Trenčiansky krajPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Vrátnik, informátor - Pomocné práce 813
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 820
Kinetoterapeut - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 834
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 849
Upratovačka - Pomocné práce 871
Školník - Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum 902
Stavač scénických dekorácií - Umenie a kultúra 903
Obuvník - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 912
Gazdiná - Služby 913
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 922
App Name -