Kontaktné informácie

Profesia, spol. s r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Slovenská republika


Kontakt pre zamestnancov a uchádzačov:

+421 2 33 00 67 90



Kontakt pre firmy:
Tel.: +421 2 33 00 67 91
Email: obchod@profesia.sk



Kontakt pre médiá:
Tel.: +421 917 697 726
Email: media@profesia.sk