Mzda, plat Systémový administrátor, Slovenská republika - Platy.sk
logo
Priemerný hrubý mesačný plat - Slovenská republika
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2 200
2 400
 
10% 1 146 EUR
90% 2 441 EUR
Porovnajte si plat s ostatnými
Platy sa môžu líšiť v závislosti od krajov na Slovensku, uvedená hodnota má len informatívny charakter.

Popis pracovnej pozície

 • Inštalovanie a spravovanie počítačových serverov a pracovných staníc.
 • Inštalovanie, reinštalovanie a aktualizovanie licencovaného softvéru; vedenie evidencie o zakúpených licenciách.
 • Vykonávanie pravidelných systémových a softvérových auditov.
 • Analyzovanie systémových protokolov, identifikovanie prípadných nezrovnalostí.
 • Optimalizovanie chodu a výkonnosti systému.
 • Spravovanie prístupových práv do počítačovej siete s dôrazom na zabezpečenie ochrany citlivých dát pred nepovolanými osobami.
 • Zodpovedanie za kontrolovaný prístup do siete Internet a zabezpečenie prijímaných a odosielaných dát.
 • Vykonávanie pravidelného zálohovania elektronických dát.
 • Poskytovanie metodickej podpory zamestnancom pri používaní softvérového a hardvérového vybavenia.
 • Riešenie vzniknutých technických problémov.

Najčastejšia kariérna cesta zamestnanca

Grafika znázorňuje, ako zamestnanci vo svojej kariére najčastejšie postupujú. Kliknutím na názov pozície sa dostanete na jej detail s údajmi o plate.

Najčastejšie (>15%)
Menej časté (5-15%)
Zriedkavé (<5%)

Pozícia Systémový administrátor - Informačné technológie na trhu práce

Pracovná pozícia zastáva
v rebríčku výšky platov

Zastúpenie žien na pozícii

Priemerný vek respondenta na pozícii

633. miesto

Upratovačka

Pomocné práce

Salary group 1

623 - 853 EUR

149. miesto

IT tester

Informačné technológie

Salary group 2

1 205 - 2 301 EUR

148. miesto

Systémový administrátor

Informačné technológie

Salary group 2

1 146 - 2 441 EUR

147. miesto

Senior štatistik

Ekonomika, financie, účtovníctvo

Salary group 2

1 006 - 2 592 EUR

1. miesto

Generálny riaditeľ

Vrcholový manažment

Salary group 3

1 993 - 9 147 EUR

Zdá sa vám platový interval široký?

Priemerný plat vo vašom regióne zistíte po vyplnení krátkeho dotaznika

Porovnajte si plat s ostatnými

Získajte detailné informácie o platoch na Slovensku

Nastavte férové odmeňovanie zamestnanca
professional report icon

Pro

Platový report pre firmu

118,80 EUR*

* s DPH / 99,00 EUR bez DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa regiónu*, vzdelania, praxe, veľkosti firmy
 • Celkový plat a jeho zložky* (variabilná zložka, provízie, odmeny)
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
 • Podrobný rozpis všetkých sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov*
 • Analýza finančných benefitov*
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke*
 • * dostupné v prípade použitia regresného modelu