Ako využiť psychológiu vo svoj prospech pri... - Platy.sk
logo

Ako využiť psychológiu vo svoj prospech pri vyjednávaní o plate?

1.12.2020

cover image

I keď na spokojnosť zamestnanca v práci vplýva viacero faktorov, mzda má spomedzi všetkých najväčšiu váhu. Inšpiratívny šéf, novučičké kancelárie či vtipní a nápomocní kolegovi vaše účty nezaplatia. Váš pracovný výkon je každý mesiac ohodnotený platom. Ak nie ste spokojní so mzdou, ktorú máte alebo ktorú vám ponúka zamestnávateľ pred podpisom pracovnej zmluvy, môžete vyjednávať. Ako na to s pomocou drobných psychologických trikov?

Poznajte svoju hodnotu

Ísť na vyjednávacie stretnutie o plate či hodnotiaci pohovor nepripravení? Určite nie. Nestačí len pomenovanie vašich pracovných výstupov, ľudských hodnôt a prínosu pre firmu. Pripravte si konkrétne číslo, ideálne jeho rozpätie. O koľko by ste chceli zvýšiť plat? O 20 - 30 %? O 200 - 300 EUR? Otvorene sa rozprávajte so svojím zamestnávateľom o tom, aká je vaša predstava o mesačnej mzde. Ak ste si nie istí, ako sa pohybujú mzdy vo vašom segmente a lokalite, vyskúšajte mzdový porovnávač. Nebudete tak opatrne skromní ani egoisticky drzí.

Ak to situácia umožňuje, ukážte svojmu šéfovi, koľko peňazí spoločnosti ušetríte. Ak by časť vašej práce vykonával externista, firmu by určite stál viac peňazí.

TIP: Ak do firmy ešte len nastupujete, môžete sa dohodnúť na prehodnotení vašej mzdy po uplynutí skúšobnej doby a obojstrannej spokojnosti. Ak si chcete túto dohodu poistiť, trvajte na tom, aby o nej bola zmienka v pracovnej zmluve.

Prvá ponuka nie je konečná ponuka

Na to, aby bol vyjednávací proces úspešný, musia byť vo finále spokojné obidve strany. Ak vezmete ponuku, s ktorou nie ste spokojní, povedzte to na rovinu. Berte to ako medzistupeň na ceste za splnením vašich platových požiadaviek. Váš zamestnávateľ nebude prekvapený, keď sa v jeho dverách o pol roka zjavíte s rovnakou požiadavkou. Avšak, za uplynulý čas budú vaše pracovné výstupy pod jeho drobnohľadom. Máte vynikajúcu šancu presvedčiť ho. Tak to využite.

Ste človek s príbehom

Vlažné obchodné debaty a neosobné frázy nie sú správna cesta pri vyjednávaní o plate. V konverzáciách, ktoré sú osobnejšie, otvárajú osobný príbeh zamestnanca a jeho ľudskú podobu, je vyššia šanca vyjednať vyšší plat. Ak máte so svojím šéfom užšiu väzbu, pozná vašu rodinu, zaujíma sa o vaše (ne)tradičné koníčky, spomeňte ich. Úvodné roztopenie ľadov alebo small talks sú bežnými nástrojmi v obchodných debatách. Využite ich pri jednaní o zvyšovaní vášho platu.

Pozor, neznamená to, že sa šéfovi vyplačete o manželovi, ktorý po sebe neupratuje alebo žene, ktorá chodí neskoro z práce. Zdieľajte len pár úryvkov osobného života na podporu silnejšieho presvedčenia.

Pridajte aj neverbálny prejav

Na stretnutie sa pripravte. Pokojne doma pred zrkadlom. Váš prejav môže byť úzkostlivý alebo sebavedomý. Netreba rozoberať, ktorý z nich viac presvedčí vášho nadriadeného. Vystreté ramená, priamy pohľad do očí, ruky nad stolom, otvorené dlane smerom k počúvajúcemu. Reč tela vám pomôže, nebojte sa ju pri vyjednávaní použiť. Nenafukujte každý argument, použite stručné vety. Hovorte pomaly a priamo. Nezabudnite pri svojom prejave aj počúvať. Nie ste nepriateľom, silný záujem o vašu pozíciu musí byť v rozhovore zrejmý.

Odvádzate kvalitnú prácu? Pochváľte sa ňou

Nastúpite do práce. V jednej ruke držíte zmluvu, v druhej svoju náplň práce. Keď po dvoch rokoch narazíte na oba dokumenty, zbystrite. V zmluve sa nič zásadne nezmenilo. Váš pracovný výkon však ďaleko presahuje to, na čom ste sa na začiatku so zamestnávateľom dohodli. Prípadne na náplň práce čiastočne zmenila. Vykonávate časovo náročnejšiu, odbornejšiu prácu. Zmenilo sa zloženie tímu, vďaka čomu máte naložené na ramenách viac, ako bolo pôvodne dohodnuté.

Popis práce vecne pomenúva činnosti, ktoré má zamestnanec vykonávať. Očakávania sú však mnohokrát vyššie, iné, pomenované medzi riadkami. Ak chcete vyjednávať o plate, argumentom, o ktorý sa môžete oprieť, je váš pracovný výstup. Nie popis. Ale očakávania, ktoré plníte.

S konkurenčnou ponukou neblafujte

Ste zodpovedný zamestnanec s dobrými výkonmi a navyše obľúbený v kolektíve? Váš zamestnávateľ vás nebude chcieť stratiť. On musí počítať aj s nákladmi, ktoré ho stojí výmena zamestnancov. K výplate odchodného a odstupného pripočíta náklady na vyhľadanie nového člena tímu, tiež mu vznikajú náklady na jeho zaškolenie. Ten mu počas skúšobnej doby môže bez udania dôvodu ujsť. A kolotoč začína odznova.

Postrašiť odchodom svojho zamestnávateľa môžete. Predchádzať však tomu musí pracovná ponuka z konkurenčného prostredia. Je to silný argument vo vyjednávaní o cene. Neblafujte pri ňom, pokiaľ nie ste ochotní znášať následky vášho konania. Novú ponuku by ste radi prijali z dôvodu, že je to skvelá príležitosť. Nie preto, že nenávidíte svoju prácu.

Ak využijete opísané psychologické taktiky, stále neexistuje záruka, že budete úspešní. Ak však budete pasívne sedieť v kúte, príjem na vašom účte sa sám od seba nezvýši. Proaktívny prístup vám zlepší vašu finančnú situáciu. Či už z pohľadu krátkodobého alebo dlhodobého.


Zuzana Fabrici

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat