Mzda, plat Lesný inžinier, Slovenská republika - Platy.sk
logo
Priemerný hrubý mesačný plat - Slovenská republika
800
900
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
 
10% 761 EUR
90% 1,415 EUR
Porovnajte si plat s ostatnými
Platy sa môžu líšiť v závislosti od krajov na Slovensku, uvedená hodnota má len informatívny charakter.

Popis pracovnej pozície

 • Spolupracovanie pri vyhotovovaní, schvaľovaní a kontrolovaní plnenia plánu.
 • Usmerňovanie realizácie plánu a opatrení uložených na ochranu lesa.
 • Dohliadanie na vhodnosť reprodukčného materiálu na obnovu lesa.
 • Kontrolovanie a evidovanie prác vykonávaných v lese.
 • Vedenie lesnej hospodárskej evidencie a evidencie podľa osobitných predpisov.
 • Sledovanie stavu a vývoja škodlivých činiteľov v lesoch.
 • Predkladanie hlásení orgánom lesného hospodárstva a lesníckej ochranárskej službe.
 • Navrhovanie preventívnych opatrení na ochranu lesov.
 • Navrhovanie semenných zdrojov na uznanie a zabezpečovanie opatrení na záchranu a reprodukciu genetických zdrojov hlavných lesných drevín.
 • Navrhovanie environmentálne priaznivých technológií pri činnostiach súvisiacich s hospodárením v lesoch.
 • Upozorňovanie obhospodarovateľa lesa a orgánov lesného hospodárstva na činnosti v rozpore s právnymi predpismi na úseku lesného hospodárstva.
 • Zabezpečovanie a kontrolovanie vyznačenia ťažby, vydávanie písomného súhlasu na jej vykonanie.

Pozícia Lesný inžinier - Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie na trhu práce

Pracovná pozícia zastáva
v rebríčku výšky platov

Zastúpenie žien na pozícii

Priemerný vek respondenta na pozícii

625. miesto

Vrátnik, informátor - Pomocné práce

Salary group 1

580 - 867 EUR

524. miesto

Operátor PC, tipér - Administratíva

Salary group 2

724 - 1306 EUR

523. miesto

Lesný inžinier - Vodohospodárstvo, lesníctvo, životné prostredie

Salary group 2

761 - 1415 EUR

522. miesto

Učiteľ materskej školy - Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

Salary group 2

738 - 1267 EUR

1. miesto

Generálny riaditeľ - Vrcholový manažment

Salary group 3

2255 - 11673 EUR

Získajte detailné informácie o platoch na Slovensku

Pripravte sa na prijímací / hodnotiaci pohovor
standard report

Plus

Platový report pre zamestnanca

4,90 EUR s DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa praxe, vzdelania
 • Prehľad poskytovaných nefinančných benefitov
 • Tipy prípravu na vyjednávanie o plate
Nastavte férové odmeňovanie zamestnanca
professional report icon

Pro

Platový report pre firmu

99,00 EUR bez DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa regiónu*, vzdelania, praxe, veľkosti firmy
 • Celkový plat a jeho zložky* (variabilná zložka, provízie, odmeny)
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
 • Podrobný rozpis všetkých sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov*
 • Analýza finančných benefitov*
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke*
 • * dostupné v prípade použitia regresného modelu