Nové Mesto nad VáhomPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Sanitár - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 726
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 757
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 762
Čašník - izbová služba - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 777
Opatrovateľ, osobný asistent - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 778
Školník - Školstvo, vzdelávanie, veda, výskum 794
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 802
Pomocná sila do kuchyne - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 808
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 809
Stavač scénických dekorácií - Umenie a kultúra 823
App Name -