Mzda, plat Lesný inžinier, Slovenská republika - Platy.sk
logo
Hrubý mesačný plat - Slovenská republika
1 000
1 200
1 400
1 600
 
10% 823 EUR
90% 1 739 EUR
Porovnajte si plat s ostatnými
Platy sa môžu líšiť v závislosti od krajov na Slovensku, uvedená hodnota má len informatívny charakter.

Popis pracovnej pozície

 • Spolupracovanie pri vyhotovovaní, schvaľovaní a kontrolovaní plnenia plánu.
 • Usmerňovanie realizácie plánu a opatrení uložených na ochranu lesa.
 • Dohliadanie na vhodnosť reprodukčného materiálu na obnovu lesa.
 • Kontrolovanie a evidovanie prác vykonávaných v lese.
 • Vedenie lesnej hospodárskej evidencie a evidencie podľa osobitných predpisov.
 • Sledovanie stavu a vývoja škodlivých činiteľov v lesoch.
 • Predkladanie hlásení orgánom lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej službe.
 • Navrhovanie preventívnych opatrení na ochranu lesov.
 • Navrhovanie semenných zdrojov na uznanie a zabezpečovanie opatrení na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín.
 • Navrhovanie environmentálne priaznivých technológií pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch.
 • Upozorňovanie obhospodarovateľa lesa a orgánov lesného hospodárstva na činnosti v rozpore s právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva.
 • Zabezpečovanie a kontrolovanie vyznačenia ťažby, vydávanie písomného súhlasu na jej vykonanie.

Pre firmy - získajte istotu pri rozhodovaní o platoch

Nastavte platy svojim zamestnancom férovo. Pomôže vám pri tom podrobný platový report, s ktorým budete mať relevantné údaje o platoch vždy po ruke.

Vyskúšajte Platový nástroj bezplatne

Pozícia Lesný inžinier - Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie na trhu práce

Pracovná pozícia zastáva
v rebríčku výšky platov

Zastúpenie žien na pozícii

Priemerný vek respondenta na pozícii

647. miesto

Vrátnik, informátor

Pomocné práce

Salary group 1

623 - 843 EUR

404. miesto

Verejný zdravotník

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Salary group 2

910 - 1 682 EUR

403. miesto

Lesný inžinier

Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

Salary group 2

823 - 1 739 EUR

402. miesto

Dentálna hygienička

Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Salary group 2

839 - 1 816 EUR

1. miesto

Generálny riaditeľ

Vrcholový manažment

Salary group 3

1 893 - 9 778 EUR

Zdá sa vám platový interval široký?

Priemerný plat vo vašom regióne zistíte po vyplnení krátkeho dotaznika

Porovnajte si plat s ostatnými

Získajte detailné informácie o platoch na Slovensku

Nastavte férové odmeňovanie zamestnanca
professional report icon

Pro

Platový report pre firmu

118,80 EUR*

* s DPH / 99,00 EUR bez DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa regiónu*, vzdelania, praxe, veľkosti firmy
 • Celkový plat a jeho zložky* (variabilná zložka, provízie, odmeny)
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
 • Podrobný rozpis všetkých sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov*
 • Analýza finančných benefitov*
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke*
 • * dostupné v prípade použitia regresného modelu