Reštaurátor/konzervátor


Priemerný hrubý mesačný plat pre Slovensko je