logo

4-dňový pracovný týždeň: Budúcnosť či utópia?

20.12.2022

cover image

Predstavte si, že pracujete iba štyri dni v týždni. Zvyšné dni oddychujte, venujte sa svojej rodine či koníčkom. Mzda sa nezmení, neprídete ani o pracovné benefity. Váš pracovný týždeň nebude trvať 40, ale iba 32 hodín. Budete efektívni, váš nadriadený bude spokojný. Je štvordňový pracovný týždeň realita či utópia?

Šťastní, oddýchnutí zamestnanci, ktorí sa venujú práci iba štyri dni v týždni a spokojný šéf, ktorý si vysoko cení efektivitu svojich zamestnancov.

Nie je to rozprávka, ale model štvordňového pracovného týždňa, ktorý už otestovali viaceré krajiny (nielen) v Európe. Výsledky pilotných projektov sú veľmi pozitívne. Experiment sa objavil dokonca už aj na Slovensku.

Štvordňový pracovný týždeň testovala poisťovňa NN. V jej prípade išlo o hybridné spojenie, keď majú zamestnanci možnosť pracovať iba štyri dni v týždni, avšak mesačne musia naplniť plný pracovný fond päťdňového pracovného týždňa. „Po roku sme spokojne skonštatovali, že náš nový model práce je úspešný. Nemal negatívny vplyv ani na produktivitu, ani na pracovný výkon, efektivitu a kvalitu NN servisu,“ povedala Jana Šimková, HR business Partner pre poisťovňu NN.

Kde už nie je štvordňový pracovný týždeň fikcia?

Experimenty sa realizovali na Novom Zélande, vo Veľkej Británii, ale i v Belgicku a na ostrovnom Islande. Nesú jeden spoločný znak, a to pozitívne hodnotenie zamestnancov aj zamestnávateľov. Do testovania štvordňového pracovného týždňa boli zapojené spoločnosti z rôznych odvetví. Skúmali sa vplyvy v súkromnom i štátnom sektore, zúčastnila sa ho rozličné vzorky zamestnancov. Ako hodnotia model štvordňového pracovného týždňa v Japonsku, v Anglicku či na Islande?

Štvordňový pracovný týždeň vyskúšali pracovití Japonci

Lastovičkou v krajine workoholikov je spoločnosť Panasonic. Pretože work-life balance je silnou hodnotou spoločnosti, umožnili svojim zamestnancom vyskúšať si štvordňový pracovný týždeň. Očakávajú, že zavedením tohto modelu vysoko stúpne efektivita i spokojnosť zamestnancov. Je to výzva, vzhľadom na to, že v Japonsku nie je nezvyčajné pracovať po pracovnej dobe alebo počas dovolenky. Podarí sa im dosiahnuť rovnaké výsledky ako japonskému Microsoftu?

Tam sa rozhodli vyskúšať experiment s približne 2300 zamestnancami. Generálny riaditeľ Microsoft Japan Takuya Hirano sa pre Guardian vyjadril k téme štvordňového pracovného týždňa: „Chcem, aby zamestnanci premýšľali a zažili, ako môžu dosiahnuť rovnaké výsledky s o 20 % kratším pracovným časom.“ Zároveň dodal, že zostávajúci čas by mali zamestnanci využiť na oddych a ďalšie vzdelávanie.

Voľné piatky priniesli do firmy šťastnejších, efektívnejších zamestnancov a zvýšenie produktivity až o 40 %. Malo to i pozitívny ekologický dopad. Znížila sa spotreba elektrickej energie v kanceláriách i množstvo vytlačených papierov.

Británia testuje, na Islande už aj v legislatíve

Nezávislá organizácia Autonomy, ktorá sa (okrem iného) angažuje v témach ekológie a budúcnosti práce, pomohla k spusteniu experimentu štvordňového pracovného týždňa vo Veľkej Británii. Reakcie zamestnancov sú veľmi pozitívne. Do pilotného projektu sa zapojilo takmer 70 organizácií, pričom až 95 % z uvádza, že produktivita ostala nezmenená alebo sa zvýšila. Medzi zapojenými sa nachádzajú banky, marketingové agentúry aj miestne obchody.

V environmentálnej organizácii Platform London vypočítali, že ak by sa pracovný týždeň plošne skrátil na štyri dni, emisie uhlíka klesnú o 127 miliónov ton ročne. Britskí zákonodarcovi sa budú v krátkom čase zaoberať aj zmenou legislatívy, ktorá by umožnila skrátiť pracovný týždeň.

Island bol jednou z prvých krajín, v ktorej sa začalo o štvordňovom pracovnom týždni hovoriť nahlas. Pilotné projekty ukončili v roku 2019, experiment prebiehal na vzorke 2500 pracovníkov z verejného i súkromného sektora. A výsledky? Ohromujúce.

Riaditeľ výskumu z organizácie Autonomy pre BBC poznamenal: "Ukazuje to, že verejný sektor je zrelý na to, aby bol priekopníkom kratších pracovných týždňov - a z toho sa môžu poučiť aj iné vlády." Výsledkom prieskumu bolo zakomponovanie modelu štvordňového pracovného týždňa do legislatívy. Aj preto pracuje alebo môže pracovať až 86 % islandských zamestnancov iba štyri dni v týždni.


Zuzana Fabrici

Zistite, či zarábate férovo

Získajte bezplatné osobné porovnanie platu.

Porovnajte si plat