Koľko zarábajú IT špecialisti v regióne strednej Európy, na Balkáne a v Pobaltí?

Mnoho firiem pociťuje na pracovnom trhu nedostatok IT talentov s vhodnými zručnosťami. Po týchto zamestnancoch je veľký dopyt aj za hranicami. Medzinárodný portál Paylab.com sa zameral na IT špecialistov z Pobaltia, Balkánu a strednej Európy a snažil sa zistiť, aká je ich ochota odísť pracovať do zahraničia. Do prieskumu Paylab sa začiatkom roka 2017 zapojilo 4343 IT špecialistov pracujúcich v tomto regióne v 11 krajinách strednej a východnej Európy (CEE), vrátane Slovenska.

Išlo najmä o softwarových inžinierov, technických špecialistov a programátorov. Tých do zahraničia láka najmä garancia lepšieho zárobku, keďže v západnej Európe by na rovnakej pozícii zarobili minimálne raz toľko, čo v domovskej krajine.Špecialisti v informačných technológiách (IT) sú známi tým, že aj keď majú stabilné zamestnanie a aktívne si prácu nehľadajú, prevažná väčšina z nich sa stále zaujíma o nové pracovné príležitosti a sleduje, aké možnosti aktuálne pracovný trh ponúka. Potvrdila to aj globálna štúdia Stackoverflow mapujúca kariérne správanie IT špecialistov. Hovorí o tom, že iba 13 percent vývojárov si aktívne hľadá prácu, napriek tomu až 75,2 percent vývojárov má stále záujem o sledovanie aktuálnych kariérnych ponúk.
Z pohľadu IT skillov je  región CEE považovaný za veľmi zaujímavú koncentráciu ľudí s IT vzdelaním s dobrou úrovňou jazykovej vybavenosti. Podľa aktuálneho hodnotenia The European Digital City Index sú mestá ako Bratislava, Bukurešť, Sofia, Ľubľana, Tallinn, Riga a Budapešť lokalitami, kde sa koncentruje zaujímavá pracovná sila v oblasti IT z pohľadu kvality skillov. Niektorí nazývajú región CEE (Central and Eastern Europe) aj Danube Valley v spojitosti s koncentráciou inovatívneho podnikateľského prostredia, o ktorom píše aj denník Financial Times. Investori z celého sveta zaradili región CEE ako tretí najvýznamnejší hneď po Western Europe a USA. V Globálnej štúdii EY's Attractiveness Survey 2017 ohodnotili region CEE ako vysoko konkurenčný a atrraktívny a miestne krajiny sa úspešne umiestnili aj v rebríčku z pohľadu prilákania zahraničných investícií a tiež z pohľadu vytvorenia nových pracovných miest.
IT talenty z Pobaltia, Balkánu a strednej Európy sú otvorené pracovným príležitostiam v zahraničí

IT špecialisti v Pobaltí, v strednej Európe a na Balkáne sú otvorení zaujímavým pracovným ponukám a prejavujú pomerne veľkú ochotu vycestovať za prácou do zahraničia. Iba 22 percent ľudí pracujúcich v oblasti informačných technológií z krajín strednej a východnej Európy úplne vylučujú prácu v zahraničí. Zatiaľ čo tretina zamestnancov by bola ochotná vycestovať za prácou do zahraničia na kratšie obdobie maximálne niekoľkých mesiacov, až 22 percent ľudí pracujúcich v oblasti IT by bola ochotná vycestovať aj na dlhšie obdobie, ako jeden rok, ak by sa im naskytla naozaj zaujímavá ponuka.

Presvedčiť ich môže v prvom rade dobrý mix v oblasti mzdového ohodnotenia a benefitov, ktoré prevyšujú domáce zárobky a pomery. Až 57 percent IT špecialistov z regiónu by presvedčila práve garancia vyššieho príjmu a zaujímavé možnosti osobného a odborného rastu. Paylab disponuje dátami o platoch pre vyše 40 IT technických pozícií v regióne strednej, južnej a východnej Európy.


Vyššie platy v zahraničí sú pre IT špecialitov z regiónu bývalého východného bloku najväčším lákadlom pre odchod z krajiny

IT profesionáli síce zarábajú vo svojich domovských krajinách nadpriemerne, avšak hľadajú kariérne výzvy, ktoré by ich mohli posunúť v plate oveľa vyššie. Atraktívnou možnosťou, ako sa lepšie finančne zabezpečiť, je aj pracovať vo svojom odbore na určitý čas v zahraničí na zaujímavých projektoch a za výhodnejších pracovných podmienok, ako doma.
Druhým najvýznamnejším faktorom, ktorý ich dokáže prinútiť zbaliť si kufre, je aj ponuka zaujímavého kariérneho uplatnenia. Ľudí v IT sektore lákajú hlavne technické výzvy, kde by mali možnosť pracovať s kvalitnými technológiami, a byť súčasťou zaujímavých a zmysluplných projektov.


Väčšiu šancu získať si IT mozgy z regiónu CEE majú firmy vtedy, ak svojim prospektom ponúknu možnosť vziať so sebou aj najbližších rodinných príslušníkov v prípade dlhotrvajúceho kontraktu. Je to totižto tretím najvýznamnejším faktorom, ktorý by mal najvyššiu váhu v celom rozhodovacom procese odísť pracovať do zahraničia u IT špecialistov, keďže dlhodobé odlúčenie od rodiny a priateľov je záležitosť, ktorá je najväčšou brzdou v migrácii za prácou.


Veľkou výhodou práce v IT je aj to, že ponúka pomerne veľkú flexibilitu a možnosť pracovať na diaľku a komunikovať online, pričom face to face stretnutia čoraz viac nahrádza video call. Pomerne veľká časť IT špecialistov ovláda anglicky jazyk a tiež pracujú ako freelanceri aj na lokálnom trhu. Táto skupina tvorí podľa globálnych štatistík asi desatinu pracovnej sily v oblasti IT. Medzi možnosti spolupráce, ktoré firmy využívajú je tiež zriadenie lokálnej pobočky firmy, ktorá zamestnáva IT špecialistov v danej krajine za miestne platy, prípadne spolupráca so špecialistami na diaľku vo forme remotnej práce, ktorá nevyžaduje vysťahovanie za prácou, ale je otvorená dodávaniu IT služieb na diaľku.

Skupina Alma Media pokrýva sieť lokálnych pracovných portálov (vrátane Profesie) pre celý región strednej a východnej Európy a prostredníctvom siete lokálnych salary portálov s identickou metodikou zberu dát pod značkou Paylab disponuje údajmi o platoch a benefitoch pre jednotlivé pracovné pozície.
Paylab disponuje dátami o platoch pre tieto pracovné pozície v IT sektore: Programátor, servisný inžinier, servisný technik, IT System Administrator, IT Network Administrator, Systems Administrator, Web Designer, IT Consultant, databázový analytik, IT analytik, IT Project Manager, IT Tester, IT Security Specialist, IT Architect, IT/Technical Support Specialist, Webmaster, Software Engineer, Database Administrator, Systems Engineer, .NET Programátor, ABAP Programátor, ASP.NET Programátor, C Programátor, C# Programátor, C++ Programátor, Java Programátor, Oracle Programátor, Perl Programátor, PHP Programátor, Python Programátor, Technical Writer, Objective-C Programátor, User Experience Expert, Business Intelligence Specialist, Android Developer, iOS Developer, Javascript Programátor, Scrum Master


Daniela Beráková

Communication & Content Specialist pre Paylab.comSpravodajstvo

14
Nov.
Odporuč zamestnanca a  odmeníme ťa. Aká je rozšírenosť referenčného bonusu na Slovensku a  v  Českej republike?

Firmy nepodceňujú silu sociálnych kontaktov svojich zamestnancov. Naopak, začali odmeňovať to, ak ich pracovníci do firmy privedú novú šikovnú posilu. Platové portály Platy.sk a  Platy.cz, ktoré kontinuálne monitorujú zamestnanecké benefity, zmapovali rozšírenosť referenčného benefitu na Slovensku a  v  Českej republike.

18
Oct.
Zamestnanci, ktorí majú priateľský vzťah so svojim šéfom, zarábajú viac. Ako vidia ľudia súčasných lídrov?

Platový portál Platy.sk realizoval zamestnanecký prieskum o tom, aké vlastnosti súčasným manažérom, ktorí riadia ľudí, najviac chýbajú. Prieskum je súčasťou PAYLAB COMPENSATION MONITORA, ktorý sleduje trendy v oblasti odmeňovania. Do prieskumu sa okrem Slovenska zapojilo ďalších 10 krajín Európy, v ktorých má medzinárodný portál Paylab.com lokalizované platové portály. Zamestnancov sme sa pýtali, ako hodnotia svojho priameho nadriadeného. Pozreli sme sa tiež na to, ako vzťah so šéfom vplýva na plat zamestnanca.

28
Aug.
Platový progres mileniánov je u nás v porovnaní s ostatnými krajinami V4 najnižší

Mileniáni, či inak povedané generácia Y, sú ľudia približne vo veku 18 až 37 rokov. Ide o cieľovú skupinu, ktorá dnes svojím správaním výrazne ovplyvňuje nielen maloobchodný ale aj realitný trh. Medzinárodný platový portál Paylab sa preto rozhodol pozrieť bližšie, aká je kúpyschopnosť tejto skupiny ľudí. Analýza ukázala, že mzdy mileniánov rastú spolu s pribúdajúcim vekom pomalšie ako v susedných krajinách.