logo

Ak kariérna zmena - tak do lepšieho – vyššia mzda je stále najdôležitejším impulzom pre zmenu práce

19.2.2018

Pre zamestnancov je najdôležitejším kritériom pri výbere nového zamestnania jednoznačne lepšie finančné ohodnotenie v porovnaní s tým, čo aktuálne zarábajú. Viac peňazí a finančných benefitov je rozhodujúcim faktorom pre 63 percent zamestnancov pri rozhodovaní sa medzi viacerými pracovnými ponukami. Pre ľudí, ktorí sa cítia vo svojej práci platovo podhodnotení, je vyšší plat kľúčovým kritériom až v tri štvrtine prípadov. Druhým najdôležitejším faktorom, ktorý najčastejšie zaváži pri rozhodovaní, je zaujímavá pracovná náplň. Práve zaujímavejšia práca je silnou motiváciou pre zmenu predovšetkým pre ľudí, ktorí sú spokojní so svojím platovým ohodnotením. S tým súvisí aj tretie najsilnejšie kritérium a to podnetné, stimulujúce prostredie, kde by zamestnanec naplno využil svoje znalosti a vedomosti.Zistenia pochádzajú z aktuálneho medzinárodného zamestnaneckého prieskumu portálu Paylab.com. Prieskum Salary Satisfaction and Preferences sa realizoval v novemberi a decembri 2017 na vzorke 41.321 respondentov10 krajinách Európy. Je súčasťou Paylab Compensation Monitoru, ktorý na pravidelnej báze monitoruje trendy v oblasti odmeňovania a zamestnaneckého správania.

dd

1.      Čo za to dostanem?

2.      Je práca, ktorú budem vykonávať pre mňa dostatočne zaujímavá?

3.      Ako sa môžem v danom prostredí realizovať?


Ak by sme zhrnuli výsledky prieskumu, toto sú najkľúčovejšie otázky, ktoré majú pre zamestnancov najvyššiu prioritu. Podľa nich sa najčastejšie rozhodujú, ak si vyberajú medzi viacerými pracovnými ponukami. Zamestnancom sa musí kariérna zmena vyplatiť – a to najmä finančne. Paylab pripravil zoznam odvetví, kde sú platy najvyššie. ako aj sériu videí s tipmi, ako vyjednávať o plate a pracovných podmienkach. 

Mnohí zamestnanci uviedli medzi najdôležitejšie kritéria, podľa ktorých sa rozhodujú aj iné oblasti. Pre troch z desiatich zamestnancov je kľúčové, aby boli vzťahy na pracovisku lepšie, ako v ich súčasnom zamestnaní. Na toto kritérium sú o niečo vnímavejšie ženy. Pre rovnaký počet ľudí je tiež dôležitým kritérium výberu to, aby mali perspektívu pre ďalší kariérny rast. Pre 28 percent zamestnancov je nezanedbateľným faktorom to, aby firma ponúkala časovú flexibilitu - napríklad vo forme flexibilného pracovného času, možnosti práce z domu, vyššieho počtu dní voľna alebo možnosti pracovať na skrátený úväzok. Na tento benefit prihliadajú o niečo častejšie ženy. Do druhej skupiny dôležitých otázok pri zvažovaní ponuky patrí:

 

4.      S kým budem pracovať a aké vzťahy na pracovisku vládnu?

5.      Aké konkrétne možnosti budem mať pre môj ďalší rozvoj a rast?

6.      Budem mať popri práci čas na rodinu a vlastné záujmy?

 

Nezanedbateľným kritériom, ktoré do celého procesu rozhodovania vstupuje, je vzdialenosť pracoviska od domu. Toto kritérium je podstatným výberovým prvkom pre 18 percent respondentov – tiež tento bod riešia o niečo častejšie ženy – (21 percent žien oproti 16 percentám mužov). Na základe konkrétnych nefinančných benefitov, ktoré zamestnávateľ ponúka, sa rozhoduje asi 5 percent zamestnancov. Značka zamestnávateľa a prestížnosť práce pre daného zamestnávateľa by bolo kľúčové pre 5 percent ľudí. Employer brand riešia o niečo častejšie ľudia v nižšom a strednom manažmente (7,3 %) a v top manažmente (8,4 percent). O niečo menej frekventovanými otázkami pri selektívnom procese zo strany zamestnancov sú:

 

7.      Ako dlho budem dochádzať do práce?

8.      Aké iné nefinančné benefity/výhody zamestnávateľ ponúka?

9.      Do akej miery je prestížne pracovať pre danú značku zamestnávateľa?


Platové prieskumy zamestnanci často využívajú ako zdroj informácií, ak chcú zistiť, aká je ich aktuálna hodnota na trhu práce vzhľadom na pracovnú pozíciu, ktorú vykonávajú, prípadne plánujú vykonávať.Prieskum Paylab tiež monitoroval, ako zamestnanci hodnotia svoj príjem. Iba pätina zamestnancov v Pobaltí (Estónsko, Litva a Lotyšsko) a štvrtina v strednej a južnej Európe (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko) je presvedčená, že dostávajú primeranú odmenu za svoju prácu. Najväčšiu mieru spokojnosti s platom prejavili zamestnanci vo Fínsku, kde každý druhý zamestnanec považuje svoj príjem za primeraný. 

Naopak, každý druhý zamestnanec v Pobaltskom regióne a v strednej Európe považuje svoj príjem za nedostatočný vzhľadom na pracovnú pozíciu, ktorú vykonáva. Najväčšiu mieru nespokojnosti s platom vyslovili zamestnanci v Slovinsku a v Litve, kde až 6 z 10 zamestnaných ľudí považujú svoj plat za nedostatočný.  Najnižšiu mieru nespokojnosti s platom prejavili zamestnanci vo Fínsku, kde platové podhodnotenie cítia štyria z desiatich zamestnaných Fínov. Viac o výsledkom prieskumu si prečítajte v článku: Zmena zamestnania je stále najpreferovanejšia stratégia, ako si zamestnanci zvyšujú príjem.

O prieskume 

Medzinárodný zamestnanecký prieskum s fokusom na tému Salary Satisfaction and Preferences sa realizoval v 10 krajinách Európy na celkovej vzorke 41 321 repondentov. Je súčasťou Paylab Compensation Monitoru, ktorý na pravidelnej báze sleduje trendy v oblasti zamestnaneckých preferencií a odmeňovania v Európe. Zber dát sa uskutočnil v mesiacoch November a December 2017 prostredníctvom lokalizovaných salary portálov: the Czech RepublicPlaty.cz (7354 respondents), SlovakiaPlaty.sk (8485 respondets), HungaryFizetesek.hu (4174 respondents), SloveniaPlaca.si (2966 respondents), Croatia - MojaPlaca.hr (4260 respondents), SerbiaInfoPlate.rs (1127 respondents), EstoniaPalgad.ee (1596 respondents), LithuaniaManoalga.lt (2825 respondents), LatviaAlgas.lv (1702 respondents), Finland Palkkadata.fi (6832 respondents).
Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat