logo

Inflácia a mzdy: Ako reagovať na súčasnú situáciu pri prehodnocovaní platov?

17.10.2022

cover image

Ceny tovarov a služieb v posledných mesiacoch viditeľne rastú. Ako sa však inflácia prejavuje na správaní zamestnancov? A čo všetko by mali zamestnávatelia zohľadniť pri reagovaní na aktuálnu situáciu? Pozrime sa spoločne na prieskumy a dáta, ktoré môžu napomôcť pri prehodnocovaní miezd vo firme.

Medziročné maximá v hrubej mzde i miere inflácie

V závere leta zaznamenal portál Platy.sk najvyšší medziročný nárast priemernej mzdy oproti predchádzajúcemu roku. Na Slovensku bola v auguste 2022 priemerná hrubá mzda 1 569 eur, čo v porovnaní vlaňajším augustom predstavuje nárast o celých 10 percent.

Aj napriek rastu miezd si však spotrebitelia môžu dovoliť nakúpiť menej ako pred rokom. Podobným trendom sa totiž uberá aj medziročná miera inflácie, ktorá taktiež dosiahla v auguste tohtoročné maximum, a to 14 %. Náklady na bývanie nám oproti augustu v roku 2021 stúpli o 16,3 %, a ceny potravín o 21 %. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk a dát Štatistického úradu SR.

Ako firmy reagujú na zvyšujúce sa ceny?

V augustovom prieskume zisťovala Profesia u 113 firiem, aké kroky podnikli v reakcii na súčasnú situáciu. Viac ako 60 % opýtaných zaviedlo podporu flexibilnej práce z domu, na skrátený úväzok či flexibilnú pracovnú dobú. Tretina z nich reaguje zvýšením platov a 44 percent zaviedlo benefity podporujúce psychickú pohodu zamestnancov.

Dostatok ponuky kvalifikovanej pracovnej sily označilo za kľúčovú tému v oblasti zamestnávania a trhu práce na rok 2023 viac ako 70 % opýtaných firiem. Z celkového počtu sa bude 53 % firiem zameriavať tiež na rast personálnych nákladov, 47 % označilo ako kľúčovú tému Employer branding, a približne tretina hovorí o psychickom a mentálnom zdraví.

Je však dôležité spomenúť, že až 82 % respondentov aktuálne vníma nedostatok kvalitných uchádzačov na trhu práce a približne polovica spomína veľa konkurenčných pracovných ponúk. Prieskum Profesie, ktorého sa zúčastnilo 4 910 respondentov ukázal, že najčastejším dôvodovom na zmenu práce je nízky plat. Tvrdí to až 45 % z nich. Z celkového počtu malo za posledných 6 mesiacov zvýšený plat 41 %, pre zvyšných 59 % ostala výplatná páska nezmenená.

Aké dáta je dobré zohľadniť pri koncoročnom prehodnocovaní platov vo firme?

Všadeprítomná inflácia prirodzene otvára aj tému optimalizovania miezd zamestnancov. Aby došlo k ich férovému a správnemu nastaveniu, je nutné prihliadať na viacero relevantných údajov.

Pri prehodnocovaní platov by sa firmy nemali orientovať iba platmi z podobných ponúk, či priemerným platom na danej pozícii. Priemer sa totiž vypočítava na základe všetkých premenných, a teda aj extrémnych prípadov, čo môže spôsobiť vo výsledku nerealistické odchýlky.

Medián platu však dokáže dať vzhľadom na zárobok bežných ľudí presnejšiu odpoveď. Ak zoradíme platy všetkých zamestnancov od najnižších po najvyššie, stredná hodnota predstavuje medián, ktorý najlepšie napovie, aký je plat pre celú vzorku.

Na platy sa je vždy dobré pozerať komplexne. Pomôžu k tomu aj platové pásma, ktoré jasne zadefinujú proporčné rozloženie zamestnancov do mzdových pásiem. Vďaka nim vidíme, aké rozmedzie platu prislúcha, k akému veľkému podielu zamestnancov na danej pozícii.

Ukazka platove pasma

Platový nástroj od Platy.sk disponuje viac ako 74-tisícmi platových dát priamo od zamestnancov na viac ako 700 rôznych pozíciách. Pomôže vám dospieť k najvhodnejšiemu nastaveniu platu pre vybranú pozíciu vďaka údajom, akými sú napríklad medián platu, platové rozpätie či platy podľa seniority a lokality. Dáta v Platovom nástroji sú aktualizované každý kvartál, preto vždy reflektujú aktuálnu situáciu na trhu práce.Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat