Trenčiansky krajPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Opatrovateľ, osobný asistent - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 746
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 776
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 784
Čašník - izbová služba - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 788
Poštový doručovateľ - Doprava, špedícia, logistika 801
Priehradkový pracovník - Doprava, špedícia, logistika 802
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 819
Stavač scénických dekorácií - Umenie a kultúra 819
Školník - Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum 829
Sanitár - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 834
App Name -