Trnavský krajPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 663
Radca - Štátna správa, samospráva 678
Školník - Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum 684
Obuvník - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 691
Vrátnik, informátor - Pomocné práce 699
Čašník - izbová služba - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 717
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 730
Hotelový nosič batožiny - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 739
Anketár - Pomocné práce 742
Stavač scénických dekorácií - Umenie a kultúra 742
App Name -