Česi zarábajú o 21% viac ako Slováci, Maďari len... - Platy.sk
logo

Česi zarábajú o 21% viac ako Slováci, Maďari len o 2 percentá

V Prešovskom kraji predstavujú priemerné platy len približne tri štvrtiny celoslovenského priemeru. Respondenti v Prahe zarábajú podľa prieskumu takmer o 30% viac ako je celorepublikový priemer. Vo všetkých troch monitorovaných krajinách, na Slovensku, v Maďarsku a v Českej republike, sú najvyššie priemerné platy v regiónoch hlavných miest.

Do prieskumu platov Merces sa každý deň zapojí od 200 do 500 respondentov, ktorí si porovnávajú svoj plat s ľuďmi pracujúcimi na rovnakej pozícii, ako pracujú oni. Od augusta 2007 do marca 2008 tak do prieskumu slovenských platov na stránke Merces.sk prispelo vyše 73 000 respondentov. Služba Merces je od októbra 2007 k dispozícii aj verejnosti v Českej republike a Maďarsku, kde si do marca 2008 na stránke Merces.cz porovnalo svoj plat už vyše 100 000 respondentov, na stránke Merces.hu viac ako 57 000 respondentov. Vzorky respondentov vo všetkých troch štátoch kopírujú zloženie internetovej populácie v krajine.


Údaje, ktoré sú zhromaždené v týchto prieskumoch, umožňujú porovnať platové rozdiely v jednotlivých krajinách a regiónoch. Čo sa týka porovnania celoštátnych priemerných mesačných hrubých platov, najvyššia priemerná mzda je v Českej republike (27 900 SK), nasleduje Maďarsko (23 500 SK) a na treťom mieste sa umiestnila Slovenská republika s priemerným mesačným platom necelých 23 000 Sk.

Štát
 Priemerný mesačný plat
(národná mena)
Priemerný mesačný plat
(Sk )
Slovensko 23 000 Sk23 000 
Česká republika 21 600 Kč27 900 
Maďarsko 191 000 Huf23 500 
 Zdroj: Merces.sk, Merces.hu, Merces.cz


V Českej republike sú podľa prieskumu oproti Slovensku priemerné mesačné platy o 21% vyššie. Respondenti z Maďarska uviedli priemerný mesačný hrubý plat len o 2% vyšší ako zamestnanci, ktorí prispeli do prieskumu platov na Slovensku.

Platy v Prešovskom kraji predstavujú len 78% celoslovenského priemeru

Priemerný mesačný plat podľa krajov Slovenskej republiky:

Kraje Slovenska  Priemerný mesačný plat (Sk)  Podiel k celoštátnemu priemeru 
Bratislavský kraj 28 700 125% 
Slovenská republika 23 000 100% 
Trnavský kraj
21 500 94% 
Trenčiansky kraj 20 300 88% 
Košický kraj 20 000 87% 
Žilinský kraj 19 900 87% 
Nitriansky kraj 19 600 85% 
Banskobystrický kraj 19 100 83% 
Prešovský kraj 18 000 78% 
 Zdroj: Merces.sk


Po Bratislavskom kraji (28 700 Sk) sú najvyššie platy v Trnavskom (21 500 Sk), Trenčianskom (20 300 Sk) a Košickom kraji (20 000 Sk). Z prieskumu vyplynulo, že v Prešovskom kraji predstavujú platy len približne tri štvrtiny celoslovenského priemeru. Priemerný mesačný plat nad celoslovenským priemerom dosahujú len respondenti v Bratislavskom kraji.

Priemerné mesačné platy podľa okresov Slovenska
Zdroj: Merces.sk V Karlovarskom kraji sú priemerné platy na úrovni 87% priemerného platu celej Českej republiky

Priemerný mesačný plat podľa krajov Českej republiky:

Kraje Českej republiky
Priemerný mesačný plat (Sk)  Podiel k celoštátnemu priemeru
Praha  36 100  129% 
Stredočeský kraj  29 900  107% 
Česká republika  27 900  100% 
Plzeňský kraj  27 500  98% 
Juhomoravský kraj  26 800  96% 
Liberecký kraj  26 100  94% 
Juhočeský kraj  26 000  93% 
Královohradecký kraj  25 400  91% 
kraj Vysočina  25 300  90% 
Pardubický kraj  25 200  90% 
Ústecký kraj  25 000  90% 
Moravskosliezsky kraj  24 700  88% 
Zlínsky kraj  24 400  87% 
Olomoucký kraj  24 300  87% 
Karlovarský kraj  24 200  87% 
 Zdroj: Merces.cz


Po Prahe (36 000 Sk) sú najvyššie priemerné mesačné platy podľa prieskumu v Stredočeskom (29 900 Sk), Plzeňskom (27 500 Sk) a Juhomoravskom kraji (26 800 Sk). Najnižšie priemerné platy uviedli respondenti z Karlovarského a Olomouckého kraja (v oboch prípadoch 24 200 Sk). Priemerné mesačné platy nad celoštátnym priemerom sú v dvoch krajoch - Praha a Stredočeský kraj, pričom respondenti v Prahe zarábajú takmer o 30% viac ako je celorepublikový priemer.

V Békešskej župe sa pohybujú priemerné platy na úrovni 75% celoštátneho priemeru

Priemerný mesačný plat podľa žúp Maďarska:

Župy Maďarska  Priemerný mesačný plat (Sk)  Podiel k celoštátnemu priemeru
Budapešť 29 000
123% 
Rábsko-mošonsko-šopronská župa  23 700 101% 
Maďarsko 23 500 100% 
Komárňansko-ostrihomská župa  23 200 98% 
(Stolično)Belehradská župa   22 600 96% 
Vašská župa 22 200 94% 
Peštianska župa 22 100 94% 
Zalianska župa  19 600 84% 
Hajducko-bihárska župa   19 500 83% 
Vesprémska župa  19 50083% 
Báčsko-malokumánska župa   19 400 83% 
Baraňská župa
19 300 82% 
Boršodsko-abovsko-zemplínska župa   19 200 82% 
Hevešská župa
19 200 81% 
Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká župa
19 000 81% 
Čongrádska župa   18 900 80% 
Sabolčsko-satmársko-berežská župa
18 600 79% 
Tolnianska župa  18 600 79% 
Šomoďská župa  18 400 78% 
Novohradská župa  18 200 77% 
Békešská župa  17 800 75% 
 Zdroj: Merces.hu


Najnižší priemerný plat v Maďarsku uviedli respondenti z Békešskej župy (17 800 Sk), ktorý predstavuje 75% celonárodného priemeru. Naopak, najvyšší mesačný plat majú podľa prieskumu v župe Budapešť (29 000 Sk), kde sú tieto platy o 23% vyššie ako celo maďarský priemer. Nad celoštátnym priemerom sa podľa prieskumu ocitla aj Rábsko-mošonsko-šopronská župa.

Regióny s najnížšími priemernými platmi
 Zdroj: Merces.sk, Merces.cz, Merces.hu


Najnižšie platy v Českej republike sú podľa prieskumu v Karlovarskom kraji, ale v porovnaní s regiónmi s najnižším priemerným platom na Slovensku a v Maďarsku je tam priemerný mesačný plat o vyše 6 000 Sk vyšší. Zatiaľ čo v Karlovarskom kraji je priemerný plat 87% celoštátneho priemeru, v Békešskej župe je tento podiel len 75%.

Regióny s najvyššími platmi
Zdroj: Merces.sk, Merces.cz, Merces.hu


Porovnanie najlepšie platených krajov ukazuje, že najväčšie rozdiely oproti celonárodnému priemeru sú v Českej republike, kde respondenti v Prahe uviedli priemerný mesačný plat o 29% vyšší ako je priemer ČR. Najmenší rozdiel bol zaznamenaný v Maďarsku, kde zamestnanci v Budapešti zarábajú v priemere o 23% viac ako je celonárodný priemer.


V Prešovskom kraji predstavuje priemerný plat 74% platu v Karlovarskom kraji, kde sú platy v rámci Českej republiky najnižšie

Zo všetkých regiónov, ktoré prieskum Merces monitoruje, je najnižší plat v maďarskej Békešskej župe, ktorá susedí s Rumunskom. Aj v Prešovskom kraji sa podľa respondentov zarába viac - aj keď len o 200 Sk mesačne. Na druhej strane, vo viacerých regiónoch Maďarska a Slovenska sú priemerné mesačné platy nižšie, ako v najmenej platenom českom kraji - Karlovarskom.

Región Priemerný mesačný plat (Sk) Podiel ku Karlovarskému kraju 
Karlovarský kraj 24 200 100% 

Slovensko

Trnavský kraj
21 500 89% 
Trenčiansky kraj 20 300
84% 
Košický kraj 20 00083% 
Žilinský kraj 19 900
82% 
Nitriansky kraj 19 600 81% 
Banskobystrický kraj 19 200 79% 
Prešovský kraj 18 000
74% 

Maďarsko

Rábsko-mošonsko-šopronská župa
23 700 98% 
Komárňansko-ostrihomská župa
23 200 96% 
(Stolično)Belehradská župa
22 600 93% 
Vašská župa 22 200 92% 
Peštianska župa 22 100 91% 
Zalianska župa 19 800 82% 
Hajducko-bihárska župa 19 600 81% 
Báčsko-malokumánska župa  19 500 81% 
Baraňská župa 19 400 80% 
Boršodsko-abovsko-zemplínska župa  19 300 80% 
Hevešská župa 19 200
79% 
Jasovsko-veľkokumánsko-solnocká župa
19 200 79% 
Čongrádska župa 19 000
79% 
Sabolčsko-satmársko-berežská župa  18 900 78% 
Tolnianska župa 18 600 77% 
Šomoďská župa 18 600 76% 
Novohradská župa 18 400 75% 
Békešská župa 18 200 73% 
 Zdroj: Merces.sk, Merces.hu, Merces.cz


Podľa výsledkov z prieskumu Merces sa v českom kraji s najnižšími zárobkami, Karlovarskom kraji, zarába viac ako vo všetkých krajoch Slovenska a Maďarska, okrem tradične silných regiónov Bratislavy a Budapešti.


Viac ako v Bratislavskom kraji zarábajú len v Prahe, Stredočeskom kraji a v Budapešti

Platy v Bratislavskom kraji sú oproti ostatným regiónom Slovenska vysoké. V Prešovskom kraji zarábajú účastníci prieskumu v priemere len 63% toho, čo v Bratislavskom kraji.

Porovnanie platu v BA kraji s osttanými krajmi SR
 Zdroj: Merces.sk


Podľa prieskumu sú Bratislavské platy vysoké aj oproti viacerým regiónom Českej republiky a Maďarska. Vyššie platy ako zamestnanci v Bratislavskom kraji majú podľa prieskumu len ľudia pracujúci v krajoch s najvyššími platmi - Praha a Stredočeský kraj.

Porovnanie platu v BA kraji s krajmi CR
 Zdroj: Merces.sk, Merces.cz


Výrazne vyššie platy oproti Bratislavským platom sú podľa prieskumu v regióne Prahy. Priemerný plat v celej Českej republike predstavuje 97% priemerného bratislavského platu.

V porovnaní s platmi v Maďarských župách je na tom región Bratislavy lepšie. Priemerné platy v maďarskom kraji, kde zamestnanci zarábajú najviac, Budapešti, sú len o jedno percento vyššie, ako uviedli respondenti Bratislavského kraja. Ostatné regióny Maďarska zaostávajú o 20 až takmer 40 percent.

Porovnanie priemerného platu v BA kraji s priemernými platmi v župách Maďarska
 Zdroj: Merces.sk, Merces.huV Českej republike sú rozdiely medzi najnižším a najvyšším priemerným platom podľa krajov až 67%


O regionálnych platových rozdieloch napovie ukazovateľ podielu priemerných mesačných platov v kraji, kde sú tieto platy najnižšie k tomu kraju, v ktorom sú priemerné mesačné platy najvyššie.  

Podľa výsledkov z Merces sú najväčšie regionálne rozdiely z monitorovaných krajín v Maďarsku, keďže v župe s najnížším priemerným mesačným platom, v Békešskej župe, dosahujú priemerné platy len 61% priemerného platu v Budapeštianskej župe. Tesne za Maďarskom nasleduje Slovenská republika, kde regionálne najnižšie platy v Prešovskom kraji dosahujú len 63% priemerného platu v Bratislavskom kraji. V tomto ukazovateli sa najlepšie umiestnila Česká republika, kde zamestnanci v kraji s najnižšími zárobkami, Karlovarskom, poberajú priemerný plat na úrovni 67% platu v Prahe.

Regionálne platové rozdiely podľa krajín
 Zdroj: Merces.sk, Merces.hu, Merces.czV Bratislavskom kraji a Budapešti sa zarába len 80% toho čo v Prahe


Vo všetkých troch monitorovaných krajinách sú najvyššie priemerné platy v regiónoch hlavných miest. Vo finančnom vyjadrení sú najnižšie priemerné mesačné platy v Bratislavskom kraji - 28 700 Sk. Len o jedno percento vyššie sú priemerné mesačné platy v Budapeštianskej župe. Z toho vyplýva, že výška platov v Bratislavskom kraji a v Budapeštianskej župe tvorí rovnako len 80% toho, čo podľa prieskumu zarobia zamestnanci v Prahe - 36 100 Sk.

Porovnanie platov v regiónoch s najnižšími platmi
 Zdroj: Merces.sk, Merces.hu, Merces.czNajnižšie platy sú v Prešovskom kraji a Békešskej župe, predstavujú len 73% priemerného platu v Karlovarskom kraji


Prieskum platov poukázal na to, že je veľký rozdiel medzi priemernými mesačnými platmi v regiónoch s najnižšími platmi. Zatiaľ čo v Karlovarskom kraji zarábajú zamestnanci v priemere 24 200 Sk mesačne, v Prešovskom kraji a Békešskej župe sú priemerné platy zamestnancov len necelé tri štvrtiny priemerného platu v českom kraji s najnižším priemerným platom.

Porovnanie platov v regiónoch s najnižšími platmi
 Zdroj: Merces.sk, Merces.hu, Merces.cz