Prešovský krajPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 700
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 700
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 705
Stavač scénických dekorácií - Umenie a kultúra 712
Obuvník - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 718
Aranžér, dekoratér - Umenie a kultúra 731
Maskér, parochniar - Umenie a kultúra 739
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 761
Čašník - izbová služba - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 765
Promotér - Marketing, reklama, PR 769
App Name -