Špecialista plánovania rádiovej siete


Priemerný hrubý mesačný plat pre Slovensko je