Mzda, plat Archivár, správca registratúry,... - Platy.sk
logo
Priemerný hrubý mesačný plat - Slovenská republika
700
800
900
1,000
1,100
1,200
 
10% 613 EUR
90% 1,189 EUR
Porovnajte si plat s ostatnými
Platy sa môžu líšiť v závislosti od krajov na Slovensku, uvedená hodnota má len informatívny charakter.

Popis pracovnej pozície

 • Prijímanie, ukladanie a starostlivosť o písomnosti v registratúrnom stredisku a archíve.
 • Vypracovávanie interných archívnych smerníc.
 • Triedenie a evidovanie písomností podľa registratúrneho poriadku a plánu.
 • Zapožičiavanie uložených písomností.
 • Vedenie registratúrneho denníka.
 • Vyraďovanie neaktuálnych záznamov v zmysle legislatívnych nariadení.
 • Zodpovedanie za dokumentáciu v registratúrnom stredisku v zmysle platnej legislatívy a interných noriem.

Pozícia Archivár, správca registratúry - Administratíva na trhu práce

Pracovná pozícia zastáva
v rebríčku výšky platov

Zastúpenie žien na pozícii

Priemerný vek respondenta na pozícii

620. miesto

Sanitár - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Salary group 1

580 - 693 EUR

560. miesto

Houseman - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo

Salary group 2

646 - 1081 EUR

559. miesto

Archivár, správca registratúry - Administratíva

Salary group 2

613 - 1189 EUR

558. miesto

Učiteľ materskej školy - Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum

Salary group 2

619 - 1095 EUR

1. miesto

Generálny riaditeľ - Vrcholový manažment

Salary group 3

2310 - 9819 EUR

Získajte detailné informácie o platoch na Slovensku

Pripravte sa na prijímací / hodnotiaci pohovor
standard report

Plus

Platový report pre zamestnanca

4,90 EUR s DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa praxe, vzdelania
 • Prehľad poskytovaných nefinančných benefitov
 • Tipy prípravu na vyjednávanie o plate
Nastavte férové odmeňovanie zamestnanca
professional report icon

Pro

Platový report pre firmu

99,00 EUR bez DPH

Objednať report

Ukážka reportu →

 • Plat na pozícii podľa regiónu*, vzdelania, praxe, veľkosti firmy
 • Celkový plat a jeho zložky* (variabilná zložka, provízie, odmeny)
 • Rozloženie respondentov do mzdových pásem
 • Rozpätie platu vyjadrené 1. decilom, 1. kvartilom, mediánom, 3. kvartilom, 9. decilom a údaj o priemernej mzde.
 • Podrobný rozpis všetkých sledovaných poskytovaných nefinančných benefitov*
 • Analýza finančných benefitov*
 • Informácia o zastúpených spoločnostiach vo vzorke*
 • * dostupné v prípade použitia regresného modelu