logo
Údaje o Vás
Benefity
Výsledky porovnania
1
2
3
4

Pozícia a plat

Prosím, v dotazníku uveďte len pravdivé údaje. Na základe Vami vyplnených údajov dostanete bezplatné porovnanie platu s pracovným trhom. Dotazníky od používateľov, ktoré majú extrémne hodnoty, nie sú započítané do prieskumu. Nepovinné otázky sú označené.


EUR / mesiac

EUR / mesiac
Napíšte, aký je Váš základný mesačný plat bez odmien, provízii a bonusov. Tisícky nerozdeľujte medzerou, čiarkou ani bodkou.
EUR / mesiac
Uveďte priemernú výšku mesačných prémii, provízií, osobného ohodnotenia, variabilnej zložky mzdy a pod.
EUR / rok
Uveďte, aké sú vaše koncoročné odmeny, prípadne ďalšie finančné bonusy, ktoré navyše získavate k platu.