Žilinský krajPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Upratovačka - Pomocné práce 642
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 646
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 655
Obuvník - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 663
Pokladník - Obchod 681
Notársky koncipient - Právo a legislatíva 683
Čašník - izbová služba - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 684
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 686
Vrátnik, informátor - Pomocné práce 694
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 704
App Name -