Nové Mesto nad VáhomPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Kinetoterapeut - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 704
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 705
Pomocná sila do kuchyne - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 784
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 788
Notársky koncipient - Právo a legislatíva 789
Stavač scénických dekorácií - Umenie a kultúra 797
Vrátnik, informátor - Pomocné práce 807
Aranžér, dekoratér - Umenie a kultúra 809
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 836
Junior grafik - Žurnalistika, polygrafia, médiá 843
App Name -