Nitriansky krajPozície s najnižším platom

Pozícia Priemerný hrubý plat(EUR)
Šička - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 700
Strihač textilu - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 700
Krajčír - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 731
Obuvník - Textilný, kožiarsky a odevný priemysel 745
Opatrovateľ, osobný asistent - Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 784
Plavčík - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 791
Čašník - izbová služba - Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo 795
Stavač scénických dekorácií - Umenie a kultúra 803
Vrátnik, informátor - Pomocné práce 822
Aranžér, dekoratér - Umenie a kultúra 826
App Name -