logo

Ako ovplyvňuje inflácia vašu mzdu?

24.9.2021

cover image

Vedeli ste, že minimálna mzda bola v roku 1993 v prepočte na dnešné peniaze 81,63 €? Dnes by trojčlenná rodina z panelákového bytu z tejto mzdy nevedela pokryť ani základné položky ako sú voda, elektrická energia či plyn. Prečítajte si, ako vplýva inflácia na váš plat a ujasnite si rozdiel medzi nominálnou a reálnou mzdou.


Čo je to inflácia?

Ekonómovia definujú infláciu ako všeobecný nárast cien ekonomických statkov, čo spôsobuje zníženie kúpnej sily peňazí. Inflácia teda znižuje množstvá tovarov a služieb, ktoré si môžeme kúpiť za peňažnú jednotku.

Jednoduchšie povedané, kým v roku 2010 ste v obchode s potravinami kúpili jedlo za 100 €, v roku 2021 by vás úplne identický nákup stál viac peňazí. Príčinou je zvyšovanie cien vstupov (energie, suroviny,...), ktorý sa odráža v cenách výstupov pre koncového spotrebiteľa.

Miera inflácie sa vyčísľuje v percentách a v období posledných rokov sa podľa Štatistického úradu pohybuje na úrovni 1 až 3 %. Pri výpočte sa zohľadňujú ceny potravín, šatstva, bývania, paliva, dopravy, zdravotnej starostlivosti, výdavkov na vzdelávanie a iných tovarov a služieb každodennej potreby.

Mierna, cválajúca či hyper?

Ekonómovia vo svojich poučkách definujú miernu, cválajúcu a hyperinfláciu. Mierna inflácia neprekračuje tempo rastu ekonomického výkonu v danej krajine a vyjadruje sa jednociferným číslom.

V hodnotách 10 až 100 % vyjadrujeme cválajúcu infláciu, pri ktorej výrazne klesá kúpna sila peňazí. Pri hyperinflácii ide už o extrém, pri ktorom peniaze strácajú svoj význam. V Nemecku hyperinfáciu zaznamenali po 2. svetovej vojne. Extrémna hyperinflácia zavládla v roku 2008 aj v Zimbabwe. Ceny tovarov sa vtedy zdvojnásobovali každé tri hodiny.

Pýtajte si vyšší plat. Lebo inflácia.

Predstavte si, že ste pred piatimi rokmi dostali za svoju prácu odmenu 1 000 €. Odvtedy sa vaša mzda nezvýšila, a teda rast nominálnej mzdy predstavuje 0 %. Reálna mzda vám za toto obdobie klesla až o 9 %, čo predstavuje ročné zníženie o 2 %.

Nominálna mzda je mzda vyjadrená v peniazoch. Reálna mzda vyjadruje kúpnu silu, teda čo si za svoje peniaze môžete kúpiť. Je znížená o mieru inflácie.

Ak vám teda váš zamestnávateľ nominálnu mzdu medziročne nezvyšuje, de facto si za svoj príjem môžete kúpiť menej a menej tovarov a služieb. Pomocou tejto kalkulačky si jednoducho vypočítate, ako sa zmenila vaša reálna mzda za uplynulé obdobia.

Vývoj reálnych miezd za štvrťstoročie

Štatistický úrad pravidelne monitoruje vývoj reálnych miezd. Medziročne porovnáva výšku nominálnej mzdy očistenú o infláciu (t.j. reálnu mzdu) a prináša percentuálne vyjadrenie tejto zmeny. V nasledujúcom grafe vidíte, že krátko po vzniku Slovenskej republiky, ale aj okolo roku 2000 si Slováci v dôsledku vysokej miery inflácie zakúpili za svoj plat menej tovarov a služieb.


Čo na to zamestnávatelia?

V dotazníkových prieskumoch, ktoré realizovala NBS, sa pýtali zamestnávateľov, či zohľadňujú mieru inflácie v mzdách svojich zamestnancov. Kladne odpovedala len necelá polovica, teda 46 % opýtaných. Z prieskumu vyplynulo, že najvýraznejší faktor ovplyvňujúci rast miezd zamestnancov je ziskovosť firmy. Tento ukazovateľ na zvyšovanie platov vplýva oveľa výraznejšie ako miera inflácie.


Zuzana Fabrici

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat