Žilinský krajPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 623
Obuvník - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 636
Upratovačka - Pomocné práce 664
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 671
Čašník - izbová služba - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 683
Vrátnik, informátor - Pomocné práce 685
Paralegal - študent práva - Právo a legislatíva 685
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 692
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 693
Notársky koncipient - Právo a legislatíva 694
App Name -