logo

9 faktorov, ktoré vplývajú na to, koľko zarábame

4.4.2019

cover image

Výšku platu ovplyvňujú rôzne činitele - predovšetkým vaša konkrétna pracovná pozícia. Zostavili sme zoznam deviatich kľúčových faktorov, ktoré do veľkej miery vysvetľujú, prečo zarábate viac alebo menej v porovnaní s trhom. Myslite sa to, keď budete najbližšie analyzovať svoj plat alebo uvažovať o kariérnej zmene.


1. Práca v silných odvetviach

Pracujete alebo si hľadáte prácu v energetike alebo v gastropriemysle či službách? To, aké ekonomicky silné je odvetvie, totiž ovplyvní aj vašu mzdu.

Platí, že spoločnosti pôsobiace v silných odvetviach majú lepšie platy na všetkých úrovniach pracovného zaradenia, pretože majú aj štedrejšie nastavený odmeňovací systém vrátane finančných bonusov. Medzi silné odvetvia dlhodobo patrí oblasť IT, energetiky, telekomunikácií, bankovníctva a tiež silné priemyselné odvetvia ako elektrotechnický a automobilový priemysel.

Pokojne sa môže stať, že napríklad office manager vo firme pôsobiacej v oblasti dodávky energií môže zarobiť až o 30 % viac ako office manager v spoločnosti pôsobiacej napríklad v cestovnom ruchu.2. Práca vo veľkých korporáciách

Na to, koľko zarábame, má vplyv aj veľkosť spoločnosti, pre ktorú pracujeme. Veľké korporácie ponúkajú svojim zamestnancom zväčša výhodnejšie platové podmienky aj systém benefitov, ako menší zamestnávatelia.

Podľa analýzy medzinárodného portálu Paylab, ktorého súčasťou sú aj Platy.sk, sú priemerné platy vo firmách s viac ako 250 zamestnancami až o 14 percent vyššie ako platy v malých firmách do 50 zamestnancov.


3. Súkromný sektor so zahraničnými vlastníkmi platí lepšie

Priemerný plat v súkromnom smere je spravidla vyšší ako v štátnom. Najvyššie priemerné platy sú pritom v súkromných firmách so zahraničným vlastníkom.

Priemerné platy v zahraničných firmách sú v priemere o 43 % vyššie ako platy v štátnych či obecných inštitúciách. Hlavne zahraničné korporácie prinášajú na rozvíjajúce sa trhy viac kapitálu, zaujímavú firemnú kultúru aj štandardy v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Dôvodom veľkých rozdielov je aj to, že platy zamestnancov vo verejnej službe sú nastavené podľa zákonne stanovených limitov a tabuliek.

Zdroj: www.platy.sk


4. Získaná prax obohacuje príjem

Ak ste začali pracovať len nedávno, máme pre vás dobrú správu - váš plat bude s rokmi praxe rásť. V priemere sú totiž platy ľudí s viac ako šesťročnou praxou na jednej pozícii približne o 38 % vyššie ako platy začiatočníkov.

Získaná prax býva na pracovnom pohovore kľúčovým argumentom pri vyjednávaní o finálnej výške mzdy. Zvlášť významné sú pracovné skúsenosti zo zahraničia, na zaujímavých projektoch, prípadne práca s rôznymi online nástrojmi, ľuďmi, skúsenosti s manažovaním tímu a podobne.

Personalisti a budúci šéfovia si radi vypočujú príbehy z vašej praxe, pretože sa pozerajú na to, akú pridanú hodnotu získanú praxou viete do ich spoločnosti priniesť.


Zdroj: www.platy.sk


5. Ľudia s diplomom majú platový náskok

Voľba vzdelania a študijného odboru má zásadný vplyv na budúce príjmy každého zamestnanca. Ľudia s vysokoškolským vzdelaním dokážu v priemere zarobiť aj o polovicu viac ako zamestnanec s ukončenou strednou školou. Súvisí to aj s náročnosťou práce, pri ktorej sa vysokoškolské vzdelanie vyžaduje.

Platový náskok sa navyše s pribúdajúcim vekom zväčšuje, keďže zamestnanci s titulom dosahujú počas svojej kariéry dynamickejší platový progres.

Z hľadiska celoživotných príjmov platový náskok absolventov vysokých škôl už spravidla stredoškolskí absolventi nikdy nedobehnú.


6. S vekom sa mení dynamika rastu mzdy

Vek, v ktorom ľudia vo všeobecnosti dosahujú najvyššie príjmy, je 37 – 40 rokov. Platy totiž rastú dynamicky najmä mladším zamestnancom, ktorí sú ochotní častejšie meniť zamestnanie. S vekom sa menia preferencie ľudí, ktorí hľadajú skôr stabilitu. Starší zamestnanci sú lojálnejší a nemenia prácu tak často, ako mladšie ročníky.


7. U žien spomaľujú platový progres deti

Priemerný platový rozdiel na rovnakej pracovnej pozícii medzi mužom a ženou je na úrovni deviatich percent v neprospech žien.

Najčastejším dôvodom je kariérna pauza žien z dôvodu rodičovstva - zatiaľ čo sa ženy venujú rodine, muži napredujú kariérne aj platovo. Ženy si tiež často musia hľadať prácu, ktorá je časovo menej náročná, aby jednoduchšie zladili rodinné a pracovné povinnosti.

Na príjem žien má teda do veľkej miery vplyv dĺžka kariérnej pauzy, ale aj podpora a pomoc od najbližších pri starostlivosti o domácnosť či pracovné podmienky vytvorené zamestnávateľom. Niektoré firmy sa v súčasnosti viac snažia podporovať diverzitu na pracoviskách a vytvárať ženám také prostredie, aby mali s mužmi vyrovnané príležitosti.


8. Vo veľkých mestách sú vyššie príjmy

Podľa analýzy dát  vo všetkých krajinách siete Paylab sú vo väčších mestách, predovšetkým v hlavných metropolách lepšie platové podmienky ako v menších mestách a regiónoch mimo hlavného mesta. Je to hlavne kvôli tomu, že sa tam koncentruje najviac centrál podnikov, a teda je tam aj konkurencieschopnejšia ponuka práce.

Účtovník v hlavnom meste napríklad môže zarábať až o 25 % viac ako účtovník zamestnaný v regióne mimo hlavného mesta. Pri lokalite je však nutné prihliadať aj na rozdielne životné náklady, ktoré bývajú v mestách spravidla vyššie. Významné rozdiely v platoch sú najmä v oblasti obchodu.

Napríklad v Českej republike dosahujú zamestnanci v tomto sektore v Prahe až o 43 % vyššie príjmy ako zamestnanci v iných regiónoch.


Zdroj: www.platy.sk


9. Asertívni ľudia hovoria o svojich platových nárokoch hlasnejšie

Byť asertívny pri nastavovaní odmeny za vykonanú prácu sa oplatí. Zamestnanci, ktorí iniciatívne otvoria tému platu so svojim nadriadeným a postavia ju na správnych argumentoch, zvyčajne dosiahnu aspoň nejaké prilepšenie a výhody. Do veľkej miery váš finálny príjem a podmienky, za akých pracujete, závisia aj od vašej osobnej zaangažovanosti.

Tému úpravy platu sa oplatí otvárať vtedy, ak sa vám podaril významnejší úspech, zefektívnili ste procesy, prispeli ste k napredovaniu firmy či k šetreniu nákladov. O plat môžete svojho zamestnávateľa požiadať aj v prípade, ak výška vašej základnej mzdy už dlhšie stagnuje, prípadne je nižšia, ako sa aktuálne pohybuje trhová hodnota pozície. 
© Platy.sk

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat