logo

Materská v roku 2020: Na čo máte nárok a na čo musíte pri vybavovaní myslieť?

25.5.2020

cover image

Stať sa rodičom je úplne nová skúsenosť – nielen čo sa týka životnej roly, ale takisto aj úradných práv a povinností. Pripravili sme pre vás sprievodcu materskou dovolenkou, v ktorom zistíte, na čo máte nárok, kde si čo musíte vybaviť a aké termíny je nutné dodržať.


Platená materská dovolenka je v rozvinutých krajinách štandardným sociálnym opatrením, ktoré novým matkám (a otcom) ponúka možnosť stráviť prvé týždne s bábätkom bez obáv o stratu financií. Výška aj dĺžka vyplácania tejto dávky sa v každej krajine líši.

Estónsko, napríklad, ponúka 20 týždňov materskej, počas ktorej platí matkám 100 % z ich predchádzajúcej mzdy, Grécko počas 43 týždňov nahrádza 54,2 % platu a Dánsko počas 18 týždňov prepláca 53,6 %.

Zo západných krajínlen USA neponúkajú žiadnu formu sociálnej pomoci čerstvým rodičom, preplácanie materskej je tak dobrovoľnou záležitosťou súkromných firiem, ktoré to ponúkajú ako benefit pre svojich zamestnancov.

Na Slovensku je štandardná dĺžka materskej dovolenky 34 týždňov a v tomto článku sa dočítate:

  • aké sú podmienky na získanie materskej sociálnej dávky, 
  • kedy sa začína poberať materská, 
  • aké sú pravidlá a podmienky materskej pre otcov, 
  • či je možné popri materskej pracovať alebo podnikať.

Materská na Slovensku

Materské je dávka, ktorá je súčasťou sociálneho poistenia v balíčku Nemocenské. Každý mesiac naň z príjmu odchádza 1,4 % z hrubej mzdy zamestnanca a 1,4 % v rámci zamestnávateľských odvodov (napríklad pri hrubej mzde 1000 € je to mesačne 28 €).

Dĺžka poberania materského príspevku je na Slovensku štandardných 34 týždňov – minimálne šesť až maximálne osem týždňov pred plánovaným dňom pôrodu a 28 týždňov po pôrode. Ak je žena osamelá (slobodná či rozvedená a žije sama), materské môže poberať 37 týždňov. Pokiaľ sa jej narodí viac detí, natiahne sa dĺžka materskej až na 43 týždňov.


Výška materskej

Výška príspevku je 75 % z denného vymeriavacieho základu hrubej mzdy za kalendárny rok, ktorý predchádzal roku, v ktorom žena nastupuje na materskú. Maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa vypočíta, je v roku 2020 66,6083 €, teda za každý deň materskej môžu mamičky na Slovensku dostať 49,9563 €.

Zjednodušene, ak mamička zarábala 1000 € v hrubom, výška jej materskej bude 750 € v čistom, keďže z tejto sumy sa neplatia dane z príjmu ani odvody (človek na materskej je poistencom štátu, odvody zaňho teda platí štát). Mesačný horný limit na materský príspevok je 1548,70 € v mesiaci, ktorý má 31 dní (a 1498,70 € v 30-dňovom). V praxi tak maximálnu výšku materského dostane rovnako matka, ktorá predtým zarábala 2026 € aj 3500 € mesačne.

Nárok na materské

Na materské majú nárok obidvaja rodičia a v závislosti od toho, či ide o matku alebo otca, sa pravidlá na priznanie trochu líšia.

V obidvoch prípadoch je hlavnou podmienkou 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom, teda:

  • byť 270 dní počas dvoch rokov zamestnaná/ý, 
  • byť 270 dní povinne sociálne poistená/ý ako živnostník (SZČO), 
  • byť 270 dní dobrovoľne poistená/ý.

V čase vzniku nároku na poberanie materskej dávky je navyše podmienkou, aby ste boli aktuálne nemocensky poistení alebo v tzv. ochrannej lehote po skončení tohto poistenia. Ochranná lehota pre ženy je osem mesiacov a v praxi znamená, že nárok na materské máte aj vtedy, ak ste pred termínom pôrodu nezamestnaná kratšie ako osem mesiacov. Ochranná lehota sa vzťahuje aj na otca, resp. inú osobu, ktorá preberá starostlivosť o dieťa, v tomto prípade je však skrátená na sedem dní.

Nemenej dôležitou podmienkou je tiež fakt, že na poistnom nemáte dlh väčší ako 5 €.

Ako a kedy požiadať o vyplácanie materskej

Vyplácanie materskej nie je automatické a vždy je potrebné oň požiadať Sociálnu poisťovňu. Tehotným ženám tlačivo poskytne gynekológ zhruba šesť až osem týždňov pred plánovaným pôrodom – stačí ho vypísať, nechať potvrdiť zamestnávateľom a odovzdať v Sociálnej poisťovni. V žiadosti uvediete, či si želáte príspevok vyplácať na účet alebo v hotovosti cez poštovné poukážky.

Ak o materské žiada otec alebo iná osoba, tlačivo mu poskytne Sociálna poisťovňa.

Otec na materskej

Materská pre otcov nebola vždy samozrejmá, na Slovensku ju môžu otcovia absolvovať od roku 2011. Podmienky sú prakticky totožné s mamičkami:

  • 270 dní nemocenského poistenia za dva roky a žiadny nedoplatok na poistnom v Sociálnej poisťovni, 
  • musí byť v čase vzniku nároku na materské nemocensky poistený alebo sa naňho vzťahuje ochranná lehota od zániku poistenia (pozor, v porovnaní so ženami je ochranná lehota pre otcov len 7 dní).

Platí, že muž môže poberať materské maximálne 28 týždňov (31 týždňov, ak je osamelý a 37 týždňov, ak ide o dvojičky či trojičky) a musí prevziať plnú starostlivosť o dieťa – teda nesmie zároveň aj pracovať na plný úväzok. Na materskú môže ísť otec najskôr šesť týždňov po pôrode a najneskôr do troch rokov dieťaťa. Zároveň nesmie v tom istom čase poberať materský alebo rodičovský príspevok mamička.

Matka aj otec môžu poberať materské naraz jedine v prípade, ak ide o rozdielne deti – teda ak má napríklad otec v starostlivosti staršie, a matka mladšie narodené dieťa.

Špeciálne prípady

Ak si chcete uplatniť materské z viacerých nemocenských poistení

Existujú situácie, v ktorých sa môže stať, že sa vaša materská vypočíta z viacerých nemocenských poistení. Napríklad ak ste zamestnaná a zároveň podnikáte, pričom z podnikania platíte aj povinné nemocenské a dôchodkové poistenie, alebo máte dve zamestnania, poprípade jedno zamestnanie na trvalý pracovný pomer a druhé na dohodu.

V takomto prípade sa výsledná suma materskej dávky vypočíta podľa vymeriavacích základov z každého nemocenského poistenia (zo zamestnania aj z podnikania), samozrejme, pokiaľ ste v každom boli poistená aspoň 270 dní počas dvoch rokov pred vznikom nároku na materské. Aj v tomto prípade však platí, že maximálna suma materskej je 1548,70 € v mesiaci, ktorý má 31 dní.

Ak ide o reťazový pôrod

Reťazový pôrod je pojem, ktorý sa využíva, ak žena nastúpi na materskú s druhým dieťaťom ešte predtým, ako to prvé dosiahne tri roky – teda rovno z rodičovskej dovolenky nastúpi znova na materskú, a to aj napriek tomu, že obdobie rodičovskej dovolenky znamená prerušenie nemocenského poistenia. Podmienkou je, aby stále trval jej predchádzajúci pracovný pomer.

Je to možné preto, že keď zamestnávateľovi oznámi ďalšie tehotenstvo, v momente vzniku nároku na ďalšie materské sa znova stáva nemocensky poistenou podľa § 49a ZSP, a teda sa jej do podmienky 270-dňového nemocenského poistenia započíta aj obdobie jeho prerušenia z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky.

„Nové“ materské nesmie byť podľa zákona z roku 2019 nižšie ako to predchádzajúce a vypočíta sa buď podľa príjmu matky (ktorý mohol vzniknúť napríklad čerpaním riadnej dovolenky po skončení materskej pred nástupom na rodičovskú dovolenku), alebo podľa predpokladaného príjmu, ktorý by žena dosiahla, ak by pracovala.

Ak chcete odísť na materskú neskôr ako šesť týždňov pred pôrodom

Matke vzniká nárok na začatie poberania materskej šesť až osem týždňov pred očakávaným pôrodom a ak naň v tomto období aj reálne nastúpi, jej materská bude trvať štandardných 34 týždňov. Ak by ste sa však cítili dobre a chceli by ste v práci ostať dlhšie, samozrejme, môžete. V takom prípade sa však váš nárok na materské zníži len na 28 týždňov odo dňa pôrodu.

Ak sa nemôžete starať o dieťa zo závažných dôvodov

Pokiaľ sa žena zo závažných zdravotných dôvodov, ktoré trvajú minimálne mesiac, nemôže starať o dieťa, materské môže namiesto nej poberať otec dieťaťa alebo iná osoba.

Ak chcete popri materskej pracovať

Základným pravidlom materskej je, že osoba, ktorá ju poberá na základe povinného poistenia zo zamestnania, z neho nesmie mať v čase poberania aktívny príjem – teda nesmiete pracovať v zamestnaní, z ktorého čerpáte materské. Ak si však popri starostlivosti o dieťa môžete a chcete vyčleniť pár hodín na prácu, zákon umožňuje mať popri materskej príjem z iného zamestnania.

Možnosťou, ako si popri materskej privyrobiť, je napríklad uzatvorenie dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, novej pracovnej zmluvy aj u pôvodného zamestnávateľa (pozor, tu musí ísť o inú náplň práce a zamestnávateľovi hrozí v takomto prípade kontrola) alebo založenie živnosti.


© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat