Prešovský krajPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Stavač scénických dekorácií - Umenie a kultúra 623
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 623
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 623
Obuvník - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 636
Poštový doručovateľ - Doprava, špedícia, logistika 648
Pokladník - Obchod 655
Čašník - izbová služba - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 667
Vedúci pošty - Manažment 672
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 676
Knihár - Žurnalistika, polygrafia, médiá 678
App Name -