Mzda, plat Vodohospodársky technik, Slovenská republika - Platy.sk
logo
Priemerný hrubý mesačný plat - Slovenská republika
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
 
10% 861 EUR
90% 1,796 EUR
Porovnajte si plat s ostatnými
Platy sa môžu líšiť v závislosti od krajov na Slovensku, uvedená hodnota má len informatívny charakter.

Popis pracovnej pozície

 • Zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv verejnej vodovodnej a kanalizačnej siete a vodárenských objektov.
 • Riadenie, kontrolovanie a zabezpečovanie bezporuchovej distribúcie pitnej vody.
 • Riadenie, kontrolovanie a zabezpečovanie procesu odvádzania odpadových vôd.
 • Kontrolovanie kvality odpadových vôd v súlade s prevádzkovým poriadkom.
 • Kontrolovanie a riadenie technologického procesu čistenia odpadových vôd a spracovávania produktov z čistenia odpadových vôd.
 • Spracovávanie podkladov pre plán opráv, údržby a rekonštrukcie vodovodnej a kanalizačnej siete a vodárenských objektov.
 • Kontrolovanie technologických ukazovateľov a parametrov prevádzky vodárenských a iných zverených systémov.
 • Zabezpečovanie spracovávania technickej a technologickej dokumentácie a pasportizácie výrobných a prevádzkových prostriedkov.
 • Vedenie kompletnej výrobno-prevádzkovej dokumentácie.

Pozícia Vodohospodársky technik - Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie na trhu práce

Pracovná pozícia zastáva
v rebríčku výšky platov

Zastúpenie žien na pozícii

Priemerný vek respondenta na pozícii

625. miesto

Vrátnik, informátor - Pomocné práce

Salary group 1

580 - 867 EUR

364. miesto

Vedúci úseku predajne - Obchod

Salary group 2

850 - 1797 EUR

363. miesto

Vodohospodársky technik - Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

Salary group 2

861 - 1796 EUR

362. miesto

HR asistent - Ľudské zdroje a personalistika

Salary group 2

936 - 1636 EUR

1. miesto

Generálny riaditeľ - Vrcholový manažment

Salary group 3

2255 - 11673 EUR

Získajte detailné informácie o platoch na Slovensku

Pripravte sa na prijímací / hodnotiaci pohovor
standard report

Plus

Platový report pre zamestnanca

4,90 EUR s DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa praxe, vzdelania
 • Prehľad poskytovaných nefinančných benefitov
 • Tipy prípravu na vyjednávanie o plate
Nastavte férové odmeňovanie zamestnanca
professional report icon

Pro

Platový report pre firmu

99,00 EUR bez DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa regiónu*, vzdelania, praxe, veľkosti firmy
 • Celkový plat a jeho zložky* (variabilná zložka, provízie, odmeny)
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
 • Podrobný rozpis všetkých sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov*
 • Analýza finančných benefitov*
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke*
 • * dostupné v prípade použitia regresného modelu