Ľudia očakávajú, že budú zarábať rovnako ako vlani - Platy.sk
logo

Ľudia očakávajú, že budú zarábať rovnako ako vlani

Očakávané platy uvádzané uchádzačmi, ktorí si hľadajú prácu cez pracovný portál Profesia.sk, zostávajú už viac ako rok nemenné. Medziročne stúpli očakávané platy v prvom kvartáli 2011 o jedno percento.

Priemerný očakávaný plat, podľa toho, aký plat uvádzajú uchádzači o prácu, ak sa zaujímajú o konkrétnu pozíciu, bol na Slovensku v prvom kvartáli tohto roka 769 eur mesačne. Vlani v rovnakom období bol priemerný očakávaný plat o osem eur nižší, teda 761 eur mesačne.

Graf: Vývoj očakávaných platov


Zdroj: Profesia.sk

Tempo rastu očakávaných platov zastavila ekonomická kríza. Pomalým tempom začali očakávané platy rásť s oneskorením za stagnáciou skutočných platov a to približne v prvom a druhom štvrťroku 2009. V roku 2008 nebolo výnimočné, že uchádzači zdvihli svoje očakávané platy medziročne aj o 10 až 12 percent, čo však zodpovedalo aj vtedajšiemu rastu platov v niektorých odvetviach.

Najvyšší plat očakávajú ľudia v Bratislavskom kraji

Najvyšší plat očakávajú, že budú zarábať ľudia v Bratislavskom kraji. V priemere za všetky pozície, od najhoršie platených až po najlepšie platené pozície, vychádza očakávaný plat v Bratislavskom kraji 806 eur mesačne. Druhý najvyšší plat očakávajú ľudia v Trnavskom kraji, ktorí očakávajú, že v priemere mesačne zarobia 756 eur mesačne. V poradí tretí najvyšší plat podľa očakávaní ľudí uchádzajúcich sa o prácu je v Nitrianskom kraji, kde v priemere ľudia očakávajú mesačný plat 726 eur.

Tabuľka 1: Očakávané platy podľa krajov


Zdroj: Profesia.sk

Očakávané platy stúpli v prvom štvrťroku 2011 oproti rovnakému obdobiu v roku 2010 vo všetkých krajoch. Najvýraznejšie stúpli očakávané platy v Trnavskom kraji, kde medziročne vzrástli o 7 percent. Najmenej vo svojich očakávaniach platy zdvihli ľudia v Bratislavskom kraji, kde ľudia v tomto roku očakávajú, že budú zarábať o 2 percentá viac ako vlani.

Človek s vysokou školou očakáva v priemere plat 960 eur

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má skončené základné vzdelanie očakáva v priemere, že bude v novom zamestnaní zarábať 567 eur mesačne. Človek, ktorý má skončenú strednú školu s maturitou udáva oproti nemu očakávaný plat vyšší o 155 eur mesačne. Najvyšší očakávaný plat má uchádzač o zamestnanie s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorý predpokladá, že bude zarábať mesačne v priemere 960 eur.

Tabuľka 2: Očakávané platy podľa úrovne vzdelania


Zdroj: Profesia.sk

Očakávané platy sú medziročne približne rovnaké pri uchádzačoch vo všetkých kategóriách podľa úrovne vzdelania. Medziročne o jedno percento dokonca klesli očakávané platy ľudí s ukončeným základným vzdelaním. Pri uchádzačoch s ukončeným stredoškolským vzdelaním bez maturity, stredoškolským vzdelaním s maturitou  a vysokoškolským vzdelaním II. stupňa medziročne očakávané platy stúpli v prvom štvrťroku o 1 percento. Najviac, o 4 percentá, stúpli oproti prvému štvrťroku 2010 v tomto roku platy ľudí, ktorí skončili nadstavbové vzdelanie.

Muži by si vypýtali aj o tretinu vyšší plat


Priemerný očakávaný plat, ktorý uvádzajú ženy hľadajúce si zamestnanie bol v prvom štvrťroku 2011 mesačne 657 eur. Na rozdiel od žien, muži v priemere očakávajú, že ich zárobky budú mesačne vyššie o 201 eur mesačne, čo je takmer o tretinu viac ako očakávajú, že zarobia ženy. Muži majú vyššie očakávané platy v porovnaní so ženami dlhodobo.

Tabuľka 3: Očakávané platy podľa pohlavia


Zdroj: Profesia.sk