Čo sú zamestnanecké programy zdravia a aké sú trendy v oblasti zdravých benefitov?


Zdraví zamestnanci - zdravá firma


Ich cieľom je najmä uľahčiť zamestnancom rozhodovanie a logistiku, aby mali prístup k zdravému stravovaniu, pohybu a kvalitnej zdravotnej starostlivosti. Medzinárodný portál Paylab.com zmapoval trendy v oblasti zdravých benefitov, ktoré firmy aktuálne svojim zamestnancom ponúkajú nad rámec zákona. Kľúčové je, že zdravie zamestnancov sa postupne stáva prioritou aj pre zamestnávateľov


Čo zvyknú obsahovať konkrétne PROGRAMY ZDRAVIA na pracoviskách?


- Masáže na pracovisku

- Podpora jednorazových preventívnych prehliadok

- Príspevok na celoročnú zdravotnú starostlivosť

- Ponuka zdravého menu v jedálni

- Psychologické poradenstvo

- Výživové poradenstvo

- Kurz prvej pomoci

- Zdravé ergonomické pracovné prostredie s oddychovými zónami

- Vzdelávanie v oblasti zdravia (škola chrbta a podobne), prevencia úrazov, rodičovstvo, zvládanie záťažových situácií

- Prizývanie špecialistov priamo na pracovisko (vyšetrenie zraku, chodidiel, cholesterolu, potravinová intolerancia)

- Fyzioterapeut, rehabilitačné cvičenia, rekonvalescencia

- Podpora pohybu a športových aktivít

- Health days/week -  osveta, prednášky, sampling zdravých jedál a nápojov


mapa prevencie programy zdravia vo firmach


Investovanie do zdravia zamestnancov sa firmám častokrát vracia vo forme lepšej dochádzky, vo zvýšenej produktivite práce a trvalej udržateľnosti pracovnej sily. Aj o tom prezentoval Paylab v novembri 2017 ako partner na odbornej diskusii o zdravých benefitoch, ktorá sa konala v Bratislave na Slovensku. (mapaprevencie.sk)


O tom, ako nefinančné benefity prispievajú k tomu, aby človek mohol popri svojej práci rásť, sme písali v našom predchádzajúcom článku. Portál Paylab.com poskytuje zamestnancom možnosť porovnať si svoj plat a benefity na úrovni konkrétnej pracovnej pozície v regióne.

  

Aké benefity v oblasti zdravia a psychohygieny zamestnávatelia najčastejšie ponúkajú?


- Poukážka/príspevok na regeneráciu a relaxačné aktivity

- Ovocie/zelenina na pracovisku

- Kompenzácia pri práceneschopnosti

- Príspevok na kultúrne a športové aktivity

- Sick days - 3 až 5 dní za rok na rýchle zotavenie

- Zdravotné pripoistenie

- Dovolenka navyše


nadstandardna zdravotna starostlivost zamestnanecke benefityNadštandardná zdravotná starostlivosť je prémiovým benefitom

Niektoré firmy sa snažia svojim zamestnancom ponúknuť určitú sociálnu výhodu vo forme využívania špecializovaných preventívnych programov, rehabilitačných programov alebo príspevkov na celoročnú zdravotnú starostlivosť nad rámec zákona. Tu však treba dodať, že tento benefit je pre zamestnávateľov pomerne finančne náročný.  

Zamestnancom ho poskytujú zväčša veľké firmy so zahraničným kapitálom. Rozšírenosť a tradícia tohto benefitu je v každej krajine iná. Zatiaľ čo vo Fínsku tento benefit využíva až 19 percent zamestnancov, v krajinách strednej a východnej Európy sa rozšírenosť tohto benefitu pohybuje na úrovni 1 až 3 percent v Slovinsku, na Slovensku, v Českej Republike a v Litve; a na úrovni 7 až 12 percent v krajinách ako Chorvátsko, Srbsko, Estónsko, Lotyšsko a Poľsko.

Takéto formy zdravotnej starostlivosti poskytujú prevažne súkromní zdravotní prevádzkovatelia ako komerčnú službu. Programy nadštandardnej starostlivosti sú preto častokrát považované za prémiový benefit. Podmieňujú sa dĺžkou odpracovaných rokov a tiež úrovňou pracovnej pozície. Najčastejšie je ponúkaný top manažérom a strednému manažmentu. Je rozšírený v silných odvetviach ako telekom, bankovníctvo, poisťovníctvo, IT, farmaceutický priemysel a poradenstvo, ale aj v niektorých priemyselných odvetviach - ako je napríklad automobilový priemysel. Niektoré veľké montážne a výrobné závody si zriadili vlastné zdravotné stredisko, ktoré majú zamestnanci vždy nablízku.
Do prevencie sa ľuďom nechce

Realitou nejednej krajiny je, že ľudia podceňujú pravidelné preventívne prehliadky, aj keď na ne majú zo zákona nárok. Buď na ne zabudnú, alebo ich odkladajú, aby nevymeškali v práci, prípadne ich od nich odrádza strach, že im lekári „niečo nájdu". Do veľkej miery to tiež súvisí s kvalitou zdravotníctva a vzdelávaním pacientov v otázke prevencie v danej krajine. Na druhej strane je zdravie výsostne súkromná a často citlivá oblasť zamestnanca.

Ak zamestnávateľ nemá financie na podporu programov zdravia, minimálne, čo môže spraviť, je podporiť svojich zamestnancov v elementárnej prevencii, ktorá je hradená z ich zdravotného poistenia a na ktorú má zamestnanec nárok v podobe presného počtu dní vyčlenených na návštevy u lekára za kalendárny rok.


zelenina a ovocie na pracovisku zdrava strava zamestnanecka jedalen


Inšpirácia príde často aj od samotných zamestnancov

Zdravý životný štýl nemusí iniciovať iba firma, ale aj samotní zamestnanci. V mnohých firmách kolegovia spontánne športujú a inšpirujú tak aj druhých. Taktiež reprezentujú  značku zamestnávateľa na rôznych športových podujatiach, prípadne sa navzájom motivujú k úprave váhy, alebo k naberaniu svalovej hmoty. Bežné sú napríklad výmeny zdravých receptov. Mnohé firmy museli na základe požiadaviek zo strany zamestnancov zaradiť do firemných jedální aj zdravé menu, prípadne vegetariánske/vegánske menu a dostatok čerstvého ovocia a zeleniny. Sú firmy, ktoré si pri zostavovaní pestrého jedálnička v zamestnaneckej jedálni nechávajú poradiť odborníkmi - ako sú napríklad klinickí dietológovia.

 


Články o platoch

08
Aug.
Paylab.com skvalitnil platové analýzy, pri výpočtoch využíva regresné modely

August 2018 - Medzinárodná sieť Paylab, ktorá zastrešuje 19 lokalizovaných platových portálov, priniesla na trh inováciu v spracovaní platových údajov. Novinkou je zavedenie regresných modelov, ktoré skvalitňujú platové analýzy a poskytujú v nich komplexnejšie a detailnejšie údaje o odmeňovaní zamestnancov. Metodika dokáže zo zozbieraných dát vyťažiť oveľa viac informácií a podľa vzťahov medzi jednotlivými skupinami dát aj lepšie odhadovať platy pri pozíciách, kde je platových údajov nedostatok. Zároveň môže plnohodnotne uspokojiť širšie spektrum klientov, ktorí majú záujem o platové reporty.

07
Aug.
Prečo sme tak veľmi citliví na to, koľko zarábame?

V spoločnosti vládne atmosféra, že o plate sa nahlas nehovorí a ak áno, tak určite nie o konkrétnych číslach a už tobôž nie medzi kolegami. Napriek tomu je však otázka odmeny za prácu pre mnohých ľudí kľúčová. Pozreli sme sa na hlavné dôvody, prečo sa dnes zdá, že sme mimoriadne citliví na to, koľko zarábame.

24
Jul.
Prečítajte si prehľad výhod a nevýhod typov pracovných úväzkov: 2. časť - Živnosť

Kým niektorí sa jej skôr vyhýbajú, ostatní ju vyhľadávajú. Reč je o práci na živnosť, ktorá podľa prieskumu Paylab Data Research patrí k druhému najpopulárnejšiemu "typu úväzku" voči zamestnávateľovi. V predchádzajúcom blogposte sme vám predstavili hlavné výhody a nevýhody práce na pracovnú zmluvu, ako je to v prípade živnosti?