logo

4 dôvody, prečo sa oplatí ísť na vysokú školu

2.8.2022

cover image

I keď štúdium na vysokej škole nie je pre každého, bezpochyby má viac výhod ako nevýhod. Čo vás najväčšmi motivovalo k štúdiu na vysokej škole? Bolo to lepšie uplatnenie na trhu práce alebo pravdepodobnosť vyššieho platového ohodnotenia v budúcnosti?


Absolventi stredných škôl stoja pred rozhodnutím, či pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo sa zaradiť na pracovný trh a nájsť si prvú prácu. Niektorí maturanti sa rozhodnú pre podnikanie, iní sa zamestnajú. Posledná skupina nahradí učebnice skriptami a vhupne do vysokoškolského života. Prečo ich rozhodnutie považujeme za správne?

1. Prvý skutočný networking

Vzťah s človekom, ktorý vie s vami do rána ťahať v bare a o dva dni sa plahočiť nad skriptami (rovnako do rána), nebýva povrchný. Je vysoká pravdepodobnosť, že s ľuďmi, ktorých stretnete na vysokej škole, si vybudujete dôverné vzťahy trvajúce celý život. Na vysokej škole máte dostatok času, málo alebo žiadne záväzky a stres len počas skúškového obdobia. To už počas pracovného a rodinného života platiť nemusí. Navyše je pravdepodobné, že sa so svojimi spolužiakmi stretnete aj vo profesijnom živote. Na univerzite zažijete prvý poctivý networking.

2. Brána do sveta príležitostí

ERAZMUS je program, vďaka ktorému hranice vlastnej krajiny, ale i vlastného pohodlia prekročilo už mnoho študentov. Študent, ktorý prejaví záujem o tento program počas vysokej školy, odíde študovať na pol roka, prípadne rok na európske či svetové školy. Najvýznamnejším benefitom štúdia v zahraničí je nepochybne zvýšenie úrovne cudzieho jazyka. Ďalšími sú zbavenie sa strachu z neznámeho, posilnenie zodpovednosti, nadväzovanie nových vzťahov a kamarátstiev a prvé pracovné skúsenosti v podobe stáži a part-time jobov.

Aj keď sa rozhodnete ostať počas celého štúdia na Slovensku, môžete sa chopiť rôznych príležitostí, ktoré prinášajú tuzemské firmy, neziskové organizácie či samotné univerzity. Veď napríklad aj také angažovanie sa v študentskom parlamente vám dá organizačné schopnosti či umenie argumentácie.

3. Väčšia finančnú istotu v dospelosti

Peniaze sú nepochybne silný motivátorom (nielen) pre mladých bez ohľadu na to, v ktorej európskej krajine žijú.

Podľa prieskumu portálu platy.sk, ktorý sa realizoval v 16 krajinách, hrá vysokoškolské vzdelania vysoký prím s ohľadom na finančný príjem jednotlivca. Štatistiky porovnávali priemerné platy stredoškolských a vysokoškolsky vzdelaných ľudí v jednotlivých vekových kategóriách.

Ak máte 45 až 54 rokov a doštudovali ste vysokú školu, zarábate priemerne o 631 € viac ako vaši rovesníci, ktorí išli po strednej škole pracovať.


Zaujímavým ukazovateľom je aj platový medián. Ten môžeme vysvetľovať tak, že jedna polovica obyvateľov zarába viac ako je hodnota platového mediánu, druhá menej. Platový medián zamestnancov s ukončenou strednou školou je 1 000 €, vysokoškolsky vzdelaní ľudia dosahujú strednú hodnotu mzdy o 500 € vyššiu. Na porovnanie, platový medián vo Fínsku je pre stredoškolákov 3000 € a pre vysokoškolsky vzdelaných ľudí 4150 €.


Ďalšie zaujímavé štatistiky si môžete prezrieť na tomto linku.

4. Užitočné pracovné skúsenosti

Úspešné slovenské i zahraničné firmy ponúkajú študentom počas ich štúdia pracovné stáže a prácu na čiastočný úväzok. Okrem budovania si zodpovedného prístupu k práci získa študent cenné pracovné skúsenosti, overí si v praxi čo ho (ne)bude v budúcom povolaní baviť a v prípade part-time práce si zarobí svoju prvú výplatu. Nie je na mieste odmietať ani neplatené stáže u prestížnych zamestnávateľov. V prvom CV po vysokej škole môže byť práve stáž ukazovateľom šikovnosti, spoľahlivosti a pracovitosti.


Zuzana Fabrici

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat