia o 60 €. Po novom tak človek zamestnaný na plný úväzok na svojej výplatnej páske neuvidí menej ako 580 €. Čo všetko sa s týmto zvýšením zmení v praxi?


V tomto článku si prečítate:

 • ako sa zmení vyjednávanie o minimálnej mzde po roku 2021,
 • ako ovplyvní minimálna mzda príplatky či daňový bonus na dieťa,
 • ako sa zmení nezdaniteľná časť základu dane a výška životného minima,
 • koľko môžu minimálne zarobiť zamestnanci so skrátenými úväzkami.

Minimálna mzda v roku 2020 v praxi

Zvýšenie minimálnej mzdy na 580 € v hrubom so sebou, prirodzene, nesie zvýšenie ceny práce pre zamestnávateľov a takisto aj vyššie daňové, sociálne a zdravotné odvody. Pri výpočte čistej mzdy pre budúci rok však budeme musieť vo výpočtoch operovať s mierne upravenými vzorcami.

Prečo?

Od nového roka sa totiž zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane, vďaka čomu si v čistom prilepšia všetci zamestnanci, ktorí majú nárok na jej uplatnenie. Od 1. januára sa bude počítať ako 21-násobok sumy životného minima (namiesto doterajšieho 19,2-násobku), pričom sa zvyšuje aj samotné životné minimum. V praxi to znamená, že daňovníci si budú môcť od základu dane v roku 2020 odpočítať sumu 4414,20 €, z ktorej nezaplatia daň, čo je o 378,36 € viac ako doteraz.

Výška životného minima sa mení z 205,07 € na 210,20 €.

Viac pre zamestnanca aj pre štát

Tí zamestnanci, ktorí v roku 2019 zarábali minimálnu mzdu 520 €, si vzhľadom na všetky tieto zmeny v čistom prilepšia o 46,39 € a na účet dostanú 476,74 €. Cena práce pre zamestnávateľa narastie o 81,12 €.

Zvýšením minimálnej mzdy sa tiež upravuje podmienka pre pracujúceho rodiča na získanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa. Nárok maň zamestnanec, ktorý za rok zarobí minimálne 6-násobok minimálnej mzdy – teda 3480 €. Výška daňového bonusu sa odvíja od životného minima a predstavuje sumu, ktorú zamestnanec dostane v čistom navyše ku mzde - mesačne 22,72 €. Za jedno dieťa si tak môžete ročne prilepšiť o 272,64 €, za dve deti 545,28 € a za tri 817,91 €.

TIP: Do šiestich rokov dieťaťa sa daňový bonus zdvojnásobuje - 45,44 € mesačne a 545,28 € ročne.

Minimálna mzda podľa stupňov náročnosti práce

Minimálna mzda, samozrejme, nie je len 520 € - jej výška sa odvíja aj od úrovne zodpovednosti na pracovnej pozícii či vzdelaniu, ktoré je nevyhnutné na jej vykonávanie. Definícii jednotlivých stupňov náročnosti práce sme sa venovali v článku o minimálnej mzde v roku 2019.


Minimálna hodinová mzda a príplatky k mzde

Minimálna hodinová mzda je pre mnohých zamestnancov ešte zaujímavejšia ako tá mesačná. Od jej hodnoty sa totiž odvíjajú povinné príplatky pre zamestnancov, ktorí pracujú v noci, v sťažených podmienkach či cez sviatky, teda aj tí, ktorí nezarábajú minimálnu mzdu.

Hodinová mzda od 1. januára 2020 nesmie byť v najnižšom stupni náročnosti práce a pri 40-hodinovom pracovnom čase menšia ako 3,333 €, pri najvyššom koeficiente náročnosti 2 musí byť minimálne vo výške 6,666 €.


Vyššie príplatky

Príplatky za prácu v sobotu

 • 50 % z minimálnej hodinovej mzdy – 1,667 €/hod 
 • 45 % (ak povaha práce vyžaduje pravidelnú prácu v sobotu) – 1,500 €/hod

Príplatky za prácu v nedeľu

 • 100 % z minimálnej hodinovej mzdy – 3,333 €/hod
 • 90 % (ak povaha práce vyžaduje pravidelnú prácu v nedeľu) – 3,000 €/hod

Príplatok za nočnú prácu

 • 40 % z minimálnej hodinovej mzdy pri nerizikovej práci – 1,333 €/hod
 • 50 % z minimálnej hodinovej mzdy pri rizikovej práci – 1,667 €/hod 
 • 35 % (ak podmienky prevádzky vyžadujú častú prácu v noci) – 1,167 €/hod

Príplatok za prácu vo sviatok

 • 100 % z priemerného zárobku zamestnanca

Ako sa počíta minimálna mzda pri skrátenom úväzku

Zamestnanci, ktorí majú dohodnutý kratší pracovný čas, majú takisto zákonom stanovenú minimálnu mzdu - zodpovedá sume, ktorá sa vypočíta podľa reálne odpracovaného času. Pokiaľ teda pracujete napríklad na trojštvrtinový úväzok a mesačne strávite v práci 120 hodín, minimálnu mzdu v najnižšom stupni náročnosti práce vypočítate ako 120/160*580 = 435 €.© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat