logo

Ako firmy uvažujú pri nastavovaní výšky platu?

23.7.2019

cover image

Nastaviť odmeňovanie vo firme je hotová alchýmia a nezáleží pritom, či ide o veľkú alebo malú firmu – každá sa riadi svojskými špecifikami. Prečítajte si, ako firmy uvažujú pri nastavovaní platov, čo všetko berú do úvahy a akými rôznymi stratégiami sa riadia.


Téma platov je pre mnohých ľudí citlivá. Každý chce, pochopiteľne, zarábať čo najlepšie a spravodlivo vzhľadom na mieru zodpovednosti, náročnosť práce, pracovné zaradenie či odbornosť.

Ak chcú firmy prilákať kvalitných zamestnancov, musia myslieť práve na to, aby im ponúkli lákavý a adekvátny plat, no zároveň aj na to, aby bola ich ekonomická situácia zdravá.

Stratégie nastavovania platov bývajú rôzne a v tomto článku pravdepodobne neobsiahneme úplne všetky, no oboznámime vás aspoň s tými základnými, od ktorých sa odvíjajú všetky ostatné.

Mzdová politika

Mzdová politika vo firmách je väčšinou jasne stanovená a predstavuje súbor pravidiel, podľa ktorých sa riadi finančné (aj nefinančné) odmeňovanie. V pravidlách je stanovené napríklad to, akú hodnotu má tá-ktorá pracovná pozícia, teda v akom rozmedzí sa pohybuje základný plat, no takisto za akých podmienok sa vypláca variabilná zložka mzdy, 13. či 14. plat, príspevky na dôchodkové systémy, odmeny pri pracovnom výročí, životnom jubileu a iné.

Aj keď samotné nastavovanie miezd v mnohých prípadoch nemusí byť verejne známe, transparentné bývajú možnosti vyplácania bonusov, odmien a iných benefitov. Zamestnanci vďaka mzdovej politike vedia, kedy, za akých podmienok a v akej výške môžu očakávať odmenu.

Podľa akých pravidiel sa zamestnávatelia riadia?

Rozdelenie zamestnancov do pracovných skupín

Každá firma musí mať na mzdy zamestnancov vyčlenený rozpočet na konkrétne obdobie (väčšinou na kalendárny rok). Rozdelenie do pracovných skupín sa využíva najmä preto, že je efektívne celkový rozpočet rozdeliť ešte na menšie časti a ľahšie tak zohľadniť špecifiká konkrétnych pracovných pozícií.

Firmy tak najčastejšie delia pracovné pozície na strategické, manažérske, špecializované (vyžadujúce konkrétne znalosti), výrobné, pomocné a iné. Typy kategórií veľmi závisia od odvetvia, v ktorom firma pôsobí.

Delenie zamestnancov do skupín však môže byť aj na základe úrovne ich skúseností – najčastejšie sa tak stretnete s pozíciami, ktoré majú označenie junior, senior či middle, pri ktorom majú seniori, pochopiteľne, vyššie platy ako začínajúci juniori.


Motivujúce variabilné zložky mzdy podľa merateľného výkonu

Rozdelenie mzdy na základnú a motivujúcu (variabilnú) zložku mzdy je jednou z najobľúbenejších stratégií odmeňovania. Variabilnú zložku mzdy tak môžu zamestnávatelia naviazať na konkrétne merateľné ukazovatele (KPI), medzi ktoré napríklad patrí počet predaných či vyrobených produktov, suma, ktorú firme zarobili, kvalita vykonanej práce ale takisto aj dochvíľnosť.

Zamestnanci dopredu poznajú pravidlá, akým spôsobom sa KPI premieňajú na mzdu a ak chcú, aby bola čo najvyššia, sú motivovaní tomu podriaďovať aj svoju prácu.


Balans medzi príjmami a výdavkami

Pri určovaní výšky miezd a celkového rozpočtu, ktorý má firma na zaplatenie svojich zamestnancov, je vždy dôležité, aby v konečnom dôsledku dosiahla balans medzi tým, koľko zarobí a koľko minie. Aby bola spoločnosť ekonomicky zdravá, nemala by vyplácať mzdy na úkor ziskov, ktoré môže neskôr premeniť na zveľaďovanie podnikania, preto by už na začiatku mala nastaviť mzdy tak, aby korešpondovali so súčasnými aj budúcimi finančnými cieľmi firmy.


Tabuľkové platy

Platové tarify (známejšie ako tabuľkové platy) sa týkajú najmä štátnych zamestnancov a predstavujú pomerne transparentný systém pre určovanie základnej zložky mzdy. Týkajú sa pedagogických a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl a výskumníkov, a pracovníkov verejnej správy. Ich platy v tabuľkách sa odvíjajú podľa rokov praxe a zaradenia do platovej triedy. Je možné, že sa týmto modelom inšpirovali aj niektoré súkromné firmy.


Platový prieskum

Platové prieskumy predstavujú pre firmy výborný odrazový mostík pri nastavovaní výšky mzdy. Keďže zamestnávatelia chcú byť konkurencieschopní aj čo sa týka prilákania kvalitných zamestnancov, potrebujú ponúkať férové a reálne mzdy vzhľadom na trh práce, odvetvie, skúsenosti aj lokalitu.

Informáciu o tom, akú minimálnu mzdu by mali ponúknuť na konkrétnu pozíciu, nájdu napríklad na platovom portáli Platy.sk. Môžu sa tak ubezpečiť, že plat, ktorý chcú ponúknuť, je na danú pracovnú pozíciu adekvátny.


Trend transparentných platov vo svete

Najmä v západných krajinách sa čoraz viac dostáva do popredia absolútna transparentnosť platov. Znamená to, že verejne dostupné sú nielen spôsob a pravidlá, podľa akých sa nastavujú platy, ale tiež aj platy všetkých zamestnancov, nevynímajúc najvyšších manažérov firiem.

Prečo sa firmy rozhodujú zverejňovať tieto informácie?

Pretože zamestnanci sú tak vraj viac motivovaní, produktívni a ochotnejší pracovať v tímoch, keď vedia, že sú všetci odmenení spravodlivo.

Jedným z najznámejších príkladov absolútnej transparentnosti platov je americká firma Buffer, ktorá na svojom blogu zverejnila vzorec, podľa ktorého počítajú mzdy a takisto aj tabuľku s platmi všetkých zamestnancov.


© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat