logo

Menia Mileniáli pracovný trh? Prehľad benefitov, ktoré od zamestnávateľov požadujú mladí

3.7.2018

cover image

Sú dnešní dvadsiatnici a tridsiatnici vo svojich zamestnaniach prelietaví? Čo im na pracoviskách najviac chýba a aké príspevky od zamestnávateľov očakávajú vo forme ponúkaných benefitov? Odpovede na tieto otázky sme zisťovali v prieskume.


Mileniáli (alebo aj Generácia Y) sú ľudia, ktorí sa narodili medzi rokmi 1982 – 1995, teda buď na pracovný trh vstúpili nedávno, alebo už majú prvých pár rokov pracovných skúseností za sebou. Zaujímalo nás, v čom sa ich predstavy o práci líšia od zvyklostí a požiadaviek ich rodičov.


Jednou vetou


Mileniáli sú k zamestnávateľom loajálnejší oveľa menej ako generácia pred nimi, a viac ako stabilita práce je pre nich dôležitejšia flexibilita a voľný čas.


Aká je ideálna doba strávená u jedného zamestnávateľa? Ľudia z Generácie Y v tom majú jasno a myslia si, že vhodné obdobie, ktoré by mali venovať práci pre jedného zamestnávateľa, je 3 – 5 rokov. V praxi sa však často stáva, že sa touto predstavou neriadia. V skupine opýtaných, ktorú tvorili aj Mileniáli, bola totiž viac ako polovica takých, ktorí u svojho terajšieho zamestnávateľa pracujú kratšie ako dva roky.


Nízka miera nezamestnanosti a firmy, ktoré sú neustále hladné po nových zamestnancoch – aj toto sú faktory, ktoré vo veľkej miere vplývajú na počet rokov, ktoré sú mladí ľudia ochotní venovať jednému zamestnávateľovi. Zásluhu na častejšom striedaní práce má aj fakt, že zmena zamestnania patrí k spôsobom, ako si výraznejšie prilepšiť na výplatnej páske.

"Inšpirujú" aj samotní zamestnávatelia, ktorí na portáli Profesia.sk v roku 2017 preinzerovali takmer 275-tisíc voľných pracovných miest. Nielen Mileniáli, ale aj všetci ostatní si tak skutočne majú z čoho vyberať a voliť pre seba tie najvyhovujúcejšie pracovné podmienky.


Ponuka benefitov rozhoduje


Ak by sa jedným slovom dali označiť najlákavejšie benefity pre mladých ľudí, určite by to bola flexibilita. Podľa prieskumu Paylab Data Research na prvých troch priečkach dominuje flexibilný pracovný čas, dovolenka navyše a práca z domu, teda benefity, ktoré zamestnancovi umožňujú mať viac voľného času a lepšiu kontrolu nad svojím pracovným aj osobným životom. Populárne sú tiež preto, že od zamestnávateľa sú zároveň aj prejavom dôvery a vzájomného partnerského vzťahu so zamestnancami. Ak vám totiž zamestnávateľ takéto benefity ponúka, je veľká pravdepodobnosť, že mu viac záleží na vašom výkone a splnených pracovných úlohách než na tom, odkedy dokedy sedíte v práci.

Flexibilný pracovný čas v praxi umožňuje zamestnancovi pracovať na svojich zadaniach vtedy, keď mu to najviac vyhovuje. Či už z hľadiska lepšieho sústredenia sa na prácu alebo hladšieho skĺbenia pracovného života s tým súkromným. A keďže si dnes čoraz viac zamestnávateľov uvedomuje princíp, že oddýchnutý zamestnanec = produktívnejší zamestnanec, ponúkajú mimo zákonom stanoveného počtu dní dovolenky voľno navyše. Zväčša ide o jeden až päť dní, ktoré svojim zamestnancom preplatia v plnej miere.


To, čo Mileniálom chýba u súčasného zamestnávateľa, hľadajú inde


Častejšie zmeny zamestnávateľa u Mileniálov môžu byť spôsobené aj frustráciou z práce, vysokými dávkami stresu a hľadaním lepších pracovných podmienok inde. Na pracoviskách im totiž podľa prieskumu najviac chýba férové odmeňovanie, možnosť osobného a profesionálneho rastu a práca bez zbytočného stresu.


Chcete si overiť, či aj vás zamestnávateľ odmeňuje férovo? Vyplňte dotazník a zistite, či by ste si mali pýtať viac.

 

porovnanie platu, platy na pracovnej pozicii


© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat