logo

Je dobrý nápad rozprávať sa s kolegami o plate otvorene?

22.11.2022

cover image

Vnímate výšku vášho platu ako úspešný výsledok vyjednávania so zamestnávateľom? Alebo vám bola suma na výplatnej páske ponúknutá bez akejkoľvek diskusie? Ak ste v druhej skupine zamestnancov, je možné, že vašu výplatu nevnímate ako férovú odmenu, ale len pridelenú čiastku, na ktorú ste nemali vplyv. To otvára otázky o spravodlivosti v odmeňovaní a v niektorých prípadoch aj možnej diskriminácii.

Podľa prieskumu z USA hovoria mileniáli o svojom plate so spolupracovníkmi až v 30 % prípadov a ľudia vo veku vyššom ako 50 rokov len v 8 %. Vyplýva to z článku Jessicy Lutz uverejnenom v online magazíne Forbes. Autorka v ňom zároveň cituje Davida Burksa, profesora na Oral Roberts University, ktorý hovorí, že transparentnosť platov vytvára lepšie prostredie pre zamestnancov aj organizáciu.

Keď ľudia nevedia porovnať svoj plat so svojimi kolegami, je pravdepodobnejšie, že sa budú cítiť nedostatočne platení alebo aj diskriminovaní.

Rozhovory o plate sú v našej spoločnosti stále tabu a pri zdieľaní informácií o vlastnom plate medzi kolegami sme opatrní. Jeho zverejnenie prináša mnoho ďalších tém, ktoré sa vyplavia na povrch a zasiahnu do relatívne pokojných vĺn spoločenských vzťahov na pracovisku. Potrebujeme totiž veriť, že sme odmeňovaní spravodlivo.

Čo je spravodlivá odmena a ako ovplyvňuje našu motiváciu?

To, či vnímame našu odmenu ako spravodlivú, neovplyvňuje len jednoduché porovnanie cifier na výplatných páskach. Rovnaké či rovnostárske odmeňovanie môžeme dokonca vnímať aj ako nespravodlivosť. To, samozrejme, vedie k frustrácii a tá zase k zníženiu motivácie. Profesor J. Stacy Adams z University of North Carolina vo svojej teórii spravodlivej odmeny hovorí, že k práci sme viac motivovaní, ak sa s nami zaobchádza spravodlivo. A to, či s nami zamestnávateľ zaobchádza spravodlivo, vyhodnotíme vždy na základe porovnávania sa s kolegami.


Porovnávame vlastné vstupy (úsilie) a výstupy (výsledky, odmeny) na jednej strane a to isté pri kolegovi na strane druhej. Výsledkom tejto nerovnice je potom nami vnímaný pocit spravodlivého alebo nespravodlivého odmeňovania.

Platová transparentnosť vedie ku kultúre dôvery. A naopak.

Ako teda na otvorené rozhovory o mzdách medzi kolegami? Nečudo, že táto téma, ale aj schopnosť ju otvoriť, vyžaduje vysokú úroveň dôvery. Ak sa chcete podeliť o informácie o plate, je dobré, ak to zdôvodnite. Prečo sa vlastne chcete tieto informácie dozvedieť? Na čo vám budú? Chcete vyjednať zvýšenie platu? Máte ambície meniť kultúru v prospech platovej transparentnosti? Povedzte to.

Buďte pripravení aj na to, že niektorí vaši kolegovia tieto informácie zdieľať nebudú a rešpektujte to.


Elena Gemzová

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat