logo

Akú výplatu dostanete pri dovolenke, PN, materskej či OČR?

1.12.2021

cover image

Dovolenka je ideálny čas. Do práce nechodíte, no príjem vám zamestnávateľ zohľadní vo výplatnej páske nasledujúceho mesiaca. Koľko peňazí zarábate, keď ste na dovolenke? A o koľko peňazí prídete, keď sa budete starať o vaše dieťa či rodičov a pôjdete na „peénku“? Prečítajte si, ako sa vypočíta dovolenka, PN, príspevok na materskej dovolenke či (nielen pandemická) OČR.

Kedy si môžem vybrať svoju dovolenku?

Na dovolenku (či už pri mori, v horách alebo na záhrade) máte nárok vtedy ak:

  • máte uzatvorenú platnú pracovnú zmluvu,
  • pracujete na trvalý pracovný pomer.
Ak ste so svojím zamestnávateľom uzatvorili pracovnú zmluvu s definovaným trvalým pracovným pomerom, máte nárok na dovolenku, a to v prípade, ak vykonávate svoju prácu nepretržite jeden celý rok. Aby ste však u svojho zamestnávateľa „nemuklovali“ celý prvý rok v kuse bez dovolenky, v Zákonníku práce je definovaná aj dovolenka za pomernú časť kalendárneho roka. Tá umožňuje čerpať voľno zamestnancovi aj vtedy, ak nepracoval u zamestnávateľa celý kalendárny rok (iba jeho časť) a vykonával svoj prácu po dobu minimálne 60 dní.

Základná výmera dovolenky je podľa legislatívy najmenej štyri týždne. Ak ste však už dovŕšili vek 33 rokov, máte nárok na dovolenku o týždeň dlhšiu. Samozrejme, viacero zamestnancov poskytuje aj viac dovolenky. Či už z dôvodu vysokej rizikovosti vykonávanej práce alebo ako motivačnú zložku.

Zamestnávateľ vám platí aj za oddych


Legislatíva hovorí, že zamestnancovi za vyčerpanú dovolenku patrí náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Vyplácaniu dovoleniek sa venujte § 116 zákona č. 311/2001 Z.z. ,t.j. Zákonník práce. Krkolomná definícia zo zákona hovorí, že priemerný zárobok sa vypočítava „zo mzdy zaúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období.“ Časovo je obdobie definované ako kalendárny štvrťrok. Zjednodušene – ak ste čerpali dovolenku v mesiacoch júl až september 2021, rozhodujúcim obdobím bol apríl až jún 2021.

2 vzorce = 1 výpočet


Mzdárky vypočítajú priemernú hodinovú mzdu tak, že podelia výšku vašej hrubej mzdy počtom odpracovaných hodín v rozhodujúcom období. Následne zistený priemerný hodinový zárobok vynásobia počtom dní dovolenky a počtom odpracovaných hodín. Vo výsledku je suma, ktorá bude svietiť na vašej výplatnej páske.

Priemerná hodinová mzda = hrubá mzda zamestnanca/počet odpracovaných hodín v rozhodujúcom období

Náhrada mzdy za dovolenku = priemerný hodinový zárobok x počet dní dovolenky x počet pracovných hodín

Keď ste chorí, pýtajte si péenku


Pracovná neschopnosť, t.j. PN môže byť zamestnancovi uznaná v prípade choroby, úrazu alebo nariadeného karanténneho opatrenia (tzv. pandemická PN). Táto finančná dávka je priznaná iba počas prvých 10 dní choroby či úrazu, od 11. dňa hovoríme už o nemocenskej dávke.

Pri PN vám na účte nepríde rovnaká suma ako v prípade dovolenky či OČR. Od prvého do tretieho dňa má zamestnanec nárok na 25 % denného vymeriavacieho základu, od 4. do 10. dňa „péenky“ má nárok na 55 % zo spomínaného základu. Aj z tohto finančného dôvodu niekedy zamestnanci uprednostnia pri chorobách čerpanie dovolenky namiesto náhrady príjmu v dôsledku práceneschopnosti.

Pandemické nemocenské prinesie do peňaženky zamestnanca sumu vo výške 55 % z denného vymeriavacieho základu. Jej čerpanie je podmienené nariadením karantény a izolácia v súvislosti s ochorením COVID-19 a nárok naň vzniká prvým dňom potvrdenia spomínanej choroby.

Mamičky, viete, koľko vám cinkne na účet?


Materské je finančná dávka vyplácaná zo Sociálnej poisťovne. Nárok na túto dávku má tehotná žena alebo mamina pri starostlivosti o čerstvo narodené dieťa.

Materské sa určuje z denného vymeriavacieho základu alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Mamina má nárok na výšku materského vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu. Vychádza to približne tak, že mamina po dobu takmer 8 mesiacov dostáva takmer rovnaký príjem akoby chodila do práce. Obdobie, počas ktorého materské Sociálna poisťovňa poskytuje, je 34 týždňov, po pôrode 2 alebo viacerých detí je to až 43 týždňov.

Ak nosíte pod srdcom bábätko a radi by ste si preverili, aký príjem na začiatku svojho materstva očakávať, vyskúšajte túto kalkulačku.

(Nielen pandemická) „óčerka“


Ošetrovné predstavuje finančnú podporu, na ktorú má nárok osoba, ktorá sa stará o chorého člena rodiny alebo o dieťa do 10 rokov. Môže ísť o rodiča, manžela, súrodenca či vnúča. Aktuálne sa tento pojem spája predovšetkým s prídavným meno pandemická. Rozdiely medzi klasickou a pandemickou OČR sa dozviete nižšie.

Cyklus ošetrovného začína u lekára, ktorý na dvojdielnom tlačive potvrdí nárok na ošetrovné. Po dopísaní údajov jednu časť predložíte zamestnávateľovi, druhú časť odošle lekár na najbližšiu pobočku Sociálnej poisťovne. Ošetrovné sa poskytuje za kalendárne dni a suma denného ošetrovného je podľa platnej legislatívy 55 % denného vymeriavacieho základu. Pri výpočte si môžete pomôcť aj touto kalkulačkou.

Pandemická „óčerka“ na Slovensku sa začala uplatňovať na začiatku pandémie koronavírusu. Táto finančná podpora je určená rodičom, ktorých deti sa učia online a to z dôvodu, že školské zariadenie bolo zatvorené pre potvrdenú pozitivitu žiaka alebo pedagogického i nepedagogického zamestnanca. Dávku možno poberať iba na žiaka mladšieho ako 11 rokov a počíta sa rovnako ako bežné ošetrovné, a to 55 % priemerného denného vymeriavacieho základu. Ide teda približne o 70 % čistej mzdy zamestnanca.Zuzana Fabrici

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat