logo

Máte novú pozíciu vo firme? Poradíme vám, ako pre ňu stanoviť odmenu

cover image

Nastaviť správnu výšku platu pre novú pozíciu vo firme môže byť náročná úloha. Koľko by mal dostávať nový zamestnanec či zamestnankyňa, aby neboli podhodnotení alebo aby ste ich, naopak, nepreplatili? Prinášame niekoľko tipov, ako postupovať pri stanovení odmeny pre novú pozíciu.

Jedno číslo nestačí

Na začiatku si vytvorte rozmedzie miezd, ktoré môžu ľudia na novo vytvorenej pozícii poberať. Toto rozmedzie by malo mať minimálnu, strednú a maximálnu hodnotu. Ako ich stanoviť? Vychádzajme z toho, že mzda je okrem iného aj investícia. A tá by sa vám mala vrátiť. Začnite určovaním najvyššej sumy, ktorú ste ochotní zamestnancovi na novej pozícii dať. Možno je daná, pretože máte na mzdu len určitý rozpočet. Ak ho však nemáte, musíte hornú hranicu stanoviť. O niečo jednoduchšie je to napríklad u obchodníkov. Tento typ zamestnancov prináša do firmy príjmy, takže si môžete položiť otázku, či tržby, ktoré generujú, pokrývajú ich plat.

Pri administratívnych alebo IT pozíciách sa takto uvažovať nedá, lenže tiež sa nedá bez nich zaobísť. Ich hodnota nie je ani tak v peniazoch, ktoré zarobia, ako v peniazoch, ktoré ušetria. Položte si napríklad otázku, koľko času a úsilia by stálo bezpečne si nakonfigurovať IT sieť bez špecialistu. (Nezabudnite pripočítať stres, ktorému budete čeliť vo firme pri konfigurovaní siete svojpomocne.)

Aspoň to, čo ponúka trh

Nezaobídete sa však ani bez najnižšej hranice mzdového rozmedzia novej pozície. Tu prichádzajú na rad dáta z trhu, pretože kandidáti budú očakávať, že dostanú aspoň to, čo je na trhu obvyklé. Na zmapovanie situácie poslúžia mzdové pásma, ktoré vám môže dodať Platový nástroj Platy.cz. Ten zároveň umožňuje získať presné dáta s ohľadom na odbor, región, prax aj veľkosť firmy. Ďalším zdrojom informácií môžu byť pracovné ponuky, ktoré inzerujú podobné pozície. Nezabudnite pri tom zohľadniť aj nefinančné benefity, ktoré môžu mať pre zamestnancov nezanedbateľnú hodnotu.

TIP: V Platovom nástroji Platy.sk sa môžete pozrieť na rozptyl miezd až 650 pracovných pozícií. Vyskúšajte si ho bezplatne na sedem dní.

Keď spočítame minimum a maximum mzdového rozmedzia, ktoré sme si určili, a vydelíme ho dvoma, vyjde nám tzv. midpoint. Túto strednú hodnotu považujte za optimálnu odmenu pre plne kvalifikovaného a skúseného zamestnanca na danej pozícii. Rozmedzie by v každom prípade malo byť dostatočne široké, aby umožnilo zohľadňovať rôzne skúsenosti a kompetencie ľudí, ktorí novú pozíciu zastávajú, a zároveň podporilo ich motiváciu.

Firma si napríklad stanoví na pozíciu skladníka mzdové rozmedzie 30- až 40-tisíc korún. Midpoint bude teda 35-tisíc a v percentuálnom rozmedzí –⁠ s tým, že suma 35-tisíc je sto percent –⁠ to bude 85 % až 115 %.

Na interných faktoroch záleží

Poznať trhové dáta je nevyhnutné, aby bola inzerovaná mzda konkurencieschopná. Avšak okrem toho je potrebné vziať do úvahy aj interné faktory, ako je zaradenie pozície do organizačnej štruktúry a internú spravodlivosť, čiže pay equity. Snažte sa zaistiť, aby mzdy pre nové pozície korešpondovali s odmenami pre existujúce pozície vo firme. Pretože ak sa bude ponúkaná mzda pri novej pozícii výraznejšie vymykať smerom nahor z platovej hladiny vo firme, zrejme sa stretnete s nevôľou existujúcich zamestnancov, ktorí budú chcieť pridať.

Omnoho lepšie sa vám bude pri novej pozícii stanovovať mzda, ak použijete interný systém hodnotenia pracovných pozícií, ktorý určuje relatívnu hodnotu každej pozície podľa úloh, zodpovednosti a kompetencií, ktoré k nej patria. Interný systém hodnotenia pritom musí tiež rešpektovať hladinu miezd na trhu. Nemalo by sa teda stať, že bude trh vyžadovať oveľa vyššiu (alebo nižšiu) mzdu, než dovoľuje interný systém.

Reagujte na kandidátov

Postupovali ste podľa vyššie uvedeného návodu a stanovili si rozmedzie pre danú pozíciu? Potom už nezostáva nič iné, len sledovať, akí kandidáti sa k vám hlásia a čo vám môžu ponúknuť. Môžete zvážiť ich skúsenosti, vzdelanie, zručnosti a očakávania a tomu prispôsobiť konečnú výšku platu. Napríklad kandidáti nebudú spĺňať vaše očakávania a bude potrebné ich všeličo doučiť, čo si vyžiada určité náklady. Potom je namieste voliť odmenu skôr okolo spodnej hranice rozmedzia s tým, že nový zamestnanec či nová zamestnankyňa budú platovo rásť s naberaním kompetencií. Bude tak motivovaný/-á sa zlepšovať.

Pri vyjednávaní s kandidátmi o mzde sa každopádne snažte byť féroví. Rozhodne nesľubujte nič, čo nemôžete dodržať. Ak mzdy nastavíte správne a budete v systéme odmeňovania transparentní, posilníte reputáciu firmy a značku zamestnávateľa. Platy.cz vám v tom budú užitočným pomocníkom.


Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat