Špecialista testovania koncových zariadení


Priemerný hrubý mesačný plat pre Slovensko je